Trắc nghiệm bài 12 lịch sử 12

-

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài bác 12 (có đáp án): phong trào dân tộc dân nhà ở nước ta từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng bí quyết mạng tháng Mười Nga đang thấm sâu hơn vào kẻ thống trị công nhân và ban đầu biến thành hành động của ách thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 12 lịch sử 12

A. đình công của thợ lắp thêm xưởng đóng góp tàu tía Son cảng tp sài gòn (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ trao đổi cương của Lênin về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Giờ bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ ra đi kiếm đường cứu vãn nước vào ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên bác bỏ đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại sử dụng Gòn, trước tiên Bác mang đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. vì chưng sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đồng tình Quốc tế sản phẩm công nghệ ba?

A. Nước ngoài thứ bố bênh vực quyền lợi cho các nước ở trong địa.

B. Quốc tế thứ cha giúp quần chúng ta tranh đấu chống thực dân Pháp.

C. Thế giới thứ ba đi ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.

D. Quốc tế thứ ba chủ trương ra đời Mặt trận giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện lưu lại Nguyễn Ái Quốc những bước đầu tiên tìm thấy con đường cứu nước đúng chuẩn cho biện pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến họp báo hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc phát âm sơ luận bàn cương của Lê – nin về sự việc dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội việt nam cách mạng bạn teen (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học hành chù nghĩa Mác - Lê-nin và giải pháp mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 mang đến 1923, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu nghỉ ngơi nước như thế nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước chủ nghĩa tư bạn dạng và chủ nghĩa đế quốc, nghĩa vụ và quyền lợi của bọn họ là thống nhất, các bạn hãy lưu giữ lời kêu gọi của những Mác: "Vô sản toàn bộ các nước hòa hợp lại." Hãy cho thấy đoạn văn trên là của ai, viết trong item nào?

A. Của Lê nin, vào sơ đàm đạo cương về vụ việc dân tộc và thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ganh trong Tuyên ngôn Đảng cùng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội liên minh thuộc địa.

D. Lời trích vào Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của phương pháp mạng bốn sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tránh Pari đến Liên Xô vào thời gian nào?

A. Mon 6-1924.B. Mon 6 -1922

C. Mon 12-1923.D. Mon 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 gắn thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt Liên Xô, sẽ là :

A. Fan dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Bạn dự Đại hội lần trang bị V của thế giới Cộng sản.

C. Bạn dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội lần thứ VII của thế giới Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 mang lại năm 1925 là gì?

A. Vượt trình chuẩn bị về tứ tưởng chủ yếu trị và tổ chức triển khai cho sự thanh lập Đảng cộng sản việt nam (3 - 2 - 1930).

B quy trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quy trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản làm việc Việt Nam.

D. Vượt trình chuẩn bị thực hiện công ty trương "vô sản hoá" để truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 mang đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu ở những nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A cùng câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong thời điểm 1919 - 1925 gồm sự kiện lịch sử dân tộc nào tiêu biểu vượt trội gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm tới Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc mang lại với nhà nghĩa Mác - Lênin tìm kiếm ra con phố cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến họp báo hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên minh thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào dưới đây gắn lập tức với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong số những năm 1923 - 1924?

A. Tham gia Đại hội lần vật dụng V của thế giới Cộng sản.

B. Ra đời Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Thành lập và hoạt động Hội đoàn kết thuộc địa.

D. Viết "Bản án chính sách thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao trước tiên to lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc giữa những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ công ty nghĩa yêu thương nước cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tra cứu ra con phố cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập và hoạt động Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Hợp tuyệt nhất ba tổ chức cộng sản.

D. Khởi thảo cương cứng lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp fan đi trước là:

A. Đi sang châu âu tìm mặt đường cứu nước.

B. Đi sang lục địa châu mỹ tìm mặt đường cứu nước.

C. Đi quý phái châu Phi tìm mặt đường cứu nước.

D. Đi sang phương Đông tìm con đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện ghi lại bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng trọn của bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến bốn tưởng cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương cứng của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu ưng ý việc gia nhập thế giới Cộng sản cùng tham gia gây dựng Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu tán thành việc gia nhập thế giới Cộng sản cùng tham gia tạo nên Đảng cộng sản Pháp, đã ghi lại Người đi từ nhà nghĩa yêu nước sang công ty nghĩa cùng sản. Là một trong người cộng sản thứ nhất của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách đàn áp bóc tách lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói phổ biến và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo như thế nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống người công nhân

B. Nhân đạo

C. Bạn cùng khổ

D. Tập san Thư tín thế giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây ở trong phòng thơ Chế Lan Viên cân xứng với sự khiếu nại nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc đầu tiên là phút chưng Hồ cười"?

A. Những lúc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa sống Pa ri.

B. Khi gọi luận cương của Lê nin về sự việc dân tộc cùng thuộc địa.

C. Khi viết bài xích và thống trị nhiệm tờ báo "Người thuộc khổ".

D. Khi dự Đại hội quốc tế Cộng sản lần thiết bị V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường , quan tiền điểm của bản thân mình về vị trí kế hoạch của giải pháp mạng ở những nước trực thuộc địa, về quan hệ giữa trào lưu công nhân ở những nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước ở trong địa, về vai trò, sức khỏe to khủng của nông dân ở các nước nằm trong địa trong :

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp sinh sống Tua (12-1920)

B. Hội nghị nước ngoài nông dân (6-1923)

C. Đại hội thế giới cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần đầu tiên Hội việt nam cách mạng bạn teen (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là nhà nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Fan cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời gian tháng 6 – 1923 thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc sinh sống Liên Xô, đó là việc kiện nào?

A. Người tham dự buổi tiệc nghị nước ngoài nông dân.

B. Fan dự Đại hội lần sản phẩm V thế giới Cộng sản.

C. Fan dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Bạn dự Đại hội VII nước ngoài Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong quá trình vận động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, vận động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu trung quốc (Trung Quốc)?

A. Dự hội nghị nước ngoài nông dân.

B. Dự Đại hội nước ngoài Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất phiên bản tác phẩm "Bản án chính sách thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bạn dạng năm 1922 là:

A. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc sẽ viết bài cho các tờ báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tạp chí "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì nối sát với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp lịch sự Liên Xô tham dự tiệc nghị quốc tế nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu trung quốc - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bạn dạng tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội vn Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. gần như sự khiếu nại nào dưới đây thúc đẩy thừa trình thịnh hành chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Chiến thắng "Đường Kách mệnh" với "Bản án cơ chế thực dân Pháp" được chuyển vào Việt Nam.

Xem thêm: 5Kg Túi Bạc Đựng Cà Phê Bạc Bóng Mẫu 1, Túi Bạc Cà Phê

B. Báo "Người thuộc khổ", báo "Thanh niên" được phổ cập ở Việt Nam.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vấn đề trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những vận động nào của Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ gắn bó trực tiếp với sứ mệnh của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn chủ yếu trị đào tạo cán cỗ tại quảng châu trung quốc - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Bí mật chuyển những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Chủ trương trào lưu "Vô sản hoá".

D. Trào lưu bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi phái mạnh Định, nhà máy diêm với cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc mừng đón tư tưởng công ty nghĩa Mác - Lênin.

B. Sẵn sàng về thiết yếu trị, tứ tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập của bao gồm đảng vô sản ngơi nghỉ Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa người công nhân và nông dân vào cuộc chống chọi giải phóng dân tộc.

D. Biện pháp mạng việt nam trở thành một thành phần của biện pháp mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội việt nam cách mạng giới trẻ được thành lập vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Mon 5 - 1925 ở quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

B. Mon 6 - 1925 ở hương thơm Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. cơ sở ngôn luận của Hội việt nam Cách mạng bạn teen là:

A. Báo Thanh niên.

B. Công trình "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba bốn tưởng dưới đây được trình bày trong thành phầm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- biện pháp mạng là việc nghiệp của quần chúng.

- bí quyết mạng đề xuất do đảng theo nhà nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- cách mạng vn phải thêm bó và liên hiệp với bí quyết mạng cố gắng giới.

A. Tập san Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bạn dạng thân mình” là tóm lại của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành đồng chí cộng sản.

B. Bạn dạng yêu sách của dân chúng An Nam không được họp báo hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc phiên bản Sơ đàm luận cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên kết thuộc địa sống Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào sau đây thể hiện vn Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu mong khách quan tiền của lịch sử vẻ vang dân tộc?

A. Công ty trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

B. Cải tiến và phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt nam trong quân team Pháp.

D. Nhất quyết phát hễ cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác biệt cơ bản giữa Hội nước ta Cách mạng thanh niên và vn Quốc dân đảng là ở

A. Yếu tắc tham gia.

B. Vẻ ngoài đấu tranh.

C. định hướng cách mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. nguyên nhân chính dẫn đến thua kém của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa xuất hiện sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp triển khai khủng bố, bầy áp dã man.

C. Không có mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. chiến lược và sách lược của giải pháp mạng hóa giải dân tộc vn được thể hiện trước tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Thiết yếu cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bạn dạng án chế độ thực dân Pháp

D. Luận cưng cửng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm bình thường trong định hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản thành lập và hoạt động 1930 ở nước ta là gì?

A. Mục đích giải phóng ách thống trị vô sản

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Mục tiêu giải phóng dân tộc

D. Theo khuynh hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3