Những câu nói của yasuo

-
Giới thiệu hầu như câu nói của Yasuo lúc Ban/Pick, dịch rời và tham gia đánh nhau tại chiến trường liên minh huyền thoại. Hãy cùng Blog game Zathong tò mò ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Những câu nói của yasuo


*
Yasuo

Câu nói khi Pick (chọn ) Yasuo:

“Death is lượt thích the wind – always by my side.”

Google dịch : “Cái chết y hệt như gió – luôn ở kề bên tôi.”

Câu nói lúc ban (cấm) Yasuo:

“No cure for fools.”

Google dịch : “Không tất cả cách chữa mang lại kẻ ngốc.”

Câu nói khi Yasuo Attacking ( tấn công ):


*
YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
People keep running into my blade.Mọi bạn cứ chạy vào lưỡi tìm của tôi.
I’ll give you the easy way out.Tôi sẽ cho chính mình lối thoát dễ dàng.
No cure for fools.Không gồm cách chữa mang lại kẻ ngốc.
Kill me? You can try.Giết tôi? bạn cũng có thể thử.
It’s just death. Nothing serious.Đó chỉ là mẫu chết. Không có gì nghiêm trọng.
Make it quick.Làm nó nhanh lên.
Don’t start what I’ll finish.Đừng bắt đầu những gì tôi sẽ hoàn thành.
At peace with yourself? You will be.Hòa bình với bao gồm mình? các bạn sẽ được.
Some things never dull.Một số vật dụng không lúc nào buồn tẻ.
Some mistakes you can’t make twice.Một số sai lầm bạn ko thể triển khai hai lần.
I will not die dishonored.Tôi sẽ không còn chết nhục.
No more running.Không chạy nữa.
I alone decide my fate.Tôi một mình quyết định số phận của mình.
One blade, one purpose.Một lưỡi, một mục đích.
It is not yet time khổng lồ die.Vẫn không đến lúc chết.

Câu nói của Yasuo lúc Movement ( hành động ) :


*
YASUO TALKING
Tiếng anhGoogle dịch
A sword’s poor company for a long road.Một công ty nghèo của thanh kiếm đến một tuyến phố dài.
My honor left a long time ago.

Xem thêm: Sách Photo Ôn Thi Đại Học - Bán Sách Ôn Thi Đại Học Photo Toàn Quốc Giá Rẻ

Danh dự của mình đã giữ lại từ lâu.
No-one is promised tomorrow.Không ai được hứa vào ngày mai.
Follow the wind, but watch your back.Theo gió, nhưng lại xem sống lưng của bạn.
This blade never gets any lighter.Lưỡi tìm này không khi nào được dịu hơn.
Virtue is no more than a luxury.Đức hạnh không hơn gì một lắp thêm xa xỉ.
The road khổng lồ ruin is shorter than you think.Con đường tàn phá ngắn hơn các bạn nghĩ.
Sleep is for the guiltless. giấc mộng là dành cho người vô tội.
Justice. That’s a pretty word. Sự công bằng. Đó là 1 trong từ đẹp.
Hmph. One step ahead of the past. Hừm. Một bước trước quá khứ.
A wanderer isn’t always lost. Một kẻ lang thang chưa hẳn lúc nào cũng lạc lối.
Just looking for a road home.Chỉ cần tìm một con phố về nhà.
Never could stay in one place.Không khi nào có thể ở 1 nơi.
I will follow this path until the end.Tôi đang đi theo con đường này cho tới cuối cùng.
Honor is in the heart, not the name.Danh dự là trong trái tim, không phải tên.
I will not forget who I am.Tôi sẽ không quên tôi là ai.
This story is not yet finished.Câu chuyện này vẫn không kết thúc.
Is a leaf’s only purpose to fall?Là mục đích duy độc nhất vô nhị của một cái lá rơi?
Hmph… dying’s the easy part.Hừm … chết là phần dễ dàng dàng.