Tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn trung cấp bạn cần phải biết

-

Chào chúng ta, chắc hẳn rằng đã có nhiều fan được xúc tiếp hoặc nghe nói tới cuốn sách “Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn phổ biến (sơ + trung cấp)“ được dịch trường đoản cú cuốn nắn ” Korean grammar in use”. Nhận thấy sách có điểm mạnh là phân một số loại theo team ngữ pháp thuộc công dụng khiến cho bạn dễ đối chiếu các kết cấu với nhau, từ bỏ đó dễ nhớ với dễ áp dụng hơn. Tuy nhiên, do phần dịch thuật của sách hầu hết được dịch trường đoản cú giờ Anh sang trọng giờ đồng hồ Việt, chứ không dịch thẳng từ giờ Hàn lịch sự giờ Việt buộc phải một số chỗ phân tích và lý giải ngữ pháp và dịch ví dụ còn không đúng, chưa sát nghĩa.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn trung cấp bạn cần phải biết


Vì vậy Hàn Quốc Lý Thú đang đầu tư chi tiêu thời gian chỉnh sửa lại dưới dạng menu những bài viết tiếp sau đây. Những các bạn không tồn tại điều kiện sở hữu sách hay chỉ tất cả phiên bản scan pdf black White không dễ ợt mang đến tra cứu vãn và học hành, xin mời hãy tham khảo những nội dung bài viết dưới để cung cấp đến bài toán học tiếng Hàn của mình.

Trong khi, chúng ta hãy tmê mệt gia group học tiếng Hàn và theo dõi và quan sát trang fanpage nhằm cập nhật các bài bác học:– Tham gia đội học và luận bàn giờ đồng hồ Hàn: Bấm vào đây– Trang facebook update những bài học, ngữ pháp với từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú


Chúc chúng ta học tập xuất sắc !
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

** Hãy bấm vào cái chữ màu xanh (đã có đi kèm đường dẫn) giúp thấy nội dung chi tiết của bài học kinh nghiệm.
Nội dung:
Bài 1. 추측과 예상을 나타낼 때 Diễn tả bỏng đoán thù cùng suy đoán01 -아/어 보이다02 -(으)ㄴ/는 모양이다 03 -(으)ㄹ 텐데04 -(으)ㄹ 테니까05 -(으)ㄹ걸요06 -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 줄 몰랐다<알았다>07 -(으)ㄹ지도 모르다

Bài 2. 대조를 나타낼 때 Diễn tả sự tương phản01 -기는하지만, -기는 -지만02 -(으)ㄴ/는 반면에03 -(으)ㄴ/는데도 

Bài 3. 서술체와 반말체 Thể trần thuật cùng thân mật01 서술체 02 반말체

Bài 4. 이유를 나타낼 때 Diễn tả nguyên nhân 01 -거든요 02 -잖아요03 -느라고04 -는 바람에05 -(으)ㄴ/는 탓에06 -고 해서 07 -(으)ㄹ까 봐

Bài 5. 다른 사람의 말이나 글을 인용할 때 Trích dẫn con gián tiếp01 -다고요?02 -다고 하던데03 -다면서요?04 -다니요?


Bài 6. 결심과 의도를 나타낼 때 Diễn tả quyết trọng tâm và ý đồ01 -(으)ㄹ까 하다02 -고자03 -(으)려던 참이다04 -(으)ㄹ 겸 -(으)ㄹ 겸05 -아/어야지요

Bài 7. 추천과 조언을 나타낼 때 Diễn tả gợi ý và lời khuyên01 -(으)ㄹ 만하다02 -도록 하다03 -지 그래요?

Bài 8. 회상을 나타낼 때 Diễn tả sự hồi tưởng01 -던02 -더라고요03 -던데요

Bài 9. 피동을 나타낼 때 Hình thức bị động01 단어 피동 (-이/히/리/기-)02 -아/어지다03 -게 되다

Bài 10. 사동을 나타낼 때 Hình thức không nên khiến01 단어 사동 (-이/히/리/기/우/추-)02 -게 하다

Bài 11. 조건을 나타낼 때 Diễn tả điều kiện01 -아/어야 02 -거든

Bài 12. 추가를 나타낼 때 Diễn tả sự bổ sung thông tin01 -(으)ㄹ 뿐만 아니라 02 -(으)ㄴ/는데다가 03 조차 04 만 해도

Bài 13. 도중을 나타낼 때 Diễn tả hành vi gián đoạn01 -는 길에02 -다가

Bài 14. 정도를 나타낼 때 Diễn tả nút độ01 -(으)ㄹ 정도로 02 만 하다 03 -(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 만큼

Bài 15. 선택을 나타낼 때 Diễn tả sự lựa chọn01 아무+(이)나/ 아무+도02 (이)나 03 (이)라도 04 -든지 -든지05 -(으)ㄴ/는 대신에


Bài 16. 시간이나 순차적 행동을 나타낼 때 Diễn tả thời hạn cùng cô đơn từ hành động01 만에02 -아/어 가지고03 -아/어다가04 -고서

Bài 17. 발견과 결과를 나타낼 때 Diễn tả sự vạc hiện tại và kết quả01 -고 보니 02 -다 보니03 -다 보면04 -더니05 -았/었더니06 -다가는07 -(으)ㄴ/는 셈이다

Bài 18. 상태를 나타낼 때 Diễn tả trạng thái hành động01 -아/어 놓다02 -아/어 두다03 -(으)ㄴ 채로04 -(으)ㄴ/는 대로

Bài 19. 성질과 속성을 나타낼 때 Diễn tả Điểm sáng và tính chất01 -(으)ㄴ/는 편이다02 스럽다03 답다

Bài 20. 조를 나타낼 때 Diễn tả sự nhấn mạnh01 얼마나 -(으)ㄴ/는지 모르다 02 -(으)ㄹ 수밖에 없다 03 -(으)ㄹ 뿐이다 04 (이)야말로

Bài 21. 목적을 나타낼 때 Diễn tả mục đích01 -게 –02 -도록

Bài 22. 완료를 나타낼 때 Diễn tả sự hoàn thành/ kết thúc01 -았/었다가02 -았/었던03 -아/어 버리다04 -고 말다

Bài 23. 소용없음을 나타낼 때 Diễn tả sự vô ích01 -(으)나 마나02 -아/어 봤자

Bài 24. 가정 상황을 나타낼 때 Diễn tả trường hợp mang định01 -(느)ㄴ다면 02 -았/었더라면 03 -(으)ㄹ 뻔하다

Bài 25. 후회를 나타낼 때 Diễn tả sự hối tiếc01 -(으)ㄹ걸 그랬다02 -았/었어야 했는데


Bài 26. 습관과 태도를 나타낼 때 Diễn tả thói quen và thái độ01 -곤 하다 02 -기는요03 -(으)ㄴ/는 척하다


*
*
*
*
*
*

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Động trường đoản cú + 어/아/여야지.² (의지) Nói về chiến lược hay ý chí của bản thân giống như lời độc thoại


Ngữ pháp giờ Hàn trung cấp cho

Danh từ+ 뿐이다 Dùng lúc chỉ độc nhất dòng đó cùng không thể cái như thế nào rộng.


Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn trung cung cấp

Động trường đoản cú + 나 해서, Tính trường đoản cú + 은/ㄴ가 해서 Thể hiện tại Để ý đến của người nói không Chắn chắn chắn


Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Động/Tính từ bỏ + 다니 Thể hiện tại cảm thán hoặc ngạc nhiên khi nghe đến hoặc thấy trường hợp làm sao đó.


Ngữ pháp giờ Hàn trung cung cấp

Động từ + 기보다 Chỉ sự tuyển lựa ở vế sau hơn là vế trước.


Ngữ pháp giờ Hàn trung cấp

Động từ+ (으)라는 법은 없다 Thể hiện nay chưa hẳn loại nào đó nhất mực là nên như vậy


Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn trung cấp

Động từ + 길 잘했다. Đánh giá chỉ về hành vi như thế nào đó được cho là hành vi tốt.


Ngữ pháp tiếng Hàn trung cung cấp

Động/Tính từ bỏ + 을/ㄹ 수도 있다


Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Động tự + 는/ㄴ다는 것이


Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp cho

Động từ bỏ + 을/ㄹ 기회가 있었으면 좋겠어요.

Xem thêm: River Plate Vs Boca Juniors V River Plate: Why Does The Copa Libertadores Finals


BÌNH LUẬN Hủy trả lời


Please enter your comment!
Please enter your name here
You have entered an incorrect email address!
Please enter your gmail address here

Save my name, tin nhắn, và trang web in this browser for the next time I bình luận.


TÌM KIẾM VÀ MUA SẮM
Trang Facebook
Chuyên ổn mục
BÀI VIẾT NỔI BẬT

Cách ĐK thẻ 국민행복카드 (Tiền hỗ trợ thăm khám tnhị dành riêng...


Lớp học tập nuôi dậy con cái

아르바이트는 어떻게 구해요? Tìm Việc làm thêm như vậy nào?


Luyện Đọc - Dịch Trung cung cấp

10과. 선거와 정당 Bầu cử...


KIIP Lớp 5 심화 (sách mới)
BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Tài liệu 4đôi mươi Ngữ pháp giờ Hàn...


150 Ngữ pháp TOPIK II

Động từ + 는 대로 (1), Tính trường đoản cú +...


Ngữ pháp giờ Hàn trung cấp cho

170 Ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I (ngữ...


Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cho
MỤC XEM NHIỀU
GIỚI THIỆU
Là một fan đang sống và làm việc và làm việc trên Nước Hàn. Hy vọng những bài viết trên blog đang hữu ích cho bạn. Vui lòng không xào nấu bên dưới đông đảo hiệ tượng, giả dụ bạn có nhu cầu share đến tín đồ không giống xin hãy gửi links chia sẻ hay dẫn nguồn nội dung bài viết.Cảm ơn bởi vì đang ghé thăm blog của bản thân.
Liên hệ chúng tôi: hydroxyzinex.com
email.com
THEO DÕI CHÚNG TÔI
© 2021. Bản quyền nội dung trực thuộc về http://hydroxyzinex.com. Vui lòng ko xào luộc dưới phần đông hình thức!
error: Content is protected !!