Chuyen ba nguoi

-
Một fan đi với một bạn Một bạn đi với nụ cười hắt hiu Hai tín đồ vui biết từng nào Một người lặng lẽ âm thầm buồn thiu đứng quan sát Giữa con đường cơn gió yên thinh Nghe nghiêng nghiêng nặng nề lòng mình nao nao tía người chẳng biết làm thế nào Khi không tồn tại kẻ bi tráng thiu đứng nhìn bởi lòng đã trót nặng trĩu thương Thôi ta đứng lại nhường mặt đường anh qua fan đi vui với một người Biết chăng một người đang cười nhưng mà đau cho dù sao cũng mọt duyên đầu cho dù sao em cũng qua cầu là xong hiện giờ chẳng biết làm thế nào Lẽ nào ngặp lại lẽ nào có tác dụng ngơ nhà anh một bức tường chắn thưa Chiều nay nhớ thừa thẫn thờ bước qua Để nghe được tiếng anh mỉm cười Để nghe tôi rót một tương đối thở bi thiết

Bạn đang xem: Chuyen ba nguoi


Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mua Bán Xe Honda Crv 2011: Mua Bán Xe Crv 2011 Giá Rẻ 12/2021 )

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.