CÁCH HỌC KINH TẾ VI MÔ

Curveball: The Remarkable Story of Toni Stone the First Woman lớn Play Professional Baseball in the Negro League Martha Ackmann

Bạn đang xem: Cách học kinh tế vi mô

*

*

*

Damn Yankees: Twenty-Four Major League Writers on the World's Most Loved (and Hated) Team Rob Fleder
*

*

Can't Anybody Here Play This Game?: The Improbable Saga of the thủ đô new york Mets' First Year Jimmy Breslin

Xem thêm: Bán Chậu Gỗ Trồng Lan " Giá Tốt Tháng 10, 2021 Ngoài Trời & Sân Vườn

The Best Team Money Can Buy: The Los Angeles Dodgers' Wild Struggle to lớn Build a Baseball Powerhouse Molly Knight
The Unwritten Rules of Baseball: The Etiquette, Conventional Wisdom, & Axiomatic Codes of Our National Pastime Paul Dickson
A toàn thân to Love: Cultivate Community, body toàn thân Positivity, and Self-Love in the Age of Social media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to lớn Personal Development, Understanding Self-care, & Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to Joy, Love, and Freedom Tabitha Brown
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, và Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

Tài liệu kinh tế tài chính vi mô

1. Khiếp TẾ HỌC VI MÔ ĐỀ CƯƠNG bỏ ra TIẾT THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC thể hiện môn học kim chỉ nam Điều khiếu nại tiên quyết Số tiết lý thuyết: kết cấu môn học Số tiết thực hành: Số tiết chuẩn bị ở nhà: tổ chức triển khai lớp học phương pháp học TÀI LIỆU TÁC GIẢ NĂM tài chính học David Begg, 1992 Stanley Fischer kinh tế học vi tế bào Robert S. Pindyck, 1999 Daniel L. Rubinfeld tài chính học Paul Samuelson, Nordhaus Điều tra nút sống dân cư Tổng cục Thống kê 2000 tư liệu tham khảo nước ta 1997 - 1998 Microeconomic theory Walter Nicholson 1998 Economic efficiency of rice Phạm Lê Thông 1998 production in Cantho Farmers' response to lớn price Đinh Uyên Phương 1997 changes of đầu vào factors in rice production in the Mekong Delta Đành thức bé rồng ngủ Phạm Đỗ Chí 2000 quên KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁCách thức thi và bình chọn Điểm cùng thang điểm 1