Vở bài tập toán lớp 3 trang 67 tập 2

-
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 67 tập 2

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 67 bài bác 141: Phép cộng những số trong phạm vi 100 000hay, cụ thể giúp học tập sinh thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài bác tập trong VBT Toán 3. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 bài 141: Phép cộng các số vào phạm vi 100 000

Bài 1 trang 67 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2:Đặt tính rồi tính:

36472 + 55418 78219 + 16758 85063 + 7892

47409 + 48566 81567 + 9278 9889 + 90111

Lời giải

*

*

Bài 2 trang 67 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng nhị may được nhiều rộng phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được từng nào cái áo?

Tóm tắt

*

Lời giải

Số cái áo phân xưởng hai may được là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Số cái áo cả nhị phân xưởng may được là:

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo

Bài 3 trang 67 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ):

*

a) Tính diện tích hình vuông ABCD.

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABMN.

Lời giải

a) Diện tích hình vuông ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

b) Chiều rộng hình chữ nhật ABMN là: AB = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) × 2 = 18 (cm)

Đáp số: a) 9cm2; b) 18cm


Bài giảng Toán lớp 3 Phép cộng những số trong phạm vi 100 000

Xem thêm: Công Thức Kem Trộn Trắng Da Toàn Thân An Toàn Hiệu Quả Tại Nhà

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn cục tài liệu, vui miệng tải xuống
cài đặt xuống