Tranh thêu chữ thập khổ nhỏ

-

❌ lưu ý: toàn bộ tranh được buôn bán là bộ kit tranh handmade mua về tự làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ chỉ dẫn thêu tranh chữ thập➡️ gợi ý làm tranh gắn thêm đá