Thiên quan tứ phúc truyện

-

Thể loại: Linh dị thần quái, tất cả yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × mũi nhọn tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ; 1V1, đủng đỉnh nhiệt, chủ thụ, HE.

Bạn đang xem: Thiên quan tứ phúc truyện

Cảnh báo: Đây là đam mỹ. Ko thích vui mừng lập tức click back.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Nữ Seagame 29, Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Nữ Việt Nam

Tình trạng: Toàn văn hoàn: 252 chương tất cả 244 chương thiết yếu văn cùng 5 nước ngoài truyện.

Văn án (): Giữa thần phật khắp đất trời này, tất cả một trò cười nổi tiếng khắp cha giới.

Văn án (mới): Ái chà, nhân viên cấp dưới công vụ lặt đồng nát trên thiên giới có gian tình cùng với đại quý nhân của quỷ giới kìa!

 

Quyển 1Huyết Vũ Thám Hoa

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương đôi mươi – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 – Chương 56 – Chương 57

Quyển 2Thái Tử phê duyệt Thần

Chương 58 – Chương 59 – Chương 60 – Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87 – Chương 88

Quyển 3Bách Vô Cấm Kỵ

Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105 – Chươn 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 – Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 – Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120 – Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 – Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130 – Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135 – Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140 – Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 – Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 – Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155 – Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160 – Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165 – Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170 – Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175 – Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180

Quyển 4Bạch Y Họa Thế

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185 – Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190 – Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195 – Chương 196 – Chương 197 – Chương 198

Quyển 5Thiên quan liêu Tứ Phúc

Chương 199 – Chương 200 – Chương 201 – Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205 – Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210 – Chương 211 – Chương 212 – Chương 213 – Chương 214 – Chương 215 – Chương 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương 220 – Chương 221 – Chương 222 – Chương 223 – Chương 224 – Chương 225 – Chương 226 – Chương 227 – Chương 228 – Chương 229 – Chương 230 – Chương 231 – Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương 235 – Chương 236 – Chương 237 – Chương 238 – Chương 239 – Chương 240 – Chương 241 – Chương 242 – Chương 243 – Chương 244