Tải nhạc how you like that

-
video clip này được phạt từ Youtube bằng thiên tài nhúng (embed) của Youtube. chủ sở hữu video clip đang thiết lập chế độ cho phép nhúng video. Nếu khách hàng là công ty sở hữu, và muốn hydroxyzinex.com giới hạn nhúng video clip này, bạn có 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ chọn Video/ Chọn cài đặt nâng cao cùng tắt setup "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút report và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" và điền những thông tin liên lạc. hydroxyzinex.com sẽ contact hỗ trợ thông tin trong 24 giờ.

Bạn đang xem: Tải nhạc how you like that


mối cung cấp phát youtube
*

*
*
*
*

BLACKPINK - "How You like That"보란 듯이 무너졌어바닥을 뚫고 저 지하까지옷 끝자락 잡겠다고저 높이 두 손을 뻗어봐도다시 캄캄한 이곳에 light up the sky네 두 눈을 보며 I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까이제 너희 하나 둘 셋Ha how you like that?You gon’ lượt thích that that that that thatHow you lượt thích that?How you like that that that that thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatYour girl need it all và that’s a hundred백 개 중에 백 내 몫을 원해Karma come và get some 딱하지만 어쩔 수 없잖아What’s up, I’m right back방아쇠를 cock backPlain Jane get hijackedDon’t like me? Then tell me how you like that더 캄캄한 이곳에 shine lượt thích the stars그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋Ha how you like that?You gon’ lượt thích that that that that thatHow you like that?How you like that that that that thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you lượt thích that날개 잃은 채로 추락했던 날어두운 나날 속에 갇혀 있던 날그때쯤에 넌 날 끝내야 했어Look up in the sky it’s a bird it’s a planeBring out your boss bishBLACKPINK!How you lượt thích that You gon’ like that How you like that

Xem thêm: Thanh Toán Trực Tuyến Agribank, Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng video Youtube ko nghe/xem được Không tải được quality kém thông tin không đúng Lời bài hát chưa đúng

Lỗi không giống


Cảm ơn chúng ta đã report giúp bọn chúng tôi. Những nội dung report sẽ được xem xét trong tầm 24h và trong giờ đồng hồ hành chính.