PHỤ TÙNG MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ

Cơ quan lại cấp: Sở planer và Đầu tứ TPHCM.