Niệm phật a di đà 1008 biến

-

Phật tử vào chùa chạm mặt các sư thầy, những tiểu hoặc khi kính chào nhau thường xuyên vẫn niệm câu “Nam mô A Di Đà Phật”, vậy câu này có ý nghĩa sâu sắc gì?


*

“Nam mô A Di Đà Phật” là câu niệm quen thuộc thuộc, phổ biến rộng rãi duy nhất trong giới Phật tử, thậm chí còn trở thành câu chào khi họ gặp gỡ nhau.

Bạn đang xem: Niệm phật a di đà 1008 biến

Hai chữ “nam mô” có các nghĩa sau: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu vãn ngã, độ ngã, quy mạng. “A Di Đà Phật” là thương hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Vào đó, “a” là vô, không; “di đà” là lượng; “phật” tức là đấng giác ngộ.

Như vậy, câu “Nam tế bào A Di Đà Phật” có thể hiểu là “Kính lễ đấng giác tỉnh vô lượng” hoặc “Quay về phụ thuộc đấng ngộ ra vô lượng”.

Kinh Thập lục tiệm dạy, chúng sinh làm sao niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà đã tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. Kinh sách cũng mang lại biết, Phật A Di Đà từng phân phát nguyện bọn chúng sinh làm sao nhất vai trung phong niệm thương hiệu ngài sẽ được ngài tiếp dẫn linh hồn cho vãng sinh về thế giới Tây phương rất lạc.

Câu niệm Phật này hiện thường được các Phật tử dùng làm chào nhau, hàm đựng sự cảnh báo nhau hướng về sự giác ngộ, sinh sống theo học thuyết Phật dạy.

Xem thêm: Cách Xóa Tài Khoản Messenger, Cách Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Messenger

Đức Phật A Di Đà là ai?

Đây là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật giáo Đại thừa. Thương hiệu của ngài được hiểu là Vô lượng thọ, Vô lượng quang đãng (hào quang đãng trí tuệ chiếu khắp các thế giới), Vô lượng công đức. Ngài lộ diện trước đức phù hợp Ca siêu lâu.


Theo gớm Đại A Di Đà, thời vô cùng xa xưa, gồm một vị quốc vương thương hiệu Kiều Thi Ca sau khi nghe một vị Phật thuyết pháp liền quăng quật ngôi xuống tóc tu hành, lấy hiệu Pháp Tạng. Ông phát ra 48 lời nguyện cứu giúp độ chúng sinh, trong các số ấy có đại nguyện rằng sau thời điểm tu thành Phật đang tịnh hoá một thế giới và phát triển thành nó thành một trong những vương quốc thanh tịnh và đẹp đẽ nhất, chúng sinh nào hướng niệm mang đến ngài sẽ tiến hành tiếp dẫn để vãng sinh nghỉ ngơi đó. Sau này ngài chấm dứt đại nguyện cùng thành Phật A Di Đà. Trái đất tịnh hóa của ngài hay được Phật tử tưởng tượng là vùng Tây phương rất lạc.

Trong các ngôi chùa, bạn cũng có thể nhận ra tượng Phật A Di Đà qua các điểm sáng sau: trên trên đầu có các cụm tóc xoắn ốc, ánh mắt xuống, miệng thoáng niềm vui cảm thông cứu giúp độ, mặc trên bạn áo cà sa màu đỏ.

Phật A Di Đà có thể ở tư thế đứng, tay buộc phải đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái gửi ngang bụng, chỉ xuống, nhì lòng bàn tay hướng về phía trước; trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau có tác dụng thành vòng tròn.