Nhà xuất bản thanh hóa

-
*
Thư điện tử
*
Liên hệ
*
Sơ đồ gia dụng trang
*
English
*

Trang chủ
*
thông tin doanh nghiệp nhà nước
STT

Nội dung thông tin

Tệp đính kèm

 

Năm 2020

 

1

Kế hoạch tài chủ yếu năm 2020;

Tải về

2

Báo cáo đo lường và tính toán tài bao gồm năm 2020;

Tải về

3

Báo cáo tài thiết yếu năm 2020 đã được kiểm toán;

Tải về

4

Báo cáo chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;

Tải về

5

Báo cáo review về công dụng thực hiện planer sản xuất marketing hằng năm với 03 năm sát nhất;

Tải về

6

Báo cáo yếu tố hoàn cảnh quản trị và cơ cấu tổ chức tổ chức công ty năm 2020;

Tải về

7

Báo cáo tình trạng sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020;

Tải về

8

Báo cáo tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ thương mại công ích năm 2020;

Tải về

9

Thông báo người đại diện theo quy định thực hiện chào làng thông tin.

Tải về

 

Năm 2019

 

1

Thông báo người thay mặt đại diện theo lao lý thực hiện chào làng thông tin

Tải về

2

Báo cáo review về hiệu quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm cùng 03 năm ngay gần nhất