Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

-

Thời gianthực hiện tại môn học:45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài bác tập: 0 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)

Vị trí, tính chất của môn học:Vị trí: Môn học tài chính vĩ mô phía bên trong nhóm kỹ năng cơ sở, được sắp xếp trước lúc học các môn chuyên mônTính chất: Môn học này giúp cho những người học hiểu được những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản như: lý luận cơ bản về tài thiết yếu và cấu tạo hệ thống tài chính, lý luận cơ phiên bản về chi phí tệ, giải thích cơ phiên bản về lạm phát và các biện pháp chống lạm phát

Mục tiêu môn học:Về loài kiến thức: trình bày được định nghĩa về tài chính, khác nhau và phân tích và lý giải được đúng các thuật ngữ về tài bao gồm – tiền tệ. Tế bào tả những mối quan hệ trong các khâu trong khối hệ thống tài chính. Trình diễn được xuất phát của chi phí tệ, các chế độ lưu thông chi phí tệ vào nền tởm tế. Trình diễn được khái niệm lạm phát kinh tế và các biện pháp cơ bản khắc phục lân phát.Trìnhbày được lý luận về tài chính và các quan hệ của tài chính tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế tài chính hàng hóaVề kỹ năng: Tính toánđược lượng tiền trong lưu giữ thông, quý hiếm thật của đơn vị chức năng tiền tệ. Vận dụng kỹ năng vào đối chiếu cơ bạn dạng tình hình tài chủ yếu tiền tệ của nền kinh tế thông qua các trường hợp cụ thểVề năng lực tự công ty và trách nhiệm:Làm việc tự do trong điều kiện thao tác thay đổi, chịu trách nhiệm cá thể và 1 phần trách nhiệm so với nhómCó phẩm hóa học đạo đức, kỷ vẻ ngoài tốt, liên hiệp thân ái với đa số người,có ý thức tự rèn luyện để nâng cấp trình độĐánh giá hoạt động của nhóm và tác dụng thực hiệnÝ thức nghề nghiệp, nhiệm vụ công dân

Nội dung môn học:Nội dung bao quát và phân chia thời gian:Nội dung đưa ra tiết:

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài xích tập

Kiểm tra

1

Những vụ việc chung về tài chính

3

3

2

Hệ thống tài chính và quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính

8

8

3

Những vụ việc chung về tiền tệ

8

8

4

Lý thuyết về lạm phát kinh tế và các biện pháp hạn chế và khắc phục lạm phát

8

8

5

Các định chế tài thiết yếu trung gian

8

8

6

Thị trường tài chính

10

8

2

Cộng

45

43

0

2

Chương 1:Những vấn đề chung về tài chính

Mục tiêu:

Trình bày xuất phát ra đời, sự tồn tại và cải tiến và phát triển của tài chính.Trình bày định nghĩa về tài chính.Phân tích phiên bản chất, chức năng, sứ mệnh của tài chính.Phân biệt sự khác nhau giữa tài thiết yếu và những phạm trù khác như tiền tệ, giá chỉ cả…

Nội dung: 3h

1. Bắt đầu ra đời và bản chất của tài chính

1.1. Nguồn gốc ra đời của tài thiết yếu

1.2. Khái niệm

1.3. Thực chất của tài chính

2. Tác dụng tài chính

2.1. Tính năng phân phối

2.1.1. Khái niệm

2.1.2 Phân loại

2.1.2.1. Cung cấp lần đầu

2.1.2.2. Phân phối lại

2.2.2. Tính năng giám đốc

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Đặc điểm

2.2.3. Quy trình giám đốc

2.2.4. Mục đích

3. Sứ mệnh của tài chính

3.1. Tài đó là công cụ phân phối tổng sản phẩm xã hội

3.2. Tài đó là công cụ thống trị và điều tiết mô hình lớn nền ghê tế

3.3. Thực hiện công bằng xã hội

Chương 2: Hệ thống tài thiết yếu và quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính

Mục tiêu :

Trình bày được điểm lưu ý nội dung của các khâu trong khối hệ thống tài chính.Phân tích được mốiquan hệ giữa những khâu trong khối hệ thống tài chính.Trình bày được chức năng, phương châm của khối hệ thống tài chính

Nội dung: 8h

1. Cấu trúc khối hệ thống tài chính:

1.1. Khái niệm hệ thống tài chính

1.2. Cấu trúc khối hệ thống tài chính

2. Các bộ phận cấu thành nên khối hệ thống tài chính

2.1. Các chủ thể tài chính

2.2.1. Tài bao gồm Nhà nước

2.2.2. Tài thiết yếu doanh nghiệp

2.2.3. Tài chính những tổ chức làng hội cùng hộ gia đình

2.2. Thị trường tài thiết yếu

2.3. Cơ sở hạ tầng tài chính

3. Quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính

3.1. Quan hệ giữa những khâu trong khối hệ thống tài chính

3.1.1. Tài chính doanh nghiệp với ngân sách chi tiêu nhà nước

3.1.2. Tài chính giữa các doanh nghiệp với nhau

3.1.3. Tài chủ yếu doanh nghiệp cùng với tài chủ yếu các tổ chức xã hội và hộ gia đình

3.1.4. Túi tiền nhà nước cùng với tài chủ yếu các tổ chức buôn bản hội và hộ gia đình

2.3.2. Quan hệ giữa những trung gian tài chủ yếu và thị phần tài chính

4. Tác dụng và phương châm của hệ thống tài chính

4.1. Công dụng của hệ thống tài bao gồm

4.2. Sứ mệnh của hệ thống tài chính

5. Thực hành : Phân biệt những chủ thể tài chính

Chương 3: Những vấn đề chung về chi phí tệ

Mục tiêu :

Trình bày được những kỹ năng và kiến thức lý luận cơ bản về tiền tệ gồm những: nguồn gốc, quan niệm tiền tệ.Trình bày được các tác dụng và sứ mệnh của tiền tệ vào nền tài chính thị trường.

Bạn đang xem: Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Phân tích được quy luật lưu thông tiền tệ, các chính sách lưu thông chi phí tệ

Nội dung: 8h

1. Xuất phát ra đời:

1.1. Ở góc độ phạm trù kinh tế

1.2. Ở góc độ hình thái giá trị

1.2.1. Hình thái quý hiếm giản đơn

1.2.2. Hình thái cực hiếm mở rộng

1.2.3. Hình thái giá trị chung

1.2.4. Hình thái quý hiếm tiền tệ

2. Tư tưởng và bản chất của tiền tệ

2.1. Khái niệm tiền tệ

2.2. Bản chất của tiền tệ

3. Tính năng của chi phí tệ: chi phí tệ bao gồm 5 chức năng

3.1. Công dụng thước đo giá trị

3.2. Công dụng phương tiện lưu giữ thông (trao đổi)

3.3. Công dụng phương một thể thanh toán

3.4. Tính năng phương nhân thể tích lũy (cất trữ)

3.5. Chức năng tiền tệ thế giới

4. Mục đích của tiền tệ

4.1. Chi phí tệ là luật pháp để mở rộng cách tân và phát triển sản xuất và trao đổi sản phẩm & hàng hóa

4.2. Chi phí tệ là giải pháp để triển khai và mở rộng các quan hệ giới tính quốc tế

4.3. Tiền tệ là phương tiện để ship hàng cho mục đích của bạn sở hữu chúng

5. Quy chính sách lưu thông tiền tệ của Karl Marx

5.1. Quy phương pháp cơ bản

5.2.

Xem thêm: Bảng Giá Bọc Nệm Ghế Sofa Bao Nhiêu Tiền Một Bộ? Có Đắt Không?

Quy điều khoản mở rộng

6. Các cơ chế lưu thông chi phí tệ

6.1. Tư tưởng và các nhân tố cấu thành cơ chế lưu thông tiền tệ

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Các nhân tố cấu thành cơ chế lưu thông chi phí tệ

6.1.2.1. Phiên bản vị chi phí tệ

2.6.1.2.2. Đơn vị chi phí tệ

6.1.2.3. Chính sách đúc tiền với lưu thông chi phí đúc

6.1.2.4 chế độ phát hành và tổ chức triển khai lưu thông những loại tiền tín hiệu

6.2. Các chính sách lưu thông tiền tệ

6.2.1. Cơ chế lưu thông chi phí kim loại

6.2.1.1. Chính sách đơn phiên bản vị

6.2.1.2. Chính sách song bạn dạng vị

6.2.1.3. Chế độ phiên bản vị rubi

6.2.2. Chế độ lưu thông tiền tài (tiền lốt hiệu)

6.2.2.1. Tại sao ra đời

6.2.2.2. Thực chất và các vẻ ngoài của tài chính

6.2.2.3. Tác dụng của tài chánh

6.2.2.4. Giá trị tiền giấy và quy cách thức lưu thông chi phí giấy

6.2.2.5. Các cơ chế lưu thông tiền tài

7. Thực hành

- xác minh các tính năng của tiền tệ

- so sánh các chính sách tiền

Chương 4: Lý thuyết về lạm phát kinh tế và các biện pháp hạn chế lạm phát

Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm, phân một số loại lạm phát, lý do gây ra lấn phát.Phân tích được những tác động của lấn phát so với nền khiếp tế

Nội dung: 8h

1. Khái niệm, tại sao và hậu quả của lạm phát

1.1. Khái niệm mức lạm phát

1.2. Phân nhiều loại lạm phát

1.2.1. Mức lạm phát vừa phải

1.2.2. Lạm phát kinh tế phi mã

1.2.3. Khôn xiết lạm phát

1.3. Nguyên nhân gây ra lân phát

1.3.1. Lạm phát vày nền kinh tế bị mất cân đối bộc lộ qua sự mất cân đối cung mong hàng hóa, cung ứng sút kém

1.3.2. Lạm phát do túi tiền nhà nước bị rạm hụt kéo dài

1.3.3. Lạm phát bởi vì nhà nước chủ động sử dụng mức lạm phát như là 1 đòn bẩy để kích đam mê nền kinh tế tài chính phát triển.

1.4 Hậu quả của lạm phát

2. Biện pháp khắc phục lấn phát

2.1. Các biện phápcơ phiên bản chiến lược (Biện pháp thọ dài)

2.2. Những phương án cấp bách

2.2.1. Giải pháp về tiền tệ - tín dụng thanh toán (Biện pháp về cơ chế tiền tệ)

2.2.2. Giải pháp về tài chính chi tiêu (Biện pháp về cơ chế tài khóa)

2.2.3. Biện pháp ngăn ngăn sự leo thang của giá cả

Chương 5: Các định chế tài chủ yếu trung gian

Mục tiêu :

Trình bày được quan niệm , đặc điểm và phân loại trung gian tài chínhSo sánh được những định chế trung gian tài chính

Nội dung: 8h

1. Quan niệm , đặc điểm và phân một số loại trung gian tài chính

1.1. Có mang về trung gian tài chính

1.2. Đặc điểm của trung gian tài chính

1.3. Phân loại các trung gian tài chính

2. Vai trò của các trung gian tài chính trong nền tài chính thị trường

2.1. Chu chuyển những nguồn vốn

2.2. Giảm ngân sách chi tiêu giao dịch làng hội

2.3. Khắc phục tình trạng thiếu tin tức bất cân xứng trên thị phần tài chính

2.4. Góp phần nâng cấp hiệu quả kinh tế và tiêu chuẩn chỉnh cuộc sống thôn hội

3. Đặc điểm cơ bản của một trong những trung gian tài chính

3.1. Những ngân mặt hàng trung gian

3.2. Các định chế phi ngân hàng

3.3. Quỹ tín dụng

3.4. Quỹ đầu tư

3.5. Doanh nghiệp tài chính

3.6. Các công ty bảo hiểm

4. Thực hành

- so với sự khác biệt của những định chế trung gian tài chính

Chương 6: Thị ngôi trường tài chính

Mục tiêu:

Trình bày được sự thành lập và hoạt động và cải cách và phát triển thị ngôi trường tài chínhPhân nhiều loại được thị phần tiền tệ và thị phần tài chính

Nội dung: 10h

1.Sự ra đời và cải tiến và phát triển thị ngôi trường tài chính

2. Quan niệm và phân loại thị trường tài chính

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

3. Thị phần tiền tệ

3.1. định nghĩa và phân loại

3.2. Những công ráng của thị trường tiền tệ

3.3. Các chủ thể tham gia thị phần tiền tệ

3.4. Các nghiệp vụ cơ bản

4. Thị trường vốn

4.1. Khái niệm và cơ cấu

4.2. Thị phần chứng khoán

Kiểm tra 2h

Điều kiện triển khai môn học:Phòng học trình độ chuyên môn hóa/nhà xưởng:phòng học.Trang thiết bị thiết bị móc: sản phẩm tính, sản phẩm công nghệ chiếu Projector.Học liệu, dụng cụ, nguyên thiết bị liệu: bảng viết, phim, tranh ảnh minh họa tình huống, tài liệu phạt tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.Các đk khác:

Nội dung và phương pháp đánh giá:Nội dung:Kiến thức: kiểm soát vốn trường đoản cú vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chăm ngành được sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng, phòng bếp ănKỹ năng: nhận xét kỹ năng sử dụng đúng đắn từ vựng, thuật ngữ trong nghành nghề dịch vụ chuyên ngành.Phương pháp:

Đánh giá trải qua các bài xích tập, bài bác kiểm tra thường xuyên, kiểm soát định kỳ, thi xong môn học. Cụ thể như sau:

KTTX: Điểm liên tục (hệ số 1) bao gồm *số lượng*(tối nhiều 2 cột điểm) cột điểm: KTTX1: vẻ ngoài làm bàiKTTX2: vẻ ngoài làm bàiKTDK: Điểm chu trình (hệ số 2) gồm *số lượng*(tối nhiều 2 cột điểm) cột điểm: KTĐK1: hình thức làm bàiKTĐK2: hiệ tượng làm bàiĐiểm dứt môn học tập (TKTMH): được xác định qua một lượt thi xong môn học

Lưu ý: để được tham dự thi cuối kỳ học sinh cần đề nghị thỏa được : và tham gia ít tốt nhất 70% thời gian học.

Điểm trung bình kiểm soát (TBKT) là vừa phải cộng của những điểm kiểm tra liên tiếp (KTTX), điểm kiểm soát định kỳ (KTĐK) theo thông số của từng một số loại điểm. Trong đó, điểm kiểm tra tiếp tục tính hệ số 1, điểm chất vấn định kỳ tính thông số 2.Điểm mức độ vừa phải môn học tập (TBMH) được xem như sau:

TBMH = (TBKT x 0,4) + (TKTMH x 0,6)

Phân loại đánh giá được căn cứ trên điểm trung bình:

Xếp loại

Hệ 10

Hệ chữ

Hệ 4

Đạt

(được tích lũy)

8,5– 10

A

4,0

8,0 – 8,4

B+

3,5

7,0 – 7,9

B

3,0

6,0 – 6,9

C+

2,5

5,5 – 5,9

C

2,0

5,0 – 5,4

D+

1,5

4,0 – 4,9

D

1,0

Không đạt

0,0 – 3,9

F

0,0

Yêu cầu đạt đối với môn học là điểm trung bình môn học đạt từ 4 trở lên (đào tạo theo tích lũy tín chỉ)

Hướng dẫn thực hiện môn học:Phạm vi vận dụng môn học: lịch trình được sử dụng cho chương trình cao đẳng.Hướng dẫn về phương thức giảng dạy, học hành môn học:Đối cùng với giáo viên, giảng viên:Người đào tạo và huấn luyện cần sưu tập và cung ứng tài liệu cho tất cả những người học.Đối với người học:Đọc tài liệu trước lúc lên lớpTham gia đầy đủ các buổi học triết lý và thực hànhTham gia đàm đạo và trình diễn trên lớp, mỗi sinh viên trình diễn trước lớp ít nhất một lầnThực hiện không hề thiếu bài tập, bài xích tập béo được giaoNhững giữa trung tâm cần chú ý:Tài liệu tham khảo:PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa, TS. Đặng Văn Dần, Giáo Trình lý thuyết Tài chủ yếu Tiền Tệ, đơn vị xuất bản Kinh tế Tp hồ Chí Minh, năm 2017PGS.TS Cao Thị Ý Nhi, TS Đặng Anh Tuấn, Giáo Trình triết lý Tài thiết yếu Tiền Tệ, NXB kinh tế Quốc Dân, năm 2018