Lý thuyết hóa 12 ôn thi đại học

-

999 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi THPT tổ quốc 2022 có đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 12 hệ thống lại loài kiến thức, luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm thật thuần thục để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 này.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 12 ôn thi đại học

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Hóa học tất cả 120 trang, đưa đến các dạng thắc mắc theo chuyên đề như: Đại cưng cửng kim loại, kim loại kiềm, chất điện ly, Sắt với hợp chất của sắt... Cụ thể mời những em cùng mua miễn chi phí trong bài viết dưới phía trên của hydroxyzinex.com:

999 thắc mắc lý thuyết hóa học ôn thi THPT tổ quốc 2022

Câu 1. trong số kim loại, kim loại có tính dẫn điện cực tốt là?

A. VàngB. BạcC. ĐồngD. Nhôm

Câu 2. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?


A. WonfamB. SắtC. ĐồngD. Kẽm

Câu 3. sắt kẽm kim loại nào sau đây nhẹ tốt nhất (khối lượng riêng nhẹ nhất) trong số kim loại?

A. LitiB. NatriC. KaliD. Rubidi

Câu 4. trong các các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nhất?

A. AgB. HgC. CuD. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào dưới đây cứng nhất trong số toàn bộ các kim loại?

A. Vonfam (W)B. Crom (Cr)C. Sắt (Fe)D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong các ác kim loại, kim loại nào gồm độ dẫn năng lượng điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)B. Ti chảy (Ti)C. Chì (Pb)D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào tiếp sau đây sắp xếp theo chiều tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, TiB. Fe, Mg, Au, HgC. Fe, Al, Cu, AgD. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. hỗn hợp FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để đào thải CuSO4 có thể ngâm vào dung dịch kim loạinào sau đây?

A. FeB. AlC. ZnD. Na

Câu 9. cho các dãy kim loại sau, dãy nào được bố trí theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.B. Ag, Cu, Mg, Al.C. Na, Mg, Al, Fe.D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội nghịch ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy những kim loại nào tiếp sau đây được pha trộn bằng phương thức nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.B. Ni, Fe, Pb.C. Zn, Al, Cu.D. K, Mg, Cu

Câu 12. hàng nào sau đây bao gồm các sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.B. Ag, Cu, Fe, Al.C. Fe, Al, Cu, Ag.D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí co và H2 ko thể dùng làm hóa học khử nhằm điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. FeB. CuC. AlD. Sn

Câu 14. Dãy kim loại nào sau đây chức năng với dd HCl với khí Cl2 mang đến cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.B. Na, Al, Zn.C. Na, Mg, Cu.D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không làm phản ứng với dung dịch CuSO4?

A. Zn.B. Al.C. Fe.D. Ag.

Câu 16. mang lại dãy những kim một số loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng đượcvới dung dịch HCl là:

A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.

Câu 17. triển khai các thể nghiệm sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên hóa học vào dung dịch CuSO4.(2) đến lá sắt kẽm kim loại Al nguyên hóa học vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây sắt kẽm kim loại Mg nguyên hóa học trong khí Cl2.(4) cho lá kim loại tổng hợp Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là:


A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 18.

Xem thêm: Bxh Bóng Đá Thế Giới 2021 - Bảng Xếp Hạng Fifa 2021 Tháng 11

Dãy những kim các loại đều hoàn toàn có thể được pha chế bằng cách thức nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.B. Li, Ag, Sn.C. Al, Fe, Cr.D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình bội nghịch ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là

A. 24.B. 30.C. 26.D. 15.

Câu 20. tiến hành các phân tích sau

(a) để lá Al vào dung dịch tất cả CuSO4 và H2SO4 loãng.(b) Đốt dây fe trong bình đựng khí Cl2.(c) đặt lá Cu vào dung dịch bao gồm Fe(NO3)3 và HNO3 loãng.(d) cho lá Zn vào dung dịch CuCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là:

A. 4.B. 1.C. 3.D. 2.

Câu 21. cách thức chung nhằm điều chế các kim nhiều loại Na, Ca, Al vào công nghiệp là

A. Thủy luyện.B. điện phân nóng chảy.C. Nhiệt luyện.D. điện phân dung dịch.

Câu 23. cho dãy những chất:

*
với
*
. Số chất trong dãy chức năng được cùng với dd
*
 loãng là

A. 3.B. 2.C. 4D. 1

Câu 24. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch

*
 (điện cực trơ), nhận được khí H2 ngơi nghỉ catot.

(b) đến CO dư qua hỗn hợp

*
với
*
đun nóng, chiếm được Al cùng Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch đựng

*
cùng
*
, có xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hóa.

(d) kim loại có ánh nắng mặt trời nóng tan thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện cực tốt là Ag.

(e) mang đến dung dịch

*
du vào hỗn hợp
*
thu được hóa học rắn tất cả Ag với AgCl. Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4D. 5.

Câu 25. gồm 4 hỗn hợp riêng biệt:

*
bao gồm lẫn
*
. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


A. 4.B. 1.C. 2.D. 3.

Câu 26. thực hiện các thí điểm sau:

(a) mang đến

*
vào dung dịch HCl(b) đến
*
vào hỗn hợp
*
dư tạo thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO.c) Sục khí
*
mang đến dư vào hỗn hợp NaOH(d) cho Fe vào dung dịch
*
(e) Cho tất cả hổn hợp Cu cùng
*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.(f) đến Al vào hỗn hợp
*
 loãng (không bao gồm khí thoát ra).

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được dung dịch đựng hai muối hạt là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 27. Khi mang đến Cu công dụng với dung dịch đựng H2SO4 loãng và NaNO3, mục đích của NaNO3 trong bội phản ứng là:

A. Môi trường.B. Chất oxi hóa.C. Hóa học xúc tác.D. Hóa học khử.

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Ăn mòn chất hóa học phát sinh mẫu điện.B. Thực chất của ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là quá trình oxi hóa - khử.C. Tính chất hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.D. Bề ngoài chung để điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho những phát biểu sau

(1) Trong hỗn hợp Na, Fe hầu hết khử được AgNO3 thành Ag.(2) đến Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng chiếm được dung dịch chứa hai muối.(3) tất cả hổn hợp Na và Al rất có thể tan hoàn toàn trong nước.(4) Tính thoái hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.(5) những kim một số loại Fe, Ni, Zn đều rất có thể điều chế bằng phương thức điện phân dung dịch muối của nó.

Tổng số tuyên bố đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 30. tiến hành các xem sét sau đây:

(a) ngâm một lá kẽm vào dung dịch CuSO4.(b) dìm một lá đồng vào hỗn hợp FeCl3.(c) mang đến thép cacbon xúc tiếp với nước mưa.(d) đến thép vào hỗn hợp axit clohiđric.(e) Để sắt tây tiếp xúc với nước từ bỏ nhiên.(f) đến thanh đồng vào hỗn hợp axit sunfuric.