Luật di sản văn hoá

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 10/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 23 mon 07 năm 2013

LUẬT

DISẢN VĂN HÓA

Luật di sản văn hóa truyền thống số 28/2001/QH10 ngày 29tháng 6năm2001 của Quốc hội, có hiệu lực hiện hành kểtừngày 01 tháng 01 năm 2002, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 mon 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổsungmột số điều của công cụ di sản văn hóa, gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2010.

Bạn đang xem: Luật di sản văn hoá

Di sản văn hóa việt nam là gia tài quý giá của cộng đồng các dân tộc nước ta và là một thành phần của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to phệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của quần chúng. # ta.

Để đảm bảo và phát huy cực hiếm di sản văn hóa, đáp ứng nhu ước về văn hóa truyền thống ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và cải cách và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa và góp sức vào kho báu di sản văn hóa truyền thống thế giới;

Để tăng cường hiệu lực cai quản nhà nước, nâng cấp trách nhiệm của quần chúng trong câu hỏi tham gia bảo vệvàphát huy quý hiếm di sản văn hóa;

Căn cứ vào Hiến pháp nướcCộng hòa xóm hội nhà nghĩa vn năm 1992; luật này quy địnhvề di sản văn hóa<1>.

Chương 1.

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều1.

Di sản văn hóa truyền thống quy định tại biện pháp này bao gồm di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể cùng di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, thiết bị chất có mức giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ truyền từ vắt hệ này qua thay hệ không giống ở nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều2.

Luật này khí cụ về những hoạt động đảm bảo và phân phát huy quý hiếm di sản văn hóa; xác minh quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá thể đối cùng với di sản văn hóa ở nước cộng hòaxãhội nhà nghĩa Việt Nam.

Điều3.

Luật này áp dụng so với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá thể nước ngoàivà người việt nam định cư sinh sống nướcngoài đanghoạtđộngtạiViệt Nam; trong trường hợp điều ước thế giới mà cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam ký kết hoặctham gia gồm quy định không giống thì áp dụng quy định của điều mong quốctếđó.

Điều4.

Trong chính sách này, những từ ngữ dưới đây đượchiểu như sau:

1. <2> Di sản văn hóa phi đồ dùng thể là sản phẩm tinh thần lắp với cộng đồng hoặc cá nhân, thứ thể và không khí văn hóa liên quan, có mức giá trị định kỳ sử, văn hóa, khoa học, thể hiện phiên bản sắc của cùng đồng, không chấm dứt được tái chế tạo ra và được lưu truyền từ cố hệ này sang cầm cố hệ khác bởi truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các bề ngoài khác.

2. Di sản văn hóa truyền thống vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao hàm di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lam win cảnh, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia.

3. Di tích lịch sử hào hùng - văn hóa là công trình xây dựng, vị trí và các di vật,cổ vật, bảo vật quốc giathuộc công trình, địađiểm đócógiá trị lịchsử, văn hóa, khoa học.

4. Danh lam chiến hạ cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự phối kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên với dự án công trình kiến trúc có giá trị kế hoạch sử, thẩm mỹ, khoa học.

5. Di vật dụng là hiện thiết bị được lưu truyền lại, có mức giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

6. Cổ đồ gia dụng là hiện vật được lưu giữ truyền lại, có giá trị tiêu biểu về kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, cótừ một trăm năm tuổi trởlên.

7. Báu vật quốc gia là hiện đồ được lưu giữ truyền lại, có mức giá trị quan trọng đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nướcvề kế hoạch sử, văn hóa, khoa học.

8. Bản sao di vật, cổ vật, bảo bối quốcgia là sản phẩm đượclàmgiống như bản gốc về hình dáng, kích thước, hóa học liệu, màu sắc sắc, trang trí với những điểm sáng khác.

9. Sưu tập là 1 tập hợp những di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia hoặc di sản văn hóa phi thiết bị thể, được thu thập, gìn giữ, bố trí có hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, ngôn từ và làm từ chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội.

10. Thămdò,khai quậtkhảo cổ làhoạt đụng khoa họcnhằm vạc hiện, thu thập, nghiên cứu và phân tích di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vàđịa điểm khảo cổ.

11. Bảo vệ di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là vận động nhằm phòng dự phòng và giảm bớt những nguy cơ làm lỗi hỏng nhưng không làm biến đổi những nguyên tố nguyên nơi bắt đầu vốn bao gồm của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia.

12. Tu ngã di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là chuyển động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử dân tộc -vănhóa, danh lam thắng cảnh.

13. Phục sinh di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là vận động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh đã biết thành hủy hoại trên cơ sởcác viện dẫn khoa họcvề di tích lịch sử -vănhóa, danh lam thắng cảnh đó.

14. <3>Kiểm kê di sản văn hóa là vận động nhận diện, xác minh giá trị cùng lập danh mục di sản văn hóa.

15. <4>Yếu tố cấu thành di tích là yếu tố có giá trị kế hoạch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thểhiện đặc thù của di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh.

16. <5>Bảo tàng là thiết chế văn hóa có tác dụng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, trình làng di sản vănhóa, dẫn chứng vật chất về thiên nhiên, bé ngườivàmôi trường sống của nhỏ người, nhằm ship hàng nhu ước nghiên cứu, học tập tập, thamquan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Điều5.

Nhà nước thống nhất cai quản di sản văn hóa thuộc sở hữu nhà nước<6>; công nhận và bảo đảm các vẻ ngoài sở hữu tập thể, sở hữu thông thường của cộng đồng, sở hữu tứ nhân vàcác hiệ tượng sở hữu khác về di sản văn hóa truyền thống theo nguyên tắc của pháp luật.

Quyền sở hữu, quyền tác giả so với di sản văn hóa truyền thống được xác định theo nguyên tắc của Luậtnày, Bộ luật pháp dân sự với cácquy định không giống của lao lý có liên quan.

Điều6.

Mọi di sản văn hóa ở trong lòng đất thuộc khu đất liền, hải đảo, ngơi nghỉ vùng nội thủy, lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế cùng thềm lục địa của nước cộng hòa thôn hội chủnghĩa vn đều thuộc về nhà nước<7>.

Điều7.

Di sản văn hóa truyền thống phát hiện được nhưng không xác định được chủ sở hữu, thu được trong quy trình thăm dò, khai quật khảo cổ hồ hết thuộcsở hữu công ty nước<8>.

Điều8.

1. Các di sản văn hóa truyền thống trên giáo khu Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ ở nội địa hoặc từ bỏ nước ngoài, thuộc cáchình thức sở hữu, hầu hết được bảo đảm an toàn và vạc huy giá bán trị.

2. Di sản văn hóa truyền thống của nước ta ở quốc tế được bảo lãnh theo tập quán quốc tế và theo quy định của các điều ước quốc tế mà cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa nước ta ký kết hoặc tham gia.

Điều9.

1. Bên nước có bao gồm sách đảm bảo an toàn và phát huy cực hiếm di sản văn hóa nhằmnângcao đời sống lòng tin của nhân dân, đóng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu đất nước; khích lệ tổ chức, cá thể trong nước và quốc tế đóng góp, tài trợcho việc bảo đảm vàphát huy cực hiếm di sản vănhóa.

2. Bên nước bảo đảm an toàn quyền và lợi ích hợp pháp của chủ mua di sản văn hóa. Chủ download di sản văn hóa truyền thống có trách nhiệm bảo đảm và phạt huy cực hiếm di sản văn hóa.

3. Nhà nước đầu tư chi tiêu cho công tác làm việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu, vận dụng khoa học tập và technology trong việc bảo đảm và phạt huy quý giá di sản văn hóa.

Điều10.

Cơ quan công ty nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đâygọi làtổchức) và cá nhân có trách nhiệmbảo vệ vàphát huy quý giá di sản văn hóa.

Điều11.

Các cơ quanvăn hóa, thôngtinđạichúngcó tráchnhiệm tuyên truyền,phổbiến thoáng rộng ở nội địa và nước ngoài các cực hiếm di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm và phạt huy cực hiếm di sản văn hóa trong nhân dân.

Điều12.

Di sản văn hóa vn đượcsửdụng nhằm mục đích:

1. Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống vì lợi ích của toàn xóm hội;

2. Phát huy truyền thống tốt đẹp của xã hội cácdân tộc Việt Nam;

3. đóng góp thêm phần sáng tạo phần nhiều giá trị văn hóa mới, có tác dụng giàu kho tàng di sản văn hóa việt nam và không ngừng mở rộng giao lưu văn hóa quốctế.

Điều13.

Nghiêm cấm cáchành vi sau đây:

1. <9>Chiếm đoạt, làm lệch lạc di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh;

2. Tàn phá hoặc khiến nguy cơhủyhoại di sản văn hóa;

3. Đào bới trái phép vị trí khảo cổ; thiết kế trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử vẻ vang - vănhóa, danh lam chiến thắng cảnh;

4. <10>Mua bán, trao đổi, vận chuyển phi pháp di vật, cổ vật, báu vật quốc gia trực thuộc di tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam thắng cảnh cùng di vật, cổ vật, bảo bối quốc

gia có bắt đầu bất hòa hợp pháp; đưa phi pháp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra

nước ngoài;

5. <11>Lợi dụng việc đảm bảo an toàn và phát huy cực hiếm di sản văn hóa truyền thống để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và tiến hành những hành vi khác trái pháp luật.

Chương 2.

QUYỀNVÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA

Điều14.

Tổ chức,cá nhân có các quyềnvà nghĩa vụ sau đây:

1. Mua hợp pháp di tích văn hóa;

2. Tham quan, phân tích di sản văn hóa;

3. Tôn trọng, đảm bảo vàphát huy giá trị di sản văn hóa;

4. Thông báo kịp thời vị trí phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,di tíchlịch sử - văn hóa, danh lam chiến hạ cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vì mình tìm đượccho phòng ban nhànước có thẩm quyền vị trí gần nhất;

5. Ngăn ngừa hoặc kiến nghị cơ quan bên nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời đông đảo hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản vănhóa.

Điều15.

Tổ chức, cánhânlà công ty sởhữudi sản văn hóacó cácquyềnvà nghĩavụ sau đây:

1. Triển khai các nguyên lý tại Điều 14 của khí cụ này.

2. Triển khai các biện pháp đảm bảo và phân phát huy quý hiếm di sản văn hóa; thông tin kịp thời mang đến cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền trong trường thích hợp di sản văn hóa có nguy cơ tiềm ẩn bị làm cho sai lệchgiá trị, bị hủy hoại, bị mất.

3. Nhờ cất hộ sưu tập di sản văn hóa phi đồ vật thể, di vật, cổ vật, báu vật quốc gia vào bảo tàng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường phù hợp không đủ đk và năng lực bảo vệvàphát huy giá trị.

4. Tạo thành điều kiện tiện lợi cho tổ chức, cá thể tham quan, du lịch, phân tích di sản vănhóa.

5. Tiến hành các quyền và nghĩa vụ khác theo luật của pháp luật.

Điều16.

Tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa có những quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Bảo vệ, giữ lại gìn di tích vănhóa.

2. Thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa.

3. Thông tin kịp thời đến chủ download hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền địa điểm gần nhất lúc di sản văn hóa bị mất hoặc gồm nguycơ bị bỏ hoại.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá thể tham quan, du lịch, nghiên cứudisản văn hóa.

5. Triển khai các quyền và nghĩa vụ khác theo hình thức của pháp luật.

Chương 3.

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁTRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Điều 17<12>.

Nhà nước bảo đảm và phát huy quý hiếm di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể trải qua các giải pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân các loại di sản văn hóa phi vật dụng thể.

2. Tổ chức truyền dạy, phổbiến,xuất bản, thể hiện và phụcdựngcác mô hình di sản văn hóaphi vật thể.

3. Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá thể nghiên cứu, sưu tầm, lưu lại giữ, truyền dạy dỗ và giới thiệu di sản văn hóaphivậtthể.

4. Chỉ dẫn nghiệp vụ đảm bảo và phạt huy quý giá di sản văn hóa truyền thống phi vật thể theo ý kiến đề xuất của tổ chức,cá nhân sở hữu di sản văn hóa truyền thống phivật thể.

5. Đầu tư kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi đồ vật thể, chống ngừa nguy cơlàm mai một, thất truyền di sản văn hóa phi thiết bị thể.

Điều 18<13>.

1. Quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau trên đây gọi phổ biến là cấp tỉnh) tổ chức triển khai kiểm kê di sản văn hóa truyền thống phi vật thể ở địa phương với lựa chọn, lập hồ sơ công nghệ để đề xuất Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn đưavàoDanh mục di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thểquốcgia.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và phượt quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa truyền thống phi đồ dùng thểquốc gia vàcấpGiấy chứng nhận di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể đượcđưa vào Danh mụcdi sản văn hóa phi trang bị thể quốc gia.

Trong trường thích hợp di sản văn hóa truyền thống phi thiết bị thể vẫn được gửi vào danh mục di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể quốc gia mà kế tiếp có cơ sở xác định không đủ tiêu chuẩn thì bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quyết định đưa ra khỏi hạng mục di sản vănhóa phi vật dụng thể quốc gia.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn quy định cụ thể khoản 1Điều này.

Điều19.

Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét ra quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoahọc và văn hóa của phối hợp quốc (UNESCO)công thừa nhận di sản văn hóa truyền thống phi vật thể tiêu biểu vượt trội của nước ta là Di sản văn hóa truyền thống thế giới, theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành BộVăn hóa, Thể thao cùng Du lịch<14>.

Hồ sơ trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phải có ý kiến thẩm định bởi văn bản của Hội đồng di sản văn hóa quốcgia.

Điều20.

Cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền phảiápdụng những biện phápcần thiết để bảo vệ di sản văn hóa phi đồ dùng thể, ngăn chặn nguy hại làm không nên lệch, bị mai một hoặc thất truyền.

Điều 21<15>.

Nhà nước đảm bảo an toàn và trở nên tân tiến tiếng nói, chữ viết của những dân tộc việt nam thông qua cácbiện pháp sau đây:

1. Nghiên cứu, sưu tầm, giữ lại tiếng nói, chữ viết của xã hội các dân tộc; phát hành quy tắc phiên âm giờ đồng hồ nói của rất nhiều dân tộc chưa tồn tại chữ viết; có biện pháp đảm bảo đặc biệt so với tiếng nói, chữ viết có nguy cơ mai một.

2. Dạy dỗ tiếng nói,chữviếtcủadântộcthiểusố mang lại cánbộ,công chức,viên chức với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ khí nhân dân công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc; dạy dỗ tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cho học sinh người dân tộc thiểu số theo cơ chế của phép tắc giáo dục; xuất bản sách, báo, thực hiện các lịch trình phát thanh, truyền hình, sảnh khấu bằng tiếng dân tộcthiểu số.

3. Phát hành văn bản quy phi pháp luật, tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền đểbảo vệsựtrong sáng sủa của tiếng Việt và phát triển tiếng Việt.

Điều22.

Nhà nướcvà xãhộibảovệ, pháthuy đông đảo thuầnphong mỹ tục trong lối sống, nếp sống của dân tộc; hủy diệt những hủ tục có hại đến đời sống văn hóa truyền thống của nhân dân.

Điều 23.

Nhànước cóchínhsáchkhuyếnkhích câu hỏi sưu tầm, biên soạn,dịchthuật, thống kê, phân các loại và lưu giữ giữ những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian của cộng đồng các dân tộc nước ta để lưu lại truyền trong nước cùng giao lưu văn hóa với nước ngoài.

Điều24.

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc duy trì, phục hồi và trở nên tân tiến các nghề bằng tay thủ công truyền thống có mức giá trị tiêu biểu; phân tích và vận dụng những trí thức về y, dược học cổ truyền; bảo trì và phân phát huy giá bán trị văn hóa ẩm thực, giá trị vềtrangphụctruyền thống dân tộcvà các tri thức dân gian khác.

Điều 25<16>.

Nhà nước tạo điều kiện gia hạn và phát huy giá chỉ trị văn hóa truyền thống của tiệc tùng truyền thống thông quacácbiện pháp sau đây:

1. Tạo ra điều kiện thuận tiện cho việctổchức lễhội.

2. Khuyếnkhích vấn đề tổchức chuyển động văn hóa, vănnghệdângiantruyền thống thêm với lễ hội.

3. Phục dựng có tinh lọc nghi thức tiệc tùng truyền thống.

4. Khuyến khích câu hỏi hướng dẫn, phổ biến rộng rãi sống trong nước và quốc tế về mối cung cấp gốc, ngôn từ giátrị truyền thống lâu đời tiêu biểu, độcđáo của lễhội.

Điều 26<17>.

1. đơn vị nước tôn vinh và có chế độ đãi ngộ so với nghệ nhân tài giỏi năng xuất sắc, sở hữu và gồm công đảm bảo an toàn và vạc huy giá trị di sản văn hóa truyền thống phi vật thể thôngqua những biện pháp sau đây:

a) Tặng, truy tặng kèm Huân chương, thương hiệu vinh dự nhà nước và thực hiện các bề ngoài tôn vinh khác;

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh mức giá cho vận động sáng tạo, trình diễn, trưng bày, reviews sản phẩm củanghệnhân;

c) Trợ cấpsinhhoạthàng tháng vàưu đãikhác đối với nghệ nhânđã được phong tặng danh hiệu vinh dự bên nướccóthu nhập thấp, yếu tố hoàn cảnh khó khăn.

2. Chính phủ banhành chế độ đãingộ đốivớinghệ nhânquyđịnh tại điểm b với điểm c khoản 1 Điều này.

Điều27.

Người nước ta định cư ngơi nghỉ nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước xung quanh được triển khai nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống phi đồ dùng thể ở việt nam sau khi bao gồm sựđồng ý bởi văn phiên bản củacơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền.

Chương 4.

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁTRỊ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

MỤC 1. DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNGCẢNH

Điều28.

1. <18>Di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa phải có một trongcáctiêu chí sau đây:

a) công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương;

b) công trình xây dựng, vị trí gắn cùng với thân nạm và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử hào hùng có tác động tích cực cho sự cải tiến và phát triển của nước nhà hoặc của địa phương trongcácthời kỳ lịch sử;

c) Địa điểm khảo cổ có mức giá trị tiêu biểu;

d) công trình xây dựng kiến trúc, nghệ thuật, quần thể loài kiến trúc, toàn diện kiến trúc thành phố và địa điểm cư trú có mức giá trị tiêu biểu cho một hoặc những giai đoạn trở nên tân tiến kiến trúc, nghệ thuật.

2. Danh lam win cảnh phải tất cả mộttrong những tiêu chísau đây:

a) phong cảnh thiên nhiên hoặc vị trí có sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên với công trình kiến trúccógiá trị thẩm mỹ tiêu biểu;

b) quanh vùng thiên nhiên có giá trị kỹ thuật về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái tính chất hoặc quanh vùng thiên nhiên chứa đựng những dấu tích vật chất về những giai đoạnphát triển của trái đất.

Điều 29<19>.

Di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa, danh lam win cảnh (sau trên đây gọi tầm thường là di tích) được xếp hạng như sau:

1. Di tích lịch sử cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểucủa địa phương, bao gồm:

a) công trình xây dựng, địa điểm ghi lốt sự kiện, mốclịch sử đặc trưng của địa phương hoặc gắn với nhân đồ có tác động tích cực đếnsự trở nên tân tiến của địa phương trong những thời kỳ lịch sử;

b) dự án công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, toàn diện kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị trong phạm vi địaphương;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị vào phạm vi địaphương;

d) phong cảnh thiên nhiên hoặc vị trí có sự kết hợpgiữa cảnh quan thiên nhiên với công trình xây dựng kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật có giá bán trịtrong phạm vi địa phương.

2. Di tích non sông là di tích có mức giá trị tiêu biểucủa quốc gia, bao gồm:

a) dự án công trình xây dựng, địa điểm ghi vết sự kiện, mốclịch sử quan trọng của dân tộc bản địa hoặc đính với anh hùng dân tộc, danh nhân, bên hoạtđộng chủ yếu trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học danh tiếng có ảnh hưởng quan trọngđối với tiến trình lịch sử vẻ vang của dân tộc;

b) dự án công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, toàn diện và tổng thể kiến trúc thành phố và vị trí cư trú có giá trị tiêu biểu trongcác giai đoạn cải cách và phát triển kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật Việt Nam;

c) Địa điểm khảo cổ có mức giá trị nổi bật ghi lại cácgiai đoạn trở nên tân tiến của văn hóa khảo cổ;

d) phong cảnh thiên nhiên đẹp mắt hoặc vị trí có sự kếthợp giữa cảnh sắc thiên nhiên với công trình kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật hoặc khu vực vựcthiên nhiên có mức giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, phong phú sinh học,hệ sinh thái đặc thù.

3. Di tích lịch sử quốc gia nhất là di tích có giá trịđặc biệt tiêu biểu vượt trội của quốc gia, bao gồm:

a) dự án công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiệnđánh dấu bước chuyển biến quan trọng đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc dân tộc hoặc gắn vớianh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu vượt trội có ảnh hưởng to lớn so với tiến trình lịchsử của dân tộc;

b) công trình xây dựng kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiếntrúc, toàn diện kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có mức giá trị đặc biệt quan trọng đánh dấucác giai đoạn cách tân và phát triển kiến trúc, thẩm mỹ và nghệ thuật Việt Nam;

c) Địa điểm khảo cổ có mức giá trị nổi bật khắc ghi cácgiai đoạn cải tiến và phát triển văn hóa khảo cổ đặc biệt quan trọng của việt nam và cầm giới;

d) cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc vị trí cósự phối hợp giữa phong cảnh thiên nhiên với công trình xây dựng kiến trúc, nghệ thuật cógiá trị đặc trưng của quốc gia hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị về địa chất,địa mạo, địa lý, đa dạng mẫu mã sinh học cùng hệ sinh thái xanh đặc thù lừng danh của ViệtNam và nỗ lực giới.

Điều 30.

1. <20> Thẩm quyềnquyết định xếp hạng di tích lịch sử được công cụ như sau:

a) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếphạng di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp bởi xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh;

b) bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch quyếtđịnh xếp hạng di tích quốc gia, cấp bởi xếp hạng di tích quốc gia;

c) Thủ tướng chính phủ ra quyết định xếp hạng di tíchquốc gia đặc biệt, cấp bởi xếp hạng di tích non sông đặc biệt; ra quyết định việcđề nghị tổ chức Giáo dục, kỹ thuật và văn hóa của liên hợp quốc cẩn thận đưa ditích tiêu biểu vượt trội của việt nam vào hạng mục di sản ráng giới.

2. Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sauđó có đủ căn cứ xác định là không được tiêu chuẩn hoặc bị tiêu diệt không có khảnăng phục sinh thì người dân có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích lịch sử nào gồm quyềnra quyết định hủy vứt xếp hạng so với di tích đó.

Điều 31<21>.

Thủ tục xếp hạng di tích lịch sử đượcquy định như sau:

1. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai kiểmkê di tích lịch sử ở địa phương cùng lựa chọn, lập hồ nước sơ kỹ thuật để quyết định xếp hạngdi tích cấp tỉnh; trình bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và phượt quyết định xếphạng di tích quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn chỉ đạolập hồ nước sơ kỹ thuật trình Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định xếp hạng di tích quốcgia quánh biệt, lập hồ sơ kỹ thuật di tích vượt trội của việt nam trình Thủ tướngChính phủ quyết định đề nghị

Tổ chức Giáo dục, kỹ thuật và văn hóa của Liên hợpquốc chăm chú đưa vào hạng mục di sản cố kỉnh giới.

Hồ sơ trình Thủ tướng cơ quan chính phủ phải có chủ ý thẩmđịnh bởi văn phiên bản của Hội đồng Di sản văn hóa truyền thống quốc gia.

Điều 32<22>.

1. Những khu vực đảm bảo an toàn di tích bao gồm:

a) khu vực bảo đảm an toàn I là vùng có những yếu tố cội cấuthành di tích;

b) quần thể vực đảm bảo an toàn II là vùng phủ quanh hoặc tiếpgiáp khu vực bảo đảm I.

Trong trường vừa lòng không xác minh được khu vực bảo vệII thì việc khẳng định chỉ bao gồm khu vực bảo vệ I đối với di tích cấp tỉnh do Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định, đối với di tích tổ quốc do bộ trưởng liên nghành BộVăn hóa, thể thao và du lịch quyết định, so với di tích quốc gia đặc biệt quan trọng doThủ tướng cơ quan chính phủ quyết định.

2. Những khu vực đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều nàyphải được những cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền xác minh trên bản đồ địa chính,trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ nước sơ di tích lịch sử và bắt buộc được cắn mốc giớitrên thực địa.

3. Khu vực vực bảo đảm I buộc phải được đảm bảo nguyên trạng vềmặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu mong xây dựng công trình xây dựng trựctiếp phục vụ việc đảm bảo an toàn và phạt huy quý giá di tích, câu hỏi xây dựng bắt buộc được sựđồng ý bằng văn phiên bản của người dân có thẩm quyền xếp hạng di tích đó.

Việc tạo công trình bảo đảm an toàn và vạc huy giá bán trịdi tích ở khu vực đảm bảo an toàn II so với di tích cấp cho tỉnh cần được sự đồng ý bằngvăn bản của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đối với di tích giang sơn và ditích quốc gia quan trọng phải được sự đồng ý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao cùng Du lịch.

Việc xây dựng công trình xây dựng quy định tại khoản nàykhông được làm tác động đến yếu đuối tố nơi bắt đầu cấu thành di tích, cảnh sắc thiênnhiên và môi trường thiên nhiên - sinh thái của di tích.

Điều 33.

1. Tổ chức, cá nhân là chủ download hoặc được giao quảnlý, sử dụng di tích lịch sử có trách nhiệm đảm bảo an toàn di tích đó; trong trường phù hợp phát hiệndi tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị phá hủy phải kịp thời tất cả biệnpháp ngăn chặn và thông báo cho cơ quan căn bản cấp trên trực tiếp, Ủy bannhân dân địa phương hoặc ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao vàdu lịch<23> địa điểm gần nhất.

2. Ủy ban dân chúng địa phương hoặc phòng ban nhà nướccó thẩm quyền về văn hóa, thể thao cùng du lịch<24>khi dìm được thông tin về di tích lịch sử bị tiêu diệt hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phảikịp thời áp dụng những biện pháp phòng chặn, đảm bảo an toàn và báo cáo ngay với cơ quan cấptrên trực tiếp.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch<25> khi thừa nhận được thông tin về di tích lịch sử bị hủy diệt hoặc bao gồm nguycơ bị phá hủy phải kịp thời chỉ đạo và giải đáp cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyềnở địa phương, chủ download di tích áp dụng ngay các biện pháp chống chặn, bảo vệ;đối với di tích lịch sử quốc gia đặc trưng phải báo cáo với Thủ tướng chính phủ.

4. <26> các côngtrình xây dựng, địa điểm, phong cảnh thiên nhiên, khu vực thiên nhiên gồm tiêuchí như phương tiện tại Điều 28 của phương tiện này, đã có được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưavào hạng mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phương, được đảm bảo an toàn theo hình thức của Luậtnày.

Ít nhất 5 năm một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổchức rà soát và quyết định đưa ra khỏi hạng mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phươngcác công trình xây dựng, địa điểm, cảnh sắc thiên nhiên, quanh vùng thiên nhiênkhông đủ tiêu chuẩn chỉnh xếp hạng di tích.

Điều 34<27>.

Xem thêm: Beecost Mua Giấy Plastic Bọc Sách, Mua Giấy Plastic Bọc Sách Ở Đâu

1. Câu hỏi bảo quản, tu bổ, phục sinh di tích cần bảođảm những yêu mong sau đây:

a) giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích;

b) Lập quy hoạch, dự án công trình trình phòng ban nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt, trừ trường thích hợp sửa chữa bé dại không tác động đến nguyên tố gốccấu thành di tích. Đối với di tích lịch sử cấp tỉnh, yêu cầu được sự đồng ý bằng văn phiên bản củacơ quan bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao và phượt cấp tỉnh; so với di tíchquốc gia cùng di tích giang sơn đặc biệt, phải được sự đồng ý bằng văn phiên bản của Bộtrưởng cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

c) ra mắt công khai quy hoạch, dự án công trình đã được phêduyệt trên địa phương nơi gồm di tích.

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặcchủ trì tổ chức triển khai thi công, đo lường thi công dự án công trình bảo quản, tu ngã và phục hồidi tích phải gồm giấy ghi nhận đủ đk hành nghề đối với tổ chức và chứngchỉ hành nghề đối với cá nhân.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tụclập, phê ưng chuẩn quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, hồi sinh di tích.

Bộ trưởng cỗ Văn hóa, thể dục và du lịch ban hànhquy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và quy chế cấp giấy ghi nhận đủ điềukiện hành nghề, chứng từ hành nghề mang đến các đối tượng người dùng quy định trên khoản 2 Điềunày.

Điều 35 <28>. (được bến bãi bỏ)

Điều 36.

1. Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng những côngtrình nằm ngoài những khu vực bảo đảm di tích phương pháp tại Điều 32 của dụng cụ này màxét thấy tất cả khả năng tác động xấu đến phong cảnh thiên nhiên và môi trường xung quanh -sinh thái của di tích lịch sử thì đề nghị có ý kiến thẩm định bởi văn bản của cơ sở nhànước gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du ngoạn <29>.

2. Vào trường đúng theo chủ đầu tư chi tiêu dự án cải tạo, xây dựngcông trình luật pháp tại khoản 1 Điều này còn có đề nghị thì cơ quan nhà nước tất cả thẩmquyền về văn hóa, thể thao và du lịch<30> cótrách nhiệm hỗ trợ tài liệu liên quan và phần lớn yêu cầu cụ thể về đảm bảo an toàn ditích nhằm chủ đầu tư lựa chọn các giải pháp thích hợp đảm bảo an toàn cho việc đảm bảo an toàn vàphát huy quý giá di tích.

3.<31> Chủ chi tiêu dựán cải tạo, xây dựng công trình xây dựng ở nơi có tác động tới di tích có trách nhiệmphối hợp với tạo điều kiện để cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền về văn hóa, thểthao và du lịch giám sát và đo lường quá trình cải tạo, xây dựng công trình xây dựng đó.

Điều 37<32>.

1. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc lậpquy hoạch khảo cổ sống địa phương; phê lưu ý và ra mắt quy hoạch sau khoản thời gian được sựđồng ý bởi văn bạn dạng của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch.

2. Chủ chi tiêu dự án cải tạo, xây dựng công trình ởđịa điểm thuộc quy hoạch khảo cổ có trách nhiệm phối hợp, tạo đk để cơquan đơn vị nước gồm thẩm quyền về văn hóa, thể dục thể thao và phượt tiến hành thăm dò,khai quật khảo cổ trước lúc triển khai dự án và triển khai việc đo lường quátrình cải tạo, xây dựng dự án công trình đó.

3. Trong quy trình cải tạo, xây dựng công trình màthấy có khả năng có di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc phát hiện đượcdi tích, di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia thì chủ dự án phải tạm chấm dứt thi côngvà thông báo kịp thời mang đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thaovà du lịch.

Khi nhận thấy thông báo, cơ quan nhà nước tất cả thẩmquyền về văn hóa, thể thao và du ngoạn phải có phương án xử lý kịp thời để bảo đảmtiến độ xây dựng. Trường vừa lòng xét thấy buộc phải đình chỉ xây dựng dự án công trình tại địađiểm kia để bảo đảm di tích thì phòng ban nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thểthao và phượt phải báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định.

4. Vào trường thích hợp cần tổ chức triển khai thăm dò, khai quậtkhảo cổ tại địa điểm cải tạo, xây dựng công trình thì kinh phí đầu tư thăm dò, khai quậtkhảo cổ được cách thức như sau:

a) Đối với công trình xây dựng được cải tạo, xây dựng bởi vốncủa bên nước thì kinh phí đầu tư thăm dò, khai quật được tính trong tổng vốn đầu tư củacông trình đó;

b) Đối với dự án công trình được cải tạo, xây đắp khôngphải bởi vốn của phòng nước thì ngân sách đầu tư thăm dò, khai thác được công ty nước cấp.

Bộ trưởng cỗ Tài chủ yếu chủ trì phối phù hợp với Bộ trưởngBộ Văn hóa, thể dục và phượt hướng dẫn thủ tục và cấp ngân sách đầu tư thăm dò, khaiquật so với các trường hợp luật pháp tại khoản này.

Điều 38<33>.

1. Việc thăm dò, khai thác khảo cổ chỉ được tiếnhành sau thời điểm có giấy phép của cục trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trong trường hợp vị trí khảo cổ hiện nay đang bị hủy hoạihoặc có nguy cơ tiềm ẩn bị hủy hoại, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp chứng từ phépkhai quật cấp bách và báo cáo ngay cho bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch. Thời hạncấp giấy phép khai thác khẩn cấp không thật 3 ngày, tính từ lúc ngày nhận được văn bảnđề nghị; trường phù hợp không cấp giấy phép, yêu cầu nêu rõ vì sao bằng văn bản.

Điều 39.

1. Tổ chức có tác dụng nghiên cứu vớt khảo cổ muốn tiếnhành thăm dò, khai quật khảo cổ nên gửi làm hồ sơ xin phép thăm dò, khai quật khảocổ đến bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch<34>.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<35> có nhiệm vụ cấp giấy tờ thăm dò, khai quậtkhảo cổ bên trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được làm hồ sơ xin phép thăm dò,khai quật khảo cổ; trường đúng theo không cấp giấy phép cần nêu rõ tại sao bằng văn bản.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch<36> ban hành quy chế trở lại viếng thăm dò, khai thác khảo cổ.

Điều 40.

1. Người chủ sở hữu trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phảicó những điều khiếu nại sau đây:

a) Có bằng cử nhân siêng ngành khảo cổ học hoặc bằngcử nhân siêng ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;

b) Có tối thiểu 5 năm thẳng làm công tác làm việc khảo cổ;

c) Được tổ chức triển khai xin phép thăm dò, khai quật khảo cổđề nghị bằng văn phiên bản với cỗ Văn hóa, Thể thao với Du lịch<37>.

Trong trường vừa lòng cần chuyển đổi người chủ trì thì phảiđược sự đồng ý bằng văn phiên bản của bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<38>.

2. Tổ chức triển khai có chức năng nghiên cứu khảo cổ của ViệtNam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện thăm dò, khai quậtkhảo cổ tại việt nam theo phương tiện của pháp luật.

MỤC 2. DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬTQUỐC GIA

Điều 41<39>.

1. Các di vật, cổ đồ thu được trong quá trình thămdò, khai quật khảo cổ hoặc vì chưng tổ chức, cá nhân phát hiện, giao nộp cần được tạmnhập vào bảo tàng cấp tỉnh địa điểm phát hiện. Kho lưu trữ bảo tàng cấp thức giấc có trọng trách tiếpnhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

2. Căn cứ giá trị và yêu cầu bảo vệ di vật, cổ vậtquy định tại khoản 1 Điều này, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và phượt quyếtđịnh giao di vật, cổ thứ đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảovệ cùng phát huy giá chỉ trị.

3. Tổ chức, cá thể phát hiện, giao nộp di vật, cổvật được bồi hoàn giá cả phát hiện, bảo vệ và được thưởng một khoản tiềntheo biện pháp của chính phủ.

Điều 41a<40>.

1. Báu vật quốc gia phải gồm các tiêu chuẩn sau đây:

a) Là hiện vật nơi bắt đầu độc bản;

b) Là hiện thứ có hình thức độc đáo;

c) Là hiện vật có mức giá trị quan trọng đặc biệt liên quan mang lại mộtsự khiếu nại trọng đại của non sông hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc,danh nhân tiêu biểu; hay là tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật nổi giờ về giá trị tư tưởng,nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, mộtthời đại; hoặc là sản phẩm được phạt minh, sáng tạo tiêu biểu, có giá trị thựctiễn cao, có tính năng thúc đẩy làng hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử dân tộc nhất định;hoặc là vật mẫu tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn có mặt và phân phát triểncủa lịch sử trái đất, lịch sử hào hùng tự nhiên.

2. Bảo vật quốc gia yêu cầu được đăng ký với cơ quannhà nước gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao với du lịch. Tổ chức, cá thể sở hữubảo vật nước nhà đã đk có các quyền vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 42 của Luậtnày. Khi gửi quyền sở hữu báu vật quốc gia, tổ chức, cá thể sở hữu bảo vậtquốc gia phải thông báo cho ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thaovà du ngoạn về chủ sở hữu bắt đầu trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày chuyển quyền sởhữu.

3. Bảo bối quốc gia được bảo vệ và bảo vệ theo chếđộ đặc biệt.

4. Công ty nước dành túi tiền thích đáng để mua bảo vậtquốc gia.

5. Thủ tướng chính phủ ra quyết định công dìm bảo vậtquốc gia sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa truyền thống quốc gia.

6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quy địnhtrình tự, giấy tờ thủ tục công nhận bảo vật quốc gia.

Điều 42<41>.

1. Nhà nước khích lệ tổ chức, cá thể đăng kýdi vật, cổ đồ vật thuộc sở hữu của chính mình với cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền về vănhóa, thể thao với du lịch.

2. Di vật, cổ vật đề xuất được giám định tại cơ sởgiám định cổ vật trước khi đăng ký. Cơ sở giám định cổ vật chịu trách nhiệm trướcpháp điều khoản về kết quả giám định của mình.

3. Tổ chức, cá nhân sở hữu di vật, cổ vật vẫn đăngký có các quyền sau đây:

a) Được phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du ngoạn cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật; được giữ túng bấn mậtthông tin về di vật, cổ vật đã đăng ký, nếu gồm yêu cầu;

b) Được phòng ban nhà nước có thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du lịch hướng dẫn nghiệp vụ, sản xuất điều kiện đảm bảo an toàn và đẩy mạnh giátrị di vật, cổ vật.

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch quy địnhcụ thể giấy tờ thủ tục đăng ký di vật, cổ vật; điều kiện thành lập và hoạt động vui chơi của cơsở giám định cổ vật.

Điều 43.

1. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữunhà nước<42>, mua của tổ chức triển khai chính trị, tổchức chủ yếu trị - xã hội đề xuất được cai quản trong những bảo tàng với không được muabán, tặng cho; di vật, cổ vật dụng thuộc các bề ngoài sở hữu không giống được mua bán,trao đổi, khuyến mãi ngay cho với để vượt kế ở trong nước và quốc tế theo lý lẽ củapháp luật; báu vật quốc gia thuộc các hình thức sở hữu khác chỉ được tải bán,trao đổi, tặng kèm cho với để quá kế ngơi nghỉ trong nước theo hiện tượng của pháp luật.

Việc với di vật, cổ đồ dùng ra quốc tế phải gồm giấyphép của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch<43>.

2. Việc giao thương mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đượcthực hiện tại theo giá thỏa thuận hợp tác hoặc tổ chức đấu giá. đơn vị nước được ưu tiên muadi vật, cổ vật, báu vật quốc gia.

Điều 44.

Việc gửi di vật, cổ vật, bảovật đất nước ra quốc tế để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu và phân tích hoặc bảo vệ phảibảo đảm các điều khiếu nại sau đây:

1. Gồm sự bảo đảm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật,bảo đồ quốc gia;

2. Có quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ cho phépđưa bảo bối quốc gia ra nước ngoài; đưa ra quyết định của bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch<44> được cho phép đưa di vật, cổ vậtra nước ngoài.

Điều 45.

Cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyềnphải report Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<45>về mọi di vật, cổ vật, báu vật quốc gia trưng thu được bởi tìm kiếm, sở hữu bán, vậnchuyển, xuất khẩu, nhập khẩu bất hợp pháp để bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch<46> ra quyết định việc giao di vật, cổ vật, bảovật tổ quốc đó mang lại cơ quan lại có công dụng thích hợp.

Điều 46.

Việc làm bản sao di vật, cổvật, bảo bối quốc gia phải đảm bảo an toàn các điều kiện sau:

1. Có mục đích rõ ràng.

2. Có phiên bản gốc để đối chiếu.

3. Có tín hiệu riêng để biệt lập với phiên bản gốc.

4. Bao gồm sự đồng ý của chủ tải di vật, cổ vật, bảovật quốc gia.

5. Có giấy phép của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyềnvề văn hóa, thể thao với du lịch<47>.

MỤC 3. BẢO TÀNG

Điều 47<48>.

1. Khối hệ thống bảo tàng bao hàm bảo tàng công lập với bảotàng xung quanh công lập.

2. Bảo tàng công lập bao gồm:

a) bảo tàng quốc gia;

b) bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội sinh sống trung ương;

c) bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộcbộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội ở Trung ương;

d) kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch banhành quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của bảo tàng.

Điều 48<49>.

Bảo tàng có những nhiệm vụ sauđây:

1. Sưu tầm, kiểm kê, bảo vệ và trưng bày các sưutập hiện vật.

2. Phân tích khoa học phục vụ việc đảm bảo an toàn và pháthuy quý hiếm di sản văn hóa.

3. Tổ chức triển khai phát huy cực hiếm di sản văn hóa phục vụxã hội.

4. Xây dựng, đào tạo, tu dưỡng nguồn lực lượng lao động củabảo tàng.

5. Cai quản cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật.

6. Triển khai hợp tác thế giới theo công cụ của phápluật.

7. Tổ chức chuyển động dịch vụ phục vụ khách thamquan cân xứng với trách nhiệm của bảo tàng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phép tắc củapháp luật.

Điều 49.

Điều khiếu nại để thành lập bảotàng bao gồm:

1. Gồm sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề.

2. Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản.

3. Gồm người nối liền chuyên môn tương xứng với hoạt độngbảo tàng.

Điều 50<50>.

1. Thẩm quyền quyết định thành lập bảo tàng đượcquy định như sau:

a) Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định ra đời bảotàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành nằm trong bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - làng mạc hội ở tw theo đề nghị của cỗ trưởng, fan đứng đầungành, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội sống trung ương;

b) bộ trưởng, bạn đứng đầu ngành, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội ở tw quyết định thành lập bảo tàngchuyên ngành thuộc đơn vị trực nằm trong theo kiến nghị của tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng trựcthuộc;

c) quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết địnhthành lập kho lưu trữ bảo tàng cấp tỉnh giấc theo ý kiến đề nghị của cơ quan bao gồm thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du lịch ở địa phương; cấp chứng từ phép chuyển động cho kho lưu trữ bảo tàng ngoàicông lập theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập bảo tàng.

2. Thủ tục thành lập, cấp thủ tục phép chuyển động bảotàng được chính sách như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập hoặc đềnghị cấp thủ tục phép hoạt động bảo tàng đề xuất gửi làm hồ sơ đến người dân có thẩm quyềnquy định trên khoản 1 Điều này.

Hồ sơ bao gồm văn bạn dạng đề nghị thành lập hoặc văn phiên bản đềnghị cấp thủ tục phép chuyển động bảo tàng và văn bản của cỗ Văn hóa, Thể thao với Dulịch chứng thực đủ đk quy định tại Điều 49 của khí cụ này so với bảo tàngquốc gia, kho lưu trữ bảo tàng chuyên ngành; văn bản của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa,thể thao và du ngoạn cấp tỉnh xác nhận đủ điều kiện quy định trên Điều 49 của Luậtnày đối với bảo tàng cấp cho tỉnh, kho lưu trữ bảo tàng ngoài công lập;

b) vào thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồsơ, người dân có thẩm quyền quyết định thành lập và hoạt động hoặc cấp thủ tục phép hoạt động bảotàng có nhiệm vụ xem xét, quyết định; ngôi trường hợp phủ nhận phải nêu rõ nguyên nhân bằngvăn bản.

Điều 51.

1. Câu hỏi xếp hạng bảo tàng địa thế căn cứ vào các tiêu chuẩnsau đây:

a) con số và giá bán trị những sưu tập;

b) chất lượng bảo quản và trưng bày sưu tập;

c) cơ sở vật chất và trang vật dụng kỹ thuật;

d) nút độ chuẩn chỉnh hóa đội ngũ nhân viên cán bộ chuyên môn, nghiệpvụ.

2. Căn cứ vào tầm khoảng độ đạt được các tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtại khoản 1 Điều này, chính phủ nước nhà quy định ví dụ về vấn đề xếp hạng bảo tàng.

Điều 52.

Di sản văn hóa truyền thống có trong nhàtruyền thống, đơn vị lưu niệm cần được đảm bảo an toàn và phân phát huy quý giá theo qui định củaLuật này.

Điều 53.

Nhà nước khuyến khích chủ sởhữu tổ chức triển khai trưng bày, ra mắt rộng rãi sưu tập, di vật, cổ vật, bảo bối quốcgia thuộc sở hữu của mình.

Khi buộc phải thiết, phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền vềvăn hóa, thể thao cùng du lịch<51> rất có thể thỏa thuậnvới chủ download về việc thực hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để ship hàng chocông tác phân tích hoặc rao bán tại những bảo tàng đơn vị nước.

Điều kiện, văn bản và thời hạn áp dụng di vật, cổvật, bảo vật quốc gia vị cơ quan bên nước gồm thẩm quyền và chủ tải thỏa thuậnbằng văn bản.

Chương 5.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢNVĂN HÓA

MỤC 1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVÀ CƠ quan QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI SẢN VĂN HÓA

Điều 54.

Nội dung cai quản nhà nước vềdi sản văn hóa bao gồm:

1. Tạo và lãnh đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch,kế hoạch, cơ chế phát triển sự nghiệp bảo vệ và phân phát huy quý giá di sản vănhóa.

2. Phát hành và tổ chức triển khai các văn bạn dạng quy phạmpháp biện pháp về di tích văn hóa.

3. Tổ chức, lãnh đạo các hoạt động đảm bảo và pháthuy quý giá di sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định về di sảnvăn hóa.

4. Tổ chức, làm chủ hoạt động nghiên cứu khoa học;đào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ trình độ về di sản văn hóa.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm bảovệ với phát huy giá trị di sản văn hóa.

6. Tổ chức, chỉ huy khen thưởng trong việc bảo vệvà phát huy quý giá di sản văn hóa.

7. Tổ chức và thống trị hợp tác thế giới về bảo đảm an toàn vàphát huy giá trị di sản văn hóa.

8. Thanh tra, kiểm tra câu hỏi chấp hành pháp luật, giảiquyết khiếu nại, tố cáo và cách xử trí vi bất hợp pháp luật về di tích văn hóa.

Điều 55.

1. Chính phủ thống nhất làm chủ nhà nước về di sảnvăn hóa.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<52> chịu trách nhiệm trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện cai quản nhà nước vềdi sản văn hóa.

3. Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủcó trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo phân công của thiết yếu phủ.

Chính phủ quy định rõ ràng trách nhiệm của các bộ,cơ quan lại ngang bộ, cơ sở thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong câu hỏi phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao với Du lịch<53> để thực hiện thống nhấtquản lý công ty nước về di tích văn hóa.

4. Ủy ban nhân dân những cấp trong phạm vi nhiệm vụvà quyền hạn của bản thân mình thực hiện việc thống trị nhà nước về di sản văn hóa truyền thống ở địaphương theo phân cung cấp của chủ yếu phủ.

Điều 56.

Hội đồng di sản văn hóa truyền thống quốcgia là hội đồng hỗ trợ tư vấn của Thủ tướng chính phủ nước nhà về di sản văn hóa.

Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định tổ chức và hoạt động củaHội đồng di sản văn hóa quốc gia.

MỤC 2. NGUỒN LỰC đến CÁC HOẠTĐỘNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

Điều 57.

Nhà nước khuyến khích và tạođiều kiện cho các hội về văn học cùng nghệ thuật, công nghệ và technology tham giacác hoạt động đảm bảo an toàn và phạt huy giá trị di sản văn hóa.

Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa chuyển động bảovệ cùng phát huy quý hiếm di sản văn hóa.

Điều 58.

Nguồn tài chính để bảo đảm vàphát huy quý giá di sản văn hóa bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước.

2. Các khoản thu từ hoạt động sử dụng với phát huygiá trị di sản văn hóa.

3. Tài trợ và góp sức của tổ chức, cá thể trongnước và nước ngoài.

Điều 59.

Nhà nước ưu tiên đầu tư ngânsách cho những hoạt động bảo đảm an toàn và phân phát huy quý hiếm di tích nước nhà đặc biệt, bảotàng quốc gia, báu vật quốc gia, di tích lịch sử cách mạng với di sản văn hóaphi vật thể có mức giá trị tiêu biểu.

Điều 60.

Tổ chức, cá thể là công ty sở hữuhoặc được giao quản lí lý, sử dụng di tích, sưu tập, kho lưu trữ bảo tàng được thu tiền phí thamquan cùng lệ phí áp dụng di tích, sưu tập, kho lưu trữ bảo tàng theo lý lẽ của pháp luật.

Điều 61.

1. Công ty nước khuyến khích tổ chức, cá thể đóng góp,tài trợ cho việc đảm bảo và phạt huy quý hiếm di sản văn hóa.

2. Vấn đề đóng góp, tài trợ đến các vận động bảo vệvà vạc huy giá trị di sản văn hóa truyền thống được chăm chú ghi dìm bằng các hình thứcthích hợp.

Điều 62.

Nguồn tài chính giành cho việcbảo vệ cùng phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống phải được cai quản lý, áp dụng đúng mụcđích và có hiệu quả.

MỤC 3. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ DI SẢNVĂN HÓA

Điều 63.

Nhà nước có chế độ và biệnpháp tăng mạnh quan hệ hợp tác với những nước, tổ chức, cá thể nước không tính trongviệc bảo vệ và phân phát huy cực hiếm di sản văn hóa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủquyền quốc gia, đồng đẳng và các bên cùng bao gồm lợi, cân xứng với dụng cụ của phápluật nước ta và điều ước nước ngoài mà cùng hòa thôn hội chủ nghĩa vn ký kếthoặc tham gia; góp thêm phần phát huy cực hiếm di sản văn hóa thế giới, tăng cườngquan hệ hợp tác và ký kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa những dân tộc.

Điều 64.

Nhà nước khuyến khích ngườiViệt tỉnh nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước bên cạnh tham gia các hoạtđộng bảo vệ và phát huy cực hiếm di sản văn hóa vn theo vẻ ngoài của phápluật.

Điều 65.

Nội dung phù hợp tác nước ngoài vềdi sản văn hóa bao gồm:

1. Chế tạo và tiến hành chương trình, dự án hợptác thế giới về đảm bảo an toàn và vạc huy quý giá di sản văn hóa.

2. Tham gia các tổ chức với điều ước nước ngoài về bảovệ với phát huy cực hiếm di sản văn hóa.

3. Nghiên cứu và phân tích khoa học, vận dụng khoa học và chuyểngiao công nghệ hiện đại trong nghành nghề bảo quản, tu n