Làm việc freelance qua mạng

-

Lưu Đình Hưng, bây giờ đang là Growth & marketing Manager tại ví MoMo, với trên 10 năm ghê nghiệm làm kinh doanh từ Startup, Big Corp và cả trong marketing Agency. Career Prep là chỗ Hưng share lại gần như kiến thức, kinh nghiệm cải tiến và phát triển sự nghiệp và các nội dung Marketing dành riêng cho chúng ta trẻ. Cảm ơn các bạn đã xẹp thăm.Đọc thêm về kinh nghiệm của tác giả, cũng như kết nối với người sáng tác trên Facebook