Kinh thủ lăng nghiêm giảng ký toàn tập

-

Thiền Viện Trúc Lâm KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG KÝTOÀN TẬPTác Giả: Thích Thông PhươngDịch Giả: Thích Phước HảoNhà Xuất bạn dạng Hồng Đức Pl. 2561-Dl. 2017

 

 

Nhất chổ chính giữa kính lễ, Mười Phương Vô Thượng Tam Bảo.

Bạn đang xem: Kinh thủ lăng nghiêm giảng ký toàn tập

Nhất chổ chính giữa kính lễ, Đức Phật Bổn Sư mê say Ca Mâu Ni.

Nhất trọng tâm kính lễ, định kỳ Đại Chư Vị tiên nhân Truyền Dịch ghê Điển.

Nhất trung ương kính lễ, Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ.

Xem thêm: Tranh Gắn Đá Non Nước Hữu Tình Y8300 Kích Thước 200X90Cm, Tranh Gắn Đá 5D Cao Cấp Non Nước Hữu Tình 6416

Nhất tâm kính lễ, Giác Tánh Viên Mãn trong những Chúng Sanh.

 


 

 

LỜI TỰA

 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng cam kết này do shop chúng tôi giảng cho chư Tăng trên Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô hợp tác và ký kết với Phật tử ghi chép lại, chấm dứt gửi về cửa hàng chúng tôi chỉnh sửa; tiếp đến một số Tăng Ni và Phật tử phát chổ chính giữa ấn hành để làm lợi ích rộng rãi đến các người. Nhân duyên hội tụ đầy đủ, cỗ Lăng Nghiêm Giảng ký này được hình thành và đến tay người đọc.

Tuy nhiên, nghĩa lý khiếp Lăng Nghiêm cực kỳ sâu, hết sức rộng, khôn xiết nhiệm mầu, vượt quanh đó thức tình suy xét hay ngôn ngữ luận bàn, vậy làm cho sao hoàn toàn có thể giảng, có thể ghi chép được? tuy vậy nếu một bề im thin thít mãi thì ai hiểu rằng đây?

Do đó, Đức Phật cũng tự chỗ quan yếu nói mà phương tiện nói. Và nay đó cũng từ chỗ cực nhọc nói mà phương tiện giảng nói, từ chỗ cấp thiết ghi chép mà phương tiện đi lại ghi chép. Những ao ước người phát âm khéo phát âm được, đây chỉ cần phương tiện, mà cần được đạt sâu ý kế bên lời thì cũng không đến nỗi uổng giá tiền vô ích.

Ôi, chân trung ương sáng trong cả nhiệm mầu người nào cũng sẵn đủ, nhưng vày sao nên làm chúng sanh vô minh, sống trong khoảng hư vọng lưu chuyển không dừng ráng ấy? Chỉ vày một niệm bất giác ban đầu, không để ý cái sẵn chân thực sáng trong cả nhiệm mầu ấy mà lại vọng khởi thành không đúng biệt có khá nhiều thứ, mang lại nỗi đậy mất cả nơi bắt đầu nguồn chân thực xưa nay ấy!

Thanh tịnh phiên bản nhiên bỗng sanh núi sông, trái đất! Như Diễn-nhã-đạt-đa từ vị trí không cuồng mà phát cuồng vứt chạy. Dòng đầu vẫn sẵn đó, cơ mà bảo là mất đầu rồi đi tìm kiếm đầu?!

Có Ai thấy chăng dòng cuồng của chính mình đó?

Không cuồng, tại sao vẫn làm chúng sanh điên hòn đảo đây?

Thật cuồng, thì còn Ai gồm biết để chạy tìm?

Mong sao mọi người ngay đây thức tỉnh quay lại xem!


Mới hay, Ân Phật quá lớn tưởng không thể nghĩ bàn! dù tán bé dại thân này như vi trần cơ mà phụng cúng Phật trong không ít kiếp cũng cạnh tranh đáp đền!

Một chút công đức này còn có thấm là bao !

Tuy nhiên, một ít ánh sáng soi đường lẫn nhau trong ban đêm vô minh sao bảo là không phải thiết?

Cuối cùng, nguyện mang công đức này, hồi hướng chia hầu như cho toàn bộ chúng sanh trong pháp giới rất nhiều được thấm nhuần tiện ích không phân loại xa gần, đây kia ngăn cách.

Này nhé !

Nguồn tâm sống động sẵn trên đây rồi,

Sao nên khởi thêm mẫu chiếu soi?

Giác minh, minh giác lầm ngay kia !

Hỡi ai ! có thấy, Thấy chăng, ôi !

Thấy chăng, ôi !

Đáng tiếc mang đến kìa, một kiếp bạn !

Thiền viện Trúc Lâm

Mùa xuân Đinh Dậu 2017

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

MỤC LỤC

 

TẬP 1 (Từ trang 5)

Lời Tựa

Giải Đề Kinh

Yếu Chỉ Kinh

Kinh Lăng Nghiêm cùng Sự lưu Truyền

Người Phiên Dịch

Phần 01 – Tựa

Phần 02 – Chánh Tông

Mục 1 – Bảy địa điểm Hỏi Tâm

Mục 2 – Hiển Bày Căn với Tánh Thấy

Mục 3 – Nêu Tánh Thấy ra bên ngoài Nghĩa đề xuất Và

Chẳng Phải

Mục 4 – chưng Thuyết Nhân Duyên thoải mái và tự nhiên Để Hiển Bày

Thật tướng tá Của Tánh Thấy

Mục 5 – Chỉ Ra chiếc Thấy Vọng Để Hiển Bày cái Thấy

TẬP 2 (từ trang 181)

Mục 06 – bắt Thu bốn Khoa Bảy Đại Về Như Lai Tạng

Mục 07 – chứng tỏ Vọng Sanh tiếp diễn Và những Đại Không phòng Ngại Nhau

Mục 08 – Chỉ Diệu Minh hợp với Tạng Tánh

Mục 09 – Chỉ Mê Vọng không tồn tại Nhân

Mục 10 – Lại bác Nghĩa Nhân Duyên từ Nhiên

Mục 11 – Chỉ Nghĩa Quyết Định

TẬP 3 (Từ trang 355)

Mục 12 – Đánh Chuông Nghiệm Tánh Thường

Mục 13 – Nêu Ra Căn Để Chỉ địa điểm Mê

Mục 14 – Cột Khăn Để Chỉ Đầu Gút

Mục 15 – Chỉ Mở Gút Trước Sau

Mục 16 – Gạn Hỏi Đại chúng Về địa điểm Viên Thông

Mục 17 – Chỉ thiết yếu Chỗ Viên Tu

Mục 18 – Chỉ bốn Lời bảo ban Rõ Ràng, Quyết Định

Mục 19 – Phật Khai Thị Về Mật Giáo thầm Giúp những người dân Tu Hành

Mục 20 – Khai Thị địa điểm Tu chứng Trước cùng Sau

TẬP 4 (Từ trang 561)

Mục 21 – Kết Chỉ dạy Tên Kinh

Mục 22 – Khai thị phần Trong, Phần xung quanh Của chúng Sanh

Mục 23 - đã cho thấy Mười Tập Nhân, Sáu Đường Giao Báo

Mục 24 - những Cõi Trời không đúng Khác

Mục 25 - Khai Thị vị trí Hư Vọng Của Bảy Loài

Mục 26 - Phân Biệt các Ấm Ma

Phần 03 – lưu lại Thông

Tóm Tắt Ý bao gồm Kinh Lăng Nghiêm
*
*
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giàng cam kết - phù hợp Thông Phương