Hoàng tử lai là ai

-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

bất chấp kỹ năng của bản thân mình trong phân tách tâm trí thuật ông cấp thiết đọc được xem xét của Draco Malfoy. Voldemort được xem là phù thủy hắc ám béo múp nhất lịch sử dân tộc và quan trọng đọc được suy xét của Snape