Hình xăm dán nghệ thuật

-
hình dán kín tay hình xăm bít lưng hình xăm con cá chép hinh xam dan Hình Xăm Dán hình xăm dán 2017 hình xăm dán đẹp hình xăm dán giá thấp hình xăm dán mập hình xăm dán mới hình xăm dán nghệ thuật hình xăm dán thấp hình xăm dán tattoo hình xăm đẹp hinh xam gia hình xăm trả hình xăm kìn lưng hình xăm kín đáo tay hình xăm phệ hình xăm mẫu mới hình xăm size lớn hình xăm sticker hình xăm trong thời điểm tạm thời hinh xam tattoo hình xăn mang tattoo dán tattoo gia tattoo sticker xăm dán xăm dán thẩm mỹ
*

*
Hình Xăm Dán M507

120.000₫

Mua hàng
*
Hình Xăm Dán M505

60.000₫

Mua hàng
*
Hình Xăm Dán Halloween

20.000₫

Mua hàng
*
Hình Xăm Dán M498

50.000₫

Mua hàng
Hình Xăm Dán M507

120.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da đã lau sạch cùng khô ráo.3. Dùng khăn...

Bạn đang xem: Hình xăm dán nghệ thuật

Mua hàng
Hình Xăm Dán M505

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da sẽ lau sạch và khô ráo.3. Cần sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán Halloween

20.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da đang lau sạch và khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M498

50.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch cùng khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M496

50.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da sẽ lau sạch cùng khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M482

90.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da vẫn lau sạch và khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M481

90.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da đang lau sạch với khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M480

50.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da vẫn lau sạch cùng khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M479

50.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da vẫn lau sạch với khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M477

50.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da đang lau sạch cùng khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M472

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da sẽ lau sạch cùng khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M471

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bóc bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đang lau sạch với khô ráo.3. Dùng khăn...

Xem thêm: Top 8 Shop Bán Thắt Lưng Nam Hà Nội Giá Rẻ Tại Hà Nội, Top Shop Thắt Lưng Nam Hà Nội Rẻ Đẹp 2021

Mua hàng
Hình Xăm Dán M470

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da đã lau sạch với khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M468

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da sẽ lau sạch cùng khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M467

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da đã lau sạch với khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M461

90.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da vẫn lau sạch với khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M460

90.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo.3. Cần sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M444

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và tách bóc bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da sẽ lau sạch và khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M443

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da vẫn lau sạch và khô ráo.3. Sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M440

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bóc bỏ lớp nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo.3. Cần sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M438

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và tách bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da sẽ lau sạch với khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M436

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và bóc bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đang lau sạch cùng khô ráo.3. Dùng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M434

90.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Cắt hình xăm(muốn dán) ra và tách bóc bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp khía cạnh hình xăm lên da đang lau sạch và khô ráo.3. Cần sử dụng khăn...

Mua hàng
Hình Xăm Dán M433

60.000₫

Hướng dẫn sử dụng:1. Giảm hình xăm(muốn dán) ra và bóc tách bỏ lớp vật liệu bằng nhựa trong.2. Đặt úp phương diện hình xăm lên da đã lau sạch cùng khô ráo.3. Sử dụng khăn...