Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh

-
Chương 1: quy định và nhà thể kinh doanh - Chương 2: công ty cổ phần - Chương 3: Công ty trọng trách hữu hạn hai thành viên trở lên trên - Chương 4: Công ty trọng trách hữu hạn 1 thành viên - Chương 5: doanh nghiệp hợp doanh - Chương 6: Doanh nghiệp bốn nhân - Chương 7: quy định về hợp tác ký kết xã - Chương 8: pháp luật về hộ sale - Chương 9: lao lý về đầu tư - Chương 10: luật pháp về phá sản

Bạn đang xem: Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh

Thông tin share
Lượt xem: 22 Lượt tải: 0
Chia sẻ:
*
I
*
I
*
I
*
Bình chọn:
Lượt bình chọn:
*

Giáo trình luật hôn nhân gia đình và gia đình

Tác giả: Đặng Công Tráng $eChủ biên; Nguyễn, Thị Hải Vân; Lương, Thị Thùy Dương;


*

Giáo trình pháp luật về cách thức sư, công hội chứng - xác nhận và thừa tái phát

Tác giả: Đặng Công Tráng $eChủ biên; Trần, Thị Ngọc Hết; Nguyễn, Thái Bình;


Xem thêm: Số Hạt Vòng Phong Thủy - Vòng Phong Thủy Bao Nhiêu Hạt

*

Giáo trình luật marketing

Tác giả: Đặng, Công Tráng,$eChủ biên; Nguyễn, phái nam Hà; Vũ, gắng Hoài; Nguyễn, Thị Ngọc Bình; Trần, Thị trọng tâm Hảo;


*

Giáo trình điều khoản đại cương :Dùng mang lại sinh viên những trường Đại học tập - cao đẳng

Tác giả: Đặng, Công Tráng$eChủ biên; Vũ, ráng Hoài; Nguyễn, quang đãng Đạo; Lê, Văn Thắng;


tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 2016201720182019202020212022: 43.079