Giải sách bài tập toán 6 tập 1

-

Giải SBT toán 6 tập 1 bài 16: Phép nhân số nguyên sách "kết nối tri thức". hydroxyzinex.com sẽ hướng dẫn giải vớ cả thắc mắc và bài tập với cách giải nhanh và dễ dàng nắm bắt nhất. Hi vọng, trải qua đó học viên được củng cố kiến thức và kỹ năng và nắm bài bác học tốt hơn.


Bài 3.26: Tính tích 115 . 8. Từ kia suy ra các tích sau:

a, (-115) . 8; b, 115 . (-8) ; c, (-115) . (-8)

Lời giải:

Có 115.8 = 920

Suy ra:

a, (-115) . 8 = - 920

b, 115 . (-8) = -920

c, (-115) . (-8) = 920

Bài 3.27: Không tiến hành phép tính hãy đối chiếu mỗi tích sau với 0

a, 287 . 522; b, (-375) . 959 ; c, (-287) . (-864)

Lời giải:

a, 287 . 522 > 0 (vì 287, 522 > 0)

b, (-375) . 959 0)

c, (-287) . (-864) > 0 (vì -287, -864 0

Suy ra: (+32) . (-25) (+30) . (-21)

Bài 3.29: mang lại a là một số nguyên âm. Hỏi b là nguyên dương tốt nguyên âm nếu:

a, Tích a . B là một số nguyên dương?

b, Tích a . B là một trong những nguyên âm?

Lời giải:

a) b là số nguyên âm

b) b là số nguyên dương

Bài 3.30: Điền các số phù hợp thay thế những dấu "?" trong bảng sau:

*
Giải SBT toán 6 tập 1 bài xích 16: Phép nhân số nguyên" width="485" height="101">

Lời giải:

*
Giải SBT toán 6 tập 1 bài bác 16: Phép nhân số nguyên" width="485" height="80">

Bài 3.31: kiếm tìm số nguyên x, biết:

a, 9 . (x + 28) = 0;

b, (27 - x) . (x + 9) = 0;

c, (-x) . (x - 43) = 0.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 6 tập 1

Lời giải:

a, 9 . (x + 28) = 0;

$Leftrightarrow$ x + 28 = 0

$Leftrightarrow$ x = -28

b, (27 - x) . (x + 9) = 0;

$Leftrightarrow$ 27 - x = 0 hoặc x + 9 = 0

$Leftrightarrow$ x = 27 hoặc x = -9

c, (-x) . (x - 43) = 0.

$Leftrightarrow$ x = 0 hoặc x - 43 = 0

$Leftrightarrow$ x = 0 hoặc x = 43

Bài 3.32: Tính một phương pháp hợp lý:

a, (29 - 9).(-9) + (-13 - 7).21;

b, (-157).(127 - 316) - 127.(316 - 157)

Lời giải:

a, (29 - 9).(-9) + (-13 - 7).21;

= 20.(-9) + (-20).21

= 20.(-9 - 21)

= 20.(-30) = -600

b, (-157).(127 - 316) - 127.(316 - 157)

= -157.127 + 157.316 - 127.316 + 127.157

= (-157.127 + 127.157) + 316.(157 - 127)

= 0 + 316.30 = 9480

Bài 3.33: Một nhà máy sản xuất may biến hóa may mẫu áo xống kiểu mới. Hiểu được số vải để mỗi bộ xống áo theo chủng loại mới tạo thêm x (dm) so với chủng loại cũ. Hỏi trong mỗi trường đúng theo sau, số vải dùng để làm may 420 bộ quần áo theo mẫu mã mới tăng thêm bao nhiêu đề - xi - mét?

a, x = 18; b, x = -7

Lời giải:

a, cùng với x = 18, số vải tăng lên là: 420 . 18 = 7 560 (dm)

b, với x = -7, số vải tạo thêm là: 420 . (-7) = -2 940 (dm)

Nghĩa là số vải bắt buộc dùng ít hơn 2 940 dm so với may theo kiểu cũ

Bài 3.34: đến năm số nguyên gồm tính chất. Tích của ba số tùy ý trong thời gian số đó luôn luôn là số nguyên âm. Hỏi tích của năm số đó là số nguyên âm hay số nguyên dương? Hãy lý giải tại sao.

Xem thêm: Sứ Mệnh Cuối Cùng Của Thiên Thần Full Hd, Phim Những Người Bạn Của Thiên Thần Full Hd

Lời giải:

Trong các số đã đến phải có số nguyên âm. Hotline số đó là a.

Bốn số còn lại cũng có tính chất: tích của 3 số bất kỳ luôn là số nguyên âm

=> vào 4 số còn sót lại phải tất cả số nguyên âm. Gọi số sẽ là b.

Vì tích của bố số bất kì luôn luôn là số nguyên âm yêu cầu tích cha số còn sót lại (trừ a cùng b) luôn luôn là số nguyên âm. Gọi tích đó là s.