Dược điển việt nam v

-

Nội dung

Dược điển nước ta là một văn phiên bản kỹ thuật chuẩn mực của bộ y tế với được tham chiếu vào mọi vận động nghiên cứu vớt khoa học, đào tạo, sản xuất tương quan đến thuốc ở toàn cục các đơn vị của ngành y tế. 

Trải qua 7 năm xây dựng, biên soạn bởi Hội đồng Dược điển nước ta 5, cuốn sách có 2 tập bao tất cả 1519 Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia về thuốc:

485 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược;385 tiêu chuẩn về thành quả hóa dược;372 tiêu chuẩn về dược liệu với thuốc dược liệu;41 tiêu chuẩn chỉnh về vắc xin và sinh phẩm y tế;8 tiêu chuẩn chỉnh về bao bì và nguyên liệu làm bao bì;228 tiêu chuẩn về cách thức kiểm nghiệm chung cho dung dịch và nguyên vật liệu làm thuốc cần sử dụng cho người.

Tất cả câu chữ của được thi công và biên soạn 1 cách khoa học, lao động theo 1 quá trình thống nhất, rõ ràng có tìm hiểu thêm những bộ dược điển quốc tế mới nhất, phù hợp với năng lượng kiểm nghiệm, tiếp tế dược phẩm của Viêt Nam hiện thời và 5 năm tiếp theo. Phần lớn các chuyên luận chu chỉnh trong Dược điển việt nam 5 hầu như đã được đánh giá và thẩm định tại những cơ sở kiểm tra thuốc (Viện chu chỉnh thuốc Trung ương, Viện Kiểm định nước nhà vắc xin với sinh phẩm y tế, những trường đại học Dược, Viện kiểm tra thuốc TP. Hồ Chí Minh, một số Trung trung tâm Kiểm nghiệm chế tác sinh học – chất làm đẹp và một trong những doanh nghiệp Dược…). 

Cho mang lại nay, Dược điển việt nam đã đóng góp thêm phần tích cực cải tiến và phát triển ngành Dược, đảm bảo an toàn và nâng cấp chất lượng thuốc phục vụ sứ mệnh chữa bệnh dịch cứu người, cải thiện sức khỏe tín đồ dân.

*
*
*

Hình ảnh: Dược điển vn tập 2

Các Ông/Bà Chánh Văn phòng bộ Y tế, cục trưởng viên Khoa học technology và Đào tạo, cục trưởng Cục quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ chiến lược Tài chính, Thủ trưởng các Vụ/ cục và những đơn vị trực thuộc bộ Y tế, người đứng đầu Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, quản trị Hội đồng Dược điển Việt Nam, người có quyền lực cao Trung tâm Dược điển – Dược thư vn chịu trọng trách thi hành ra quyết định này.

Link thiết lập Dược điển nước ta 5 online phiên bản pdf:

Các bạn tải về dược điển nước ta 5 nhằm tra cứu vãn thông tin: