Đề thi chuyên hóa lớp 10

-

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm 2021 có đáp án

hydroxyzinex.com soạn và sưu tầm cỗ đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm 2021 bao gồm đáp án được các Thầy/Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn với tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hóa vào lớp 10 của những trường trung học phổ thông trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa.

Bạn đang xem: Đề thi chuyên hóa lớp 10

*

Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Trường trung học phổ thông ....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học tập 2021

Môn: hóa học (khối chuyên)

Thời gian có tác dụng bài: 120 phút

(Đề thi số 1)

Câu 1. (2 điểm)

a/ vì sao CO2 được dùng để giập tắt đám cháy?

b/ Viết phương trình bội phản ứng và giải thích các hiện tượng hóa học sau:

- vào tự nhiên có rất nhiều nguồn tạo nên H2S nhưng mà lại không có sự tích tụ H2S trong ko khí.

- Trong chống thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ bạn ta cần sử dụng bột lưu huỳnh rắc lên sức nóng kế bị vỡ.

- vào phòng nghiên cứu bị ô nhiễm khí Cl2, để khử độc fan ta phun vào ko khí dung dịch NH3.

Câu 2. (2 điểm)

1. Cho các thành phần hỗn hợp X có Al2O3, MgO, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Y, khí Z và hóa học rắn A. Kết hợp A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được khí B. Sục đàng hoàng khí B vào hỗn hợp nước vôi trong dư nhận được kết tủa D. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH mang đến dư vào dung dịch Y thì thu được hóa học rắn E. Nung E trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn G. Xác minh thành phần những chất trong Y, Z, A, B, D, E, G. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Cho hỗn hợp khí bao gồm CO2, C2H4, C2H2, C2H6. Trình bày phương pháp hóa học tập để tách bóc riêng từng khí thoát ra khỏi hỗn thích hợp .

Câu 3. (2 điểm)

1. cho những hóa hóa học và quy định gồm: can xi cacbua, nước cất, nước brom, ống nghiệm bao gồm nhánh, ống nghiệm, ống dẫn, nút cao su, ống nhỏ giọt, chậu thủy tinh, giá đỡ. Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm, nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau :

-Điều chế khí axetilen.

-Thu khí axetilen.

-Phản ứng cùng của axetilen.

2.

*

Hình trên chứng minh tính hóa học vật lí gì của khí hiđroclorua? giải thích hiện tượng trên.

Câu 4. (2 điểm)

Hoà tung 34,2 gam láo hợp có Al2O3 và Fe2O3 vào trong một lít dung dịch HCl 2M, sau bội phản ứng còn dư 25% axit. đến dung dịch tạo thành thành tính năng với hỗn hợp NaOH 1M làm thế nào cho vừa đủ đạt kết tủa nhỏ bé nhất.

1.Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp.

2.Tính thể tích của dung dịch NaOH 1M vẫn dùng.

Câu 5. (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (MX 2, H2O với N2. Biết số mol H2O bởi 1,75 lần số mol CO2; tổng cộng mol CO2 và H2O bằng 2 lần số mol O2 tham gia phản ứng. Xác minh công thức phân tử của X.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1.

1. A

Khí CO2 nặng hơn không khí cùng không công dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn quán triệt vật cháy tiếp xúc với không khí. Cho nên vì vậy CO2 được dùng để làm giập tắt những đám cháy.

Tuy nhiên với những đám cháy có sắt kẽm kim loại mạnh (ví dụ: Mg) thì ko được giập lửa bằng CO2 vì chưng sẽ làm các đám cháy trở bắt buộc nghiêm trọng hơn. Do:

  2Mg + CO2 2MgO + C

Cacbon hình thành lại tiếp tục cháy:

  C + O2 CO2

1. B

- trong tự nhiên có khá nhiều nguồn tạo thành H2S nhưng mà lại không có sự tích tụ H2S trong ko khí. Vày H2S bội nghịch ứng cùng với O2 trong không khí ở đk thường:

  2H2S + O2 → 2S + 2H2O

- Trong chống thí nghiệm, lúc nhiệt kế thủy ngân bị vỡ bạn ta dùng bột diêm sinh rắc lên sức nóng kế bị vỡ. Vày Hg vô cùng độc, lại dễ cất cánh hơi. Trong khi đó S bao gồm thể công dụng với Hg ở đk thường tạo nên HgS không bay hơi, góp dễ giải pháp xử lý hơn.

  Hg + S → HgS

- vào phòng phân tích bị ô nhiễm khí Cl2, để khử độc bạn ta phun vào ko khí hỗn hợp NH3. Do:

  2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl;

  NH3 (k) + HCl (k) → NH4Cl (tt)

Câu 2.

1. Các Phương trình hóa học:

Cho X vào HCl dư:

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Dung dịch Y có AlCl3, MgCl2, FeCl2, HCl dư.

Khí Z là H2; chất rắn A là Cu.

Hòa tan A bằng H2SO4 đặc, nóng, dư:

  Cu + 2H2SO4 (đặc) CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

Khí B là SO2. Mang lại B vào nước vôi vào dư:

  SO2 + Ca(OH)2 dư → CaSO3↓ + H2O

Kết tủa D là CaSO3

Cho khoan thai dd NaOH mang lại dư vào Y

  NaOH + HCl → NaCl + H2O

  3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

  2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

  2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl

  NaOH dư + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Chất rắn E là Mg(OH)2, Fe(OH)2

Nung E ta được G là MgO, Fe2O3.

  4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O

  Mg(OH)2 MgO + H2O

2.

- Dẫn hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O

Lọc tách kết tủa, mang lại phản ứng cùng với HCl thu đem CO2 bay ra:

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

- các thành phần hỗn hợp khí còn sót lại (C2H4, C2H2, C2H6) dẫn thật chậm trễ qua hỗn hợp AgNO3 / NH3 bao gồm dư :

  C2H2 +2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

  Hoặc C2H2 + Ag2O

*
C2Ag2 ↓ + H2O

Lọc tách bóc kết tủa rồi cho tác dụng với hỗn hợp HCl. Thu khí C2H2 bay ra:

  C2Ag2 + 2HCl → C2H2↑ + 2AgCl ↓

- lếu hợp còn lại gồm C2H4 với C2H6 đến lội chậm trễ qua hỗn hợp brom (dư), C2H4 tất cả phản ứng, bị giữ lại. Khí C2H6 ko phản ứng với hỗn hợp brom thoát ra ngoài ,thu khí C2H6

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Cho bột Zn (dư) vào trong bình chứa dung dịch trên cùng đun nhẹ, thu khí C2H4

  C2H4Br2 + Zn C2H4 ↑ + ZnBr2

Câu 3.

1.

- Điều chế axetilen:

Cho vào ống nghiệm bao gồm nhánh 1 – 2 mẩu can xi cacbua. Đặt ống nghiệm lên giá. Đậy miệng ống nghiệm gồm nhánh bởi nút cao su đặc có ống nhỏ giọt. Nhỏ từng giọt nước từ ống nhỏ tuổi giọt vào ống nghiệm, nước chảy xuống xúc tiếp với can xi cacbua, khí axetilen được tạo ra thành.

  CaC2 + 2H2O → C2H2 ↑ + Ca(OH)2

- Thu axetilen vào ống nghiệm:

Cho đầy nước vào một trong những ống nghiệm, úp ngược ống thử vào chậu đựng nước, luồn đầu ống đem vào miệng ống nghiệm đựng nước. Axetilen đẩy nước trong ống nghiệm ra, lúc ống nghiệm đầy khí, đem ống nghiệm ra, cần sử dụng nút cao su đặc đậy mồm ống nghiệm lại.

- bội nghịch ứng cộng của axetilen:

Cho đầu thủy tinh trong của ống dẫn khí axetilen sục vào ống thử đựng khoảng chừng 2 ml dung dịch brom, color của hỗn hợp brom nhạt dần bởi axetilen công dụng với brom.

  C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

2. xem sét trên minh chứng tính dễ dàng tan của hiđroclorua vào nước.

Hiện tượng thí nghiệm: Nước trong chậu theo ống thủy tinh phun vào bình thành phần lớn tia nước color đỏ.

Giải phù hợp hiện tượng:

Khí hiđroclorua tan những trong nước, tạo nên sự giảm mạnh bạo áp suất trong bình, áp suất của khí quyển đẩy nước vào thay chỗ khí HCl vẫn hòa tan.

Dung dịch chiếm được là axit phải làm hỗn hợp quỳ tím đưa sang color đỏ.

Câu 4.

Gọi x; y thứu tự là số mol Al2O3 với Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu.

Theo bài ra: mhh = 34,2 gam → 102x + 160y = 34,2 (1)

Số mol HCl ban sơ = 2.1 = 2 mol

Số mol HCl dư =

*
= 0,5 mol → Số mol HCl phản nghịch ứng = 1,5 mol.

Phương trình hóa học:

  

*

Từ 2 Phương trình hóa học suy ra: 6(x + y) = 1,5 (2)

Từ (1) với (2) suy ra x = 0,1 mol ; y = 0,15 mol

a) trọng lượng mỗi oxit trong lếu láo hợp:

mAl2O3 = 0,1.102 = 10,2 gam ;

mFe2O3 = 34,2 – 10,2 = 24 gam.

b) hỗn hợp sau phản ứng có chứa: AlCl3 0,2 mol; FeCl3 0,3 mol với HCl dư 0,5 mol.

Phương trình chất hóa học xảy ra:

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Để cân nặng kết tủa nhỏ bé nhất thì Al(OH)3 tan không còn trong NaOH, vì thế kết tủa chỉ tất cả Fe(OH)3

Từ các Phương trình chất hóa học trên suy ra:

Tổng số mol NaOH nên dùng = nHCl dư + 4.nAlCl3 + 3.nFeCl3

             = 0,5 + 4. 0,2 + 3.0,3

             = 2,2 mol

Vậy thể tích hỗn hợp NaOH buộc phải dùng = 2,2/1 = 2,2 lít.

Câu 5.

Đặt CTPT X là: CxHyOzNt (giả sử: 1 mol)

*

Mặt không giống tổng số mol CO2 và H2O bằng gấp đôi số mol O2 thâm nhập phản ứng:

*

Từ (1) với (2) ⇒ x : y : z = 2:7:2

Công thức phân tử của X bao gồm dạng: (C2H7O2Nt)n

Vì MX 2H7O2N

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Trường trung học phổ thông ....

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn: chất hóa học (khối chuyên)

Thời gian làm cho bài: 120 phút

(Đề thi số 2)

Câu 1. (2,5 điểm)

1. cho những chất: C6H6 (benzen) (l); CH3–CH2–CH3 (k); CH3–C≡CH (k); CH3–CH=CH2 (k); SO2 (k); CO2 (k); FeSO4 (dd); saccarozơ (dd). Chất nào hoàn toàn có thể làm phai màu dung dịch nước brom, lý giải và viết phương trình bội nghịch ứng hóa học xảy ra (nếu có).

2. Viết phương trình phản ứng hóa học xẩy ra (nếu có) khi thực hiện nhiệt phân lần lượt những chất rắn sau: NaNO3; KHCO3; Al(OH)3; (NH4)2SO4.

Câu 2. (2 điểm)

1. Viết công thức kết cấu và gọi tên của tất cả các hóa học ứng với cách làm phân tử C2H4Cl2.

2. Đốt cháy hoàn toàn 3,465gam C2H4Cl2 bởi lượng khí oxi dư, thu được các thành phần hỗn hợp X (chỉ gồm CO2; O2 dư; hơi nước và khí hiđroclorua). Dẫn từ bỏ từ toàn thể lượng X chiếm được vào bình kín chứa 925 gam hỗn hợp Ca(OH)2 0,8%, phản ứng hoàn thành thu được hỗn hợp Y. Tính khối lượng các chất tan gồm trong dung dịch Y.

Câu 3. (2 điểm)

Nhỏ thư thả dung dịch chỉ cất chất tan KOH cho tới dư vào lần lượt từng ống nghiệm tất cả chứa các dung dịch (riêng biệt) sau: HCl (có hòa hợp một giọt phenolphtalein); MgCl2; Al(NO3)3; FeCl3; Ca(HCO3)2. Phân tích và lý giải hiện tượng thu được, viết phương trình làm phản ứng hóa học minh họa.

Câu 4. (3 điểm)

Cho 37,95 gam các thành phần hỗn hợp bột X (gồm MgCO3 và RCO3) vào cốc cất 125,0 gam dung dịch H2SO4 a% (loãng). Khuấy những hỗn hợp cho đến khi làm phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp Y; chất rắn Z và 2,8 lít (ở đktc) khí CO2.

Cô cạn dung dịch Y được 6,0 gam muối khan, còn nung hóa học rắn Z tới khối lượng không thay đổi thu được 30,95 gam chất rắn T với khí CO2.

a. Tính: a (%); cân nặng (gam) chất rắn Z.

b. Xác định kim một số loại R, biết trong X số mol của RCO3 vội 1,5 lần số mol MgCO3.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1.

1.

+ Benzen: Brom tung trong benzen xuất sắc hơn chảy trong nước, khi cho benzen vào nước brom, benzen sẽ phân tách brom từ bỏ dung môi nước sang tạo nên nước brom bay màu (còn dung dịch benzen – brom màu đang đậm lên).

+ CH3–C≡CH: bao gồm phản ứng:

  CH3–C≡CH + Br2 → CH3–CBr = CHBr

  (Hoặc CH3–C≡CH + 2Br2 → CH3–CBr2–CHBr2)

+ CH3–CH=CH2: tất cả phản ứng

  CH3–CH=CH2 + Br2 → CH3–CHBr=CH2Br

+ SO2: bao gồm phản ứng

  SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4

+ FeSO4: bao gồm phản ứng

  6FeSO4 + 3Br2 → 2FeBr3 + 2Fe2(SO4)3

+ các chất không làm mất đi màu nước brom: CO2; C3H8 với saccarozơ: vì không có phản ứng hóa học xảy ra.

Xem thêm: ' Nhung Ba Me Dam Dang Free Porn Videos, Những Ba Me Dâm Dang Full

2. những Phương trình hóa học:

  2NaNO3 2NaNO2 + O2 ↑(1)

  2KHCO3 K2CO3 + CO2 ↑ + H2O (2)

  2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O(3)

  (NH4)2SO4 2NH3 + H2SO4(4)

Câu 2.

1. những công thức kết cấu và tên gọi tương ứng của chất bao gồm CTPT C2H4Cl2 là:

  CH3–CHCl2 : 1,1–điclo etan

  CH2Cl–CH2Cl: 1,2–điclo etan

2.

*

* Phương trình bội nghịch ứng cháy:

  

*

* trơ trọi tự xẩy ra phản ứng:

  

*

* Số mol Ca(OH)2 sau bội nghịch ứng với HCl = 0,1 – 0,035 = 0,065 (mol).

Ta có:

*
bội nghịch ứng xảy ra như sau:

  

*

Sau làm phản ứng (3) CO2 dư 0,07 – 0,065 = 0,005 mol

Tiếp tục có phản ứng:

  

*

Dung dịch Y gồm những chất tan: CaCl2 0,035 mol và Ca(HCO3)2 0,005 mol

Khối lượng CaCl2 = 0,035. 111 = 3,885(gam);

Khối lượng Ca(HCO3)2 = 0,005.162 = 0,81 (gam)

Câu 3.

* dd HCl có hòa rã một giọt phenolphtalein không có màu. Khi nhỏ tuổi KOH vào hỗn hợp này: lúc đầu không gồm màu (do HCl th-nc KOH mới cho vào) kế tiếp dung di chuyển sang màu sắc hồng (do KOH dư).

Phương trình hóa học:

  KOH + HCl → KCl + H2O

* nhỏ tuổi KOH cho dư vào dd MgCl2

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng không tan khi KOH dư.

Phương trình hóa học:

  2KOH + MgCl2 → Mg(OH)2 (↓ trắng) + 2KCl

* nhỏ tuổi KOH mang đến dư vào dd Al(NO3)3:

Hiện tượng: thuở đầu xuất hiện kết tủa keo dán trắng tiếp nối kết tủa tan lúc KOH dư.

Phương trình hóa học:

  3KOH + Al(NO3)3 → Al(OH)3 (↓ keo dán trắng) + 3KNO3

  KOH dư + Al(OH)3 ↓ → KAlO2 + 2H2O

* nhỏ tuổi KOH mang đến dư vào dd FeCl3:

Hiện tượng: lộ diện kết tủa màu đỏ nâu, kết tủa ko tan khi KOH dư.

Phương trình hóa học:

  3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu) + 3KCl

* nhỏ dại KOH đến dư vào dd Ca(HCO3)2:

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng, kết tủa không tan lúc KOH dư.

Phương trình hóa học:

  2KOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 (↓ trắng) + K2CO3 + 2H2O

Câu 4.

a/

- đến X làm phản ứng cùng với H2SO4 (Thí nghiệm 1)

Số mol CO2 nhận được là:

*

* Nung Z chiếm được CO2 → sinh hoạt thí nghiệm 1 axit H2SO4 gia nhập pư hết; X dư.

Đặt hỗn hợp X (gồm MgCO3 với RCO3) tương đương với muối MCO3.

  

*

Số mol H2SO4 = số mol CO2 = 0,125 (mol)

Nồng độ % của dung dịch H2SO4 là:

  

*

* Số mol nơi bắt đầu sunfat SO42- trong muối bột = số mol CO2;

Khối lượng SO42- trong muối bột = 0,125.96 = 12,0 gam > trọng lượng muối rắn khan khi cô cạn dung dịch Y. Vậy trong nhì muối sunfat chế tạo thành bao gồm 01 muối tan được trong nước (là MgSO4) cùng 01 muối không tan nội địa (là RSO4).

Vậy dd Y là MgSO4; chất rắn Z là MCO3 dư với RSO4 không tan.

* Số mol MgSO4 =

*
= 0,05 mol;

Số mol RSO4 = 0,125 – 0,05 = 0,075mol

* chất rắn Z là MCO3 dư cùng RSO4 ko tan; bởi đó:

mZ = 37,95 + 0,075(96 – 60) – 0,05.84 = 36,45(gam).

b/

mZ – mT = mCO2 = 36,45 – 30,95 = 5,5(gam).

Số mol CO2 thu được sau khi nung Z =

*
= 0,125mol

Đặt nMgCO3 = x (mol) ⇒ nRCO3 = 1,5x (mol)

Bảo toàn C: x + 1,5x = (0,125 + 0,125) = 0,25 → x = 0,1 mol

Khối lượng của RCO3 = 37,95 – 0,1.84 = 29,55 (gam)

*

Vậy R là Ba.

Sở giáo dục và Đào tạo nên .....

Trường thpt ....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn: hóa học (khối chuyên)

Thời gian làm cho bài: 120 phút

(Đề thi số 3)

Cho: Ca = 40, Al = 27; fe = 56; C = 12; H = 1; O = 16; cha = 137;

Câu 1. (2,5 điểm)

1. Chỉ được sử dụng một kim loại duy nhất (các dụng cụ cần thiết coi như tất cả đủ), hãy phân biệt những dung dịch đựng trong số lọ mất nhãn sau: K2SO4, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, NaCl.

2. Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua 5 ống mắc thông liền đựng những oxit được nung lạnh (như hình vẽ):

*

Hãy khẳng định các chất trong từng ống sau thí nghiệm với viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2. (2,5 điểm)

1. Từ tinh bột và những chất vô cơ yêu cầu thiết, hãy viết các phương trình hóa học điều chế: Rượu etylic, polietilen, axit axetic, etyl axetat, metyl clorua, poli (vinyl clorua).

2. Một học viên yêu thích môn hóa học, trong chuyến du ngoạn thăm rượu cồn Thiên Cung (vịnh Hạ Long) có mang lại một chai nước (nước nhỏ dại từ nhũ đá bên trên trần hễ xuống). Học viên đó đang chia chai nước suối làm 3 phần với làm những thí nghiệm sau:

- Phần 1: Đun sôi

- Phần 2: Cho tính năng với dung dịch HCl

- Phần 3: Cho tác dụng với hỗn hợp NaOH

Hãy nêu hiện tượng lạ và viết các phương trình hóa học có thể xảy ra.

Câu 3. (2,5 điểm)

Hỗn thích hợp Z bao gồm một hiđrocacbon A với oxi (lượng oxi vào Z gấp rất nhiều lần lượng oxi quan trọng để đốt cháy hết A). Bật tia lửa điện để đốt cháy tất cả hổn hợp Z, cho khi dứt phản ứng thì thể tích khí và hơi sau khoản thời gian đốt không đổi so cùng với ban đầu. Nếu mang đến ngưng tụ khá nước của lếu láo hợp sau khoản thời gian đốt thì thể tích giảm đi 40% (biết rằng những thể tích khí cùng hơi phần nhiều đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất).

1. Xác định công thức phân tử của A.

2. Đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít khí A (đo ở đktc) rồi cho toàn cục sản phẩm vào dung dịch cất 51,3 gam Ba(OH)2 thì cân nặng của dung dịch tăng xuất xắc giảm, bao nhiêu gam?

Câu 4. (2,5 điểm)

Hỗn vừa lòng A1 bao gồm Al2O3 cùng Fe2O3. Dẫn khí co qua 21,1 gam A1 cùng nung lạnh thu được tất cả hổn hợp A2 gồm 5 hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí A3. Dẫn A3 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 5 gam kết tủa. A2 tính năng vừa đủ với 1 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch A4 và có 2,24 lít khí thoát ra (đo sống đktc).

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A1.

Đáp án và Thang điểm

Câu 1.

1. Chọn kim loại Ba để nhận biết.

Đánh số đồ vật tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một không nhiều sang ống nghiệm khắc số tương ứng

(trích mẫu mã thử)

Cho từng mẩu ba vào những mẫu thử:

+ chủng loại nảo sủi bong bóng khí đồng thời tạo ra kết tủa white là K2SO4.

Phương trình hóa học:

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

  Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4 (↓ trắng) + 2KOH

+ mẫu nào sủi bọt khí đồng thời tạo ra kết tủa nâu đỏ là Fe(NO3)3

Phương trình hóa học:

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

  3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(OH)3 (↓ nâu đỏ) + 3Ba(NO3)2

+ mẫu mã nào sủi bọt bong bóng khí và tạo kết tủa white keo, sau đó kết tủa rã là Al(NO3)3

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

  3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 (↓ trắng keo) + 3Ba(NO3)2

  2Al(OH)3 (↓) + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

+ mẫu nào chỉ sủi bong bóng khí và không thấy gồm kết tủa là NaCl

Phương trình hóa học:

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

2.

+ Ống 1: không có phản ứng bắt buộc sau thí nghiệm vẫn là MgO

+ Ống 2: bao gồm phản ứng:

*

Do H2 dư yêu cầu sau thí nghiệm chất rắn vào ống 2 là Cu.

+ Ống 3: không có phản ứng nên sau thí nghiệm vẫn chính là Al2O3.

+ Ống 4: Có các phản ứng:

  

*

Do H2 dư buộc phải sau thí nghiệm chất rắn trong ống 4 là Fe

+ Ống 5: không tồn tại phản ứng đề nghị sau thí nghiệm vẫn là Na2O.

Câu 2.

1. Các phản nghịch ứng chất hóa học điều chế:

*

2. Lọ nước bàn sinh hoạt sinh mang lại là dung dịch chứa hầu hết Ca(HCO3)2

+ Phần 1: Đun sôi có cặn trắng và khí lộ diện do bội nghịch ứng:

  Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 ↑ + 2H2O

+ Phần 2: Cho chức năng với dung dịch HCl có khí thoát ra vị phản ứng:

  Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + 2H2O

+ Phần 3: Cho công dụng với hỗn hợp NaOH bao gồm kết tủa trắng do phản ứng:

  Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Câu 3.

1. Đặt phương pháp của A là: CxHy (ĐK: x, y trực thuộc N*) và thể tích của A mang đốt là a (lít), (a > 0). Phản ứng đốt cháy A.

  

*

Theo giả thiết lượng oxi sẽ dùng gấp rất nhiều lần lượng quan trọng và cho khi ngừng phản ứng thì thể tích khí với hơi sau khoản thời gian đốt không đổi so với lúc đầu nên ta tất cả phương trình:

*

Sau lúc ngưng tụ tương đối nước thì thể tích bớt 40% bởi vì vậy:

*

Mặt không giống theo (1) thì

*
nên có phương trình:
*
(II)

Thay (I) vào (II) ta có ⇔ x = 1 ⇒ phương pháp phân tử của A là CH4.

2.

*

*

Do vậy xẩy ra cả (3) với (4). Lượng BaCO3 sinh ra cực to ở (3) tiếp nối hòa tan 1 phần theo (4).

Theo (3) nBaCO3 = nCO2 = nBa(OH)2 = 0,3 (mol)

Số mol CO2 thâm nhập phản ứng sống (4) là: (0,4 - 0,3) = 0,1 (mol).

Theo (4) ⇒ nBaCO3 = nCO2 = 0,1 (mol).

Vậy số mol BaCO3 không xẩy ra hòa rã sau phản nghịch ứng (4) là: nBaCO3 = 0,3-0,1 = 0,2 (mol).

Ta có: mBaCO3 - mCO2 + mH2O = 0,2.197 - (0,4.44 + 0,8.18) = 7,4 (gam)

Vậy trọng lượng dung dịch giảm xuống 7,4 gam.

Câu 4.

Gọi số mol của Al2O3 cùng Fe2O3 trong A1 theo lần lượt là a với b mol.

Số mol oxi nguyên tử trong A1 là: nO = 3a + 3b mol

Theo đưa thiết ta tính được: nH2SO4 = 1.0,5 = 0,5(mol).

Các bội nghịch ứng rất có thể xảy ra:

*

A2 gồm: Al2O3, Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Khí A3 là co và CO2;

A2 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng nhận được khí đó là khí H2

*

Số mol nguyên tử oxi vào A1 bởi tổng của số mol nguyên tử oxi vào A2 với số mol nguyên tử oxi chuyển từ teo thành CO2 (hay số mol CO2 ).