Cách học lập trình c

-

ad oi sao tai ve sầu tui thu lap trinh vai bai tap ma xuat ra ko dc,ct ko teo bao loino đưa ra hien ra process exited after 1.691 seconds with return value


*
Đức
viết:

Anh có thể cho thêm bài tập vào được không ? Em kiếm bài tập mà nặng nề quá, học tới phần 3 4 mà hy vọng làm bài xích tập luôn ở chỗ đó mà không được