Học ngay quy tắc đánh dấu trọng âm cực kỳ dễ nhớ và đơn giản

-

Sẵn sàng du học tập –Hiểu rõ các quy tắc lưu lại trọng âm giúp bạn giao tiếp tự nhiên và gồm ngữ điệu hơn.SSDH giới thiệu với chúng ta 15 quy tắc tiến công trọng âm cơ bản, mẹo khắc ghi trọng âm với cách đánh dấu trọng âm cơ bản, góp bạn giao tiếp trôi chảy cùng tự tin hơn.

Bạn đang xem: Học ngay quy tắc đánh dấu trọng âm cực kỳ dễ nhớ và đơn giản

*

I/ Trọng âm trong giờ Anh là gì?

Trọng âm là những âm ngày tiết được nhận mạnh, phát âm to với rõ hơn các âm không giống trong từ. Trọng âm là một nét độc đáo và khác biệt trong giờ đồng hồ Anh, giúp từ và câu lúc phát âm tất cả ngữ điệu rõ ràng. Ở từ bỏ điển, trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết như thế nào thì trước âm huyết đó sẽ có dấu phẩy.

Đây là 1 phần cơ bạn dạng và quan trọng đặc biệt trong quy trình học phân phát âm tiếng Anh. Mong mỏi phát âm chuẩn chỉnh và giống hệt như người bạn dạng xứ, bạn cần phải nhấn trọng âm một cách đúng chuẩn và tự nhiên và thoải mái ở từng từ và câu.

II/ vì sao phải học tập quy tắc lưu lại trọng âm?

1. Giúp bạn phát âm chuẩn chỉnh và bao gồm ngữ điệu tự nhiên

Khi nói, người phiên bản xứ thường nhận trọng âm rất tự nhiên. Các bạn sẽ thích thú hơn mặc nghe một câu hay là 1 từ tất cả ngữ điệu lên xuống hơn là ngữ điệu đều đều đúng không? vì thế, nói có trọng âm giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn và không không giống gì người phiên bản xứ.

2. Giúp bạn phân biệt được những từ dễ dàng nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, gồm có từ tuy bí quyết viết và phát âm kiểu như nhau tuy vậy lại với nghĩa không giống nhau. Nguyên nhân chính là ở âm huyết được dìm trọng âm. Bởi vì thế, chũm chắc các quy tắc ghi lại trọng âm giúp đỡ bạn phân biệt hầu hết từ dễ nhầm lẫn. Điều này đặc biệt trong các bài Listening, vì fan ra đề có thể phát âm phần đa từ bởi thế để kiểm tra khả năng của bạn.

3. Tránh đọc nhầm vào giao tiếp

Do bao gồm từ phạt âm như thể nhau cơ mà trọng âm không giống nhau nên câu hỏi biết và dùng đúng cách ghi lại trọng âm cơ bạn dạng giúp bạn truyền đạt đúng ý lúc giao tiếp. Không hề ít tình huống “dở khóc dở cười" xảy ra khi nhấn sai trọng âm và vững chắc chắn, chúng ta không muốn lâm vào tình thế tình cảnh đó buộc phải không nào?

III/ 15 quy tắc đánh trọng âm cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh

1.Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm thư​ờng lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm hai

Ví dụ: begin /bɪˈɡɪn/, forgive /fəˈɡɪv/, invite /ɪnˈvaɪt/, agree /əˈɡriː/ , …

Một số trường hòa hợp ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…

2.Danh từ tất cả 2 âm ngày tiết -> trọng âm thường lâm vào âm tiết thiết bị nhất

Một số ví dụ: father /ˈfɑː.ðər/, table /ˈteɪ.bəl/, sister /ˈsɪs.tər/, office /ˈɒf.ɪs/, mountain /ˈmaʊn.tɪn/,…Một số trường thích hợp ngoại lệ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, khách sạn /həʊˈtel/,…

*Chú ý:Một số tự 2 âm tiết sẽ có được trọng âm khác nhau tùy trực thuộc vào trường đoản cú loại.

Ví dụ:record, desert sẽ sở hữu trọng âm lâm vào cảnh âm tiết trước tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào âm tiết thứ 2 khi là đụng từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

3. Tính từ tất cả 2 âm máu -> trọng âm thường lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ nhất

Một số ví dụ: happy /ˈhæp.i/, busy /ˈbɪz.i/, careful /ˈkeə.fəl/, lucky /ˈlʌk.i/, healthy /ˈhel.θi/,…

Một số trường hợp ngoại lệ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

4.Động từ bỏ ghép -> trọng âm lâm vào âm tiết trang bị hai

Ví dụ:
become /bɪˈkʌm/, understand /ˌʌn.dəˈstænd/, overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

5.Danh trường đoản cú ghép: trọng âm lâm vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Totolink, Đổi Tên Wifi, Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Wifi Totolink Tplink Tenda

Ví dụ:doorman /ˈdɔːrmən/,typewriter /ˈtaɪpraɪtər/,greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

6. Trọng âm rơi vào chính những âm huyết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ:event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/,…

7.Các từ chấm dứt bằng các đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính bấm vào âm ngày tiết 1

Ví dụ:anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

8.Các từ 2 âm tiết bước đầu bằng A thì trọng âm bấm vào âm tiết vật dụng 2

Ví dụ:about /əˈbaʊt/, above /əˈbʌv/, again /əˈɡen/, alone /əˈləʊn/, alike /əˈlaɪk/, ago /əˈɡəʊ/,…

9.Các tự tận thuộc bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm bấm vào âm máu ngay tru­ớc nó

Ví dụ:decision /dɪˈsɪʒ.ən/, attraction /əˈtræk.ʃən/, librarian /laɪˈbreə.ri.ən/, experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/, society /səˈsaɪ.ə.ti/, patient /ˈpeɪ.ʃənt/, popular /ˈpɒp.jə.lər/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ:lunatic /ˈluː.nə.tɪk/, arabic /ˈær.ə.bɪk/, politics /ˈpɒl.ə.tɪks/, arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/,…

10.Các từ xong xuôi bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu như 2 âm ngày tiết thì trọng âm nhấp vào âm tiết thiết bị 1. Nếu từ gồm từ 3 âm máu trở lên thì trọng âm nhấp vào âm tiết máy 3 từ lúc cuối lên.

Ví dụ:Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/, regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/, classmate /ˈklɑːs.meɪt/, technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/, emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/, certainty /ˈsɜː.tən.ti/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/,…

Một số trường hòa hợp ngoại lệ:accuracy /ˈæk.jə.rə.si/,…

11.Các tự tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ rượu cồn từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm nhận ở chính những đuôi này :

Ví dụ:lemonade /ˌlem.əˈneɪd/, Chinese /tʃaɪˈniːz/, pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/, typhoon /taɪˈfuːn/, whenever /wenˈev.ər/, environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/,…Một số trường hợp ngoại lệ:coffee /ˈkɒf.i/, committee /kəˈmɪt.i/,…

12.Các tự chỉ số l­uợng nhấn trọng âm sống từ cuối dứt bằng đuôi – teen. Ng­ược lại vẫn nhấn trọng âm sinh hoạt từ thứ nhất nếu hoàn thành bằng đuôi – y

Ví dụ:thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

13. Các tiền tố (prefix) với hậu tố không bao giờ mang trọng âm , nhưng mà thu­ờng nhấn mạnh ở thủng thẳng gốc– chi phí tố không làm đổi khác trọng âm chủ yếu của từ

Ví dụ:important /ɪmˈpɔː.tənt/ – unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/, perfect /ˈpɜː.felt/ – imperfect /ɪmˈpɜː.felt/, appear /əˈpɪər/ – disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/, crowded /ˈkraʊ.dɪd/ – overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/, beauty /ˈbjuː.ti/ – beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, teach /tiːtʃ/ – teacher /ˈtiː.tʃər/,…

Một số trường thích hợp ngoại lệ:statement /ˈsteɪt.mənt/ – understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,…

Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của trường đoản cú gốc:

Ví dụ:‘beauty/’beautiful, ‘lucky/luckiness, ‘teach/’teacher, at’tract/at’tractive,…

14. Từ tất cả 3 âm tiết:

a. Động từ

– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết thiết bị 3 tất cả nguyên âm ngắn và dứt bằng 1 phụ âm:

Ví dụ:encounter /iŋ’kauntə/, determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,…

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên nếu âm tiết vật dụng 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

Ví dụ:exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,…

b. Danh từ

– Đối cùng với danh tự có ba âm tiết, trường hợp âm tiết lắp thêm hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:paradise /ˈpærədaɪs/, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədei/, resident /ˈrezɪdənt/…

– Nếu các danh từ tất cả âm tiết đầu tiên chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc tất cả âm tiết sản phẩm công nghệ hai đựng nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết trang bị hai.

Ví dụ:computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

c. Tính từ

– trường hợp tính từ tất cả âm tiết đầu tiên là /ə/ hay/i/ thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị hai.

Ví dụ:familiar /fəˈmɪl.i.ər/, considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

– trường hợp tính từ có âm máu cuối là nguyên âm ngắn và âm tiết trang bị hai là nguyên âm nhiều năm thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết lắp thêm hai.

Ví dụ:enormous /ɪˈnɔːməs/, annoying /əˈnɔɪɪŋ/,…

15. Trọng âm không rơi vào những âm yếu ớt như/ə/ hoặc /i/