Bộ túi hút chân không

-
Túi HCK vịt 40x50 - 23,000₫Túi HCK vịt 50x70 - 26,000₫Túi HCK vịt 60x80 - 29,000₫Túi HCK vịt 80x100 - 38,800₫Túi HCK vịt 110x130 - 60,500₫Túi HCK trong veo 40x50 - 21,000₫Túi HCK nhìn trong suốt 50x70 - 26,000₫Túi HCK trong suốt 60x80 - 27,000₫Túi HCK nhìn trong suốt 80x100 - 38,000₫Túi trong veo 100x110cm - 43,000₫Túi HCK Dr 80x110 - 39,000₫Bơm tay - 20,000₫Máy hút chân ko - 85,000₫

TÚI HÚT CHÂN KHÔNG BẢO QUẢN QUẦN ÁO, CHĂN MÀN, GA GỐI