Bằng tốt nghiệp cao đẳng

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2513/VBHN-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BẰNGTỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG; IN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THU HỒI, HỦY BỎ BẰNG TỐTNGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng BộLao cồn - yêu thương binh và Xã hội qui định về mẫu mã bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in,quản lý, cấp cho phát, thu hồi, hủy vứt bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng bốn năm 2017, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

Thông bốn số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 mon 12 năm 2020 của cục trưởngBộ Lao đụng - yêu quý binh cùng Xã hội sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tưsố 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 mon 3 năm 2017 của cục trưởng cỗ Lao động- mến binh cùng Xã hội điều khoản về mẫu mã bằng giỏi nghiệp trung cấp, cao đẳng; in,quản lý, cấp cho phát, thu hồi, hủy bỏ bởi tốtnghiệp trung cấp, cao đẳng, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 mon 01năm 2022.

Bạn đang xem: Bằng tốt nghiệp cao đẳng

Căn cứ cách thức Giáo dục công việc và nghề nghiệp ngày 27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng02 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Lao hễ - yêu thương binh cùng Xã hội;

Theo kiến nghị của Tổng viên trưởng Tổng cục giáo dục đào tạo nghề nghiệp;

Bộ trưởng cỗ Lao cồn - yêu quý binh cùng Xã hội banhành Thông tư quy định về mẫu mã bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;in, cai quản lý, cấp phát, thu hồi,hủy bỏ bằng giỏi nghiệp trung cấp, cao đẳng<1>.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này lao lý về mẫu bằng xuất sắc nghiệp trung cấp, cao đẳng; việcin, quản lí lý, cung cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

2. Thông tư này áp dụng cho những trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sởgiáo dục đh có đk đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng (sau đây hotline là trường).

Điều 2. Cách thức quản lý, cấp phát bằng xuất sắc nghiệptrung cấp, cao đẳng

1. Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (sau đây điện thoại tư vấn là bởi tốtnghiệp) được cai quản thống nhất, giao quyền từ bỏ chủ, tự phụ trách cho cáctrường theo nguyên tắc tại khoản 3 Điều 21 của Thông tứ này.

2.<2>Bản chủ yếu bằng xuất sắc nghiệp được cung cấp một lần cho học sinh, sv (sauđây hotline là bạn học).

3. Nghiêm cấm những hành vi ăn gian trong cấp phát và áp dụng bằng tốtnghiệp.

4. Bảo vệ công khai, khác nhau trong cấp phép bằng tốt nghiệp.

Chương II

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP; IN, QUẢN LÝ, CẤPPHÁT, THU HỒI, HỦY BỎ BẰNG TỐT NGHIỆP

Điều 3. Mẫu mã bằng xuất sắc nghiệp và câu chữ ghi trên bằngtốt nghiệp<3>

1. Bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng giỏi nghiệp cđ đượcin bằng tiếng Việt với tiếng Anh có bốn (4) trang, từng trang có kích cỡ 190mm x 135 mm. Trang 1 với trang 4 gồm nền màu sắc đỏ. Trang 1 cóhình Quốc huy, những chữ in lên trên trang 1 tất cả màu vàng. Trang 2 với trang 3 tất cả nềnmàu vàng, hoa văn viền màu đá quý đậm; hình trống đồng in chìm bao gồm giữatrang 2, hình Quốc huy in chìm ở vị trí chính giữa trang 3; tên bởi có màu đỏ, những chữ khác bao gồm màu đen.

Mẫu bởi và bí quyết ghi ngôn từ trên bởi tốtnghiệp trung cấp, bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèmtheo Thông tứ này.

2. Câu chữ ghi bên trên bằng tốt nghiệp gồm:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - Hạnhphúc

b) chức danh của hiệu trưởng trường cấp cho bằng tốt nghiệp;

c) thương hiệu trường cung cấp bằng xuất sắc nghiệp;

d) thương hiệu bằng tốt nghiệp theo từng trình độ chuyên môn đào tạo thành (bằng xuất sắc nghiệptrung cấp, bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng);

đ) Ngành, nghề đào tạo;

e) Họ, chữ đệm, thương hiệu của người được cấp bởi tốtnghiệp;

g) Ngày, tháng, năm sinh của fan được cấp cho bằng xuất sắc nghiệp;

h) Xếp loại tốt nghiệp;

i) Địa danh, ngày tháng năm cấp cho bằng xuất sắc nghiệp;

k) Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của hiệu trưởng trường cấp bởi tốtnghiệp cùng đóng vệt theo quy định;

l) Số hiệu, số vào sổ gốc cấp cho bằng xuất sắc nghiệp;

m) Đối với các chương trình rất tốt được ghicụm trường đoản cú "chương trình unique cao" bên dưới tên ngành, nghề đào tạo;

n) những nội dung khác tương xứng quy định của pháp luật.

Điều 4. In phôi bằng xuất sắc nghiệp

1. Những trường tự chủ, tự phụ trách trong việc in, thống trị phôi bởi tốtnghiệp theo phương pháp tại Thông bốn này.

2. địa thế căn cứ mẫu bằng xuất sắc nghiệp chính sách tại Thông bốn này, hiệu trưởngcác trường trung cấp, trường cđ và fan đứng đầu những cơ sở giáo dục đạihọc có đăng ký đào tạo chuyên môn cao đẳng (sau đây hotline là hiệu trưởng) phê duyệtmẫu phôi bằng giỏi nghiệp của ngôi trường mình với gửi về Tổng cục giáo dục đào tạo nghề nghiệp,Sở Lao hễ - yêu đương binh cùng Xã hội, ban ngành công an cung cấp tỉnh, tp trựcthuộc tw nơi trường đóng trụ sở chính để báo cáo; chịu trách nhiệm về nộidung in vào phôi bằng xuất sắc nghiệp và tổ chức triển khai in phôi bằng xuất sắc nghiệp.

3. Câu hỏi in phôi bằng giỏi nghiệp phải đảm bảo an toàn chặt chẽ, an toàn, bảo mậtvà nên được lập sổ quản lí lý.

Điều 5. Thống trị bằng xuất sắc nghiệp

1. Khi cấp cho bằng xuất sắc nghiệp cho những người học, những trường phải lập sổ cấp cho bằngtốt nghiệp theo mẫu mã quy định, trong số đó ghi rõ số hiệu, số vào sổ cấp bởi tốtnghiệp. Bài toán lập số hiệu, số vào sổ cung cấp bằng giỏi nghiệp được thựchiện theo hình thức như sau:

a) Số hiệu ghi bên trên phôi bằng tốt nghiệp được lập thường xuyên theo sản phẩm tựsố tự nhiên từ nhỏ tuổi đến to trong toàn bộ quá trình hoạt động của trường trường đoản cú khithực hiện bài toán tự in phôi bằng giỏi nghiệp bảo vệ phân biệt được số hiệu của từngloại bằng tốt nghiệp;

b) Số vào sổ cấp bằng xuất sắc nghiệp được lập thường xuyên theo trang bị tự số tựnhiên từ nhỏ dại đến bự theo từng năm từ thời điểm ngày 01/01 đến khi hết ngày31/12; đảm bảo phân biệt được số vào sổ cấp của từng các loại bằng tốt nghiệp,năm cấp và trường cấp cho bằng tốt nghiệp.

2. Đối cùng với phôi bằng xuất sắc nghiệp bị lỗi hỏng, viếtsai, quality không bảo đảm, chưa sử dụng do chuyển đổi mẫuphôi thì hiệu trưởng phải khởi tạo hội đồng xử lý và có biên bạn dạng hủy bỏ,ghi rõ số lượng, số hiệu và triệu chứng phôi bằng giỏi nghiệp trước lúc bị bỏ bỏ.Biên phiên bản hủy bỏ cần được lưu trữ vào hồ nước sơ nhằm theo dõi, cai quản và việchủy bỏ đề nghị được report Sở Lao động - yêu quý binh và Xã hội khu vực trường đóng trụsở thiết yếu trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày hủy phôi bằng giỏi nghiệp nhằm theodõi, cai quản lý.

Quy định này cũng áp dụng so với bằng xuất sắc nghiệp bị viết, in sai, đã đượcký, đóng dấu.

3. Trường thích hợp phôi bằng xuất sắc nghiệp bị mất, những trường gồm trách nhiệmlập biên phiên bản và thông báo ngay với cơ sở công an, Sở Lao cồn - yêu đương binhvà thôn hội địa phương nơi trường đóng trụ sở bao gồm để xử lýkịp thời.

Điều 6. Trọng trách của hiệu trưởng các trường trongviệc in phôi, cấp, quản lý bằng xuất sắc nghiệp

1. Phát hành quy định về quy trình in, quản lý việc in, bảo quản, bảo mật,sử dụng phôi bằng tốt nghiệp, cai quản việc cấp phép bằng xuất sắc nghiệp; kiểm tra,thanh tra vấn đề in, bảo quản, áp dụng phôi và cấp phát bằng xuất sắc nghiệp,trong đó phương pháp rõ trách nhiệm của từng 1-1 vị, cá nhân và chế tài xửlý khi để xảy ra vi phạm để áp dụng thống duy nhất tại trường.

2. Lập hồ sơ thống trị việc in, thực hiện phôi, cấp, thu hồi, hủy bỏ phôi bằngtốt nghiệp.

3. Cử cán cỗ chuyên trách làm công tác làm việc quản lý, cấp phép bằng tốtnghiệp.

4. Đảm bảo đảm toàn, phòng kháng cháy nổ so với việc in, quảnlý phôi bằng tốt nghiệp theo khí cụ của pháp luật.

5. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang lắp thêm in, chống chống cháy nổ để bảoquản phôi bằng xuất sắc nghiệp.

6. Quy định những ký hiệu nhận dạng phôi bằng xuất sắc nghiệp vày trường in đểphục vụ câu hỏi bảo mật, nhận dạng và phòng làm đưa phôi bởi tốtnghiệp.

7. Quy định bài toán lập số hiệu, số vào sổ cung cấp bằng giỏi nghiệp theo yêu thương cầuquy định trên khoản 1 Điều 5 của Thông bốn này. Đảm bảo từng số hiệuchỉ được ghi nhất trên một phôi bằng xuất sắc nghiệp; mỗi số vào sổ cấp cho bằngtốt nghiệp được ghi duy nhất trên một bằng giỏi nghiệp vẫn cấp cho tất cả những người học.

8. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tại kiểm tra, thanh tra chuyển động in, quảnlý, áp dụng phôi, cấp phép bằng giỏi nghiệp đối với đơn vị được giao nhiệm vụtrong ngôi trường mình.

9. Xây dựng khối hệ thống cơ sở dữ liệu làm chủ bằng giỏi nghiệp đang cấpcho tín đồ học và chào làng công khai tin tức về cấp bằng tốtnghiệp bên trên trang tin tức điện tử.

10. Chịu trách nhiệm cá thể trước cơ quan quản lý nhà nước khi để xảy ravi phạm trong hoạt động in, quản lý, sử dụng phôi, cấp phép bằng giỏi nghiệp tạitrường.

11. Report bằng văn bản cho cơ sở trực tiếp cai quản trường, Sở Lao động- yêu thương binh cùng Xã hội địa phương vị trí đặt trụ sở của trường trước thời gian ngày 10tháng 01 của năm tiếp theo sau về quá trình thực hiện tại in phôi, sử dụng phôi bằng tốt nghiệp;số lượng phôi bằng giỏi nghiệp đang in, con số phôi bằng tốt nghiệp đã sử dụng,số lượng bằng giỏi nghiệp cấp cho trong năm.

Điều 7. Thời hạn cấp cho bằng giỏi nghiệp

1. Hiệu trưởng có nhiệm vụ tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho những người họcđủ đk cấp bằng xuất sắc nghiệp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngàyngười học chấm dứt thi môn thi xuất sắc nghiệp sau cuối hoặc bảo vệ chuyên đề khóaluận xuất sắc nghiệp (đối với tổ chức đào tạo và giảng dạy theo niên chế) hoặc xong xuôi môn học,mô đun sau cùng trong chương trình đào tạo và giảng dạy (đối cùng với tổ chức giảng dạy theophương thức tích lũy tế bào đun hoặc tín chỉ).

2. Trong thời hạn chờ cấp cho bằng giỏi nghiệp fan học đủ đk cấp bằngtốt nghiệp được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Điều 8. Sổ gốc cấp cho bằng xuất sắc nghiệp

1. Sổ gốc cấp bằng xuất sắc nghiệp là tài liệu bởi vì trường cấp bằng tốtnghiệp lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính bằng tốt nghiệp trong những số ấy ghi chép không thiếu nhữngnội dung tiếng Việt như bạn dạng chính bằng xuất sắc nghiệp nhưng mà trường này đã cấp.

2. Sổ gốc cấp cho bằng giỏi nghiệp yêu cầu được ghi chép chính xác,đánh số trang, đóng góp dấu liền kề lai, không được tẩy xóa, đảm bảoquản lý ngặt nghèo và lưu trữ vĩnh viễn.

3. Mẫu sổ gốc cấp bằng xuất sắc nghiệp được điều khoản tại Phụ lục 3 đương nhiên Thông tứ này.

Điều 9. Ký, đóng vệt bằng tốt nghiệp

1. Hiệu trưởng các trường khi ký bằng tốt nghiệp cần ký theo mẫuchữ ký kết đã thông báo với cơ quan gồm thẩm quyền và ghi rõ, đầy đủ họ tên, chức danh.

2. Ngôi trường hợp những trường nhưng mà cơ quan gồm thẩm quyền chưa té nhiệmhiệu trưởng thì phó hiệu trưởng được giao phụ trách trường có thẩm quyền cấp bằngtốt nghiệp là tín đồ ký cung cấp bằng tốt nghiệp.

3. Việc đóng dấu trên chữ ký kết của người dân có thẩm quyền cấp cho bằng xuất sắc nghiệpthực hiện tại theo khí cụ về công tác văn thư hiện hành.

Điều 10. Thẩm quyền ra quyết định chỉnh sửa nội dung bằngtốt nghiệp

Người có thẩm quyền ra quyết định chỉnh sửa nội dung bởi tốtnghiệp là hiệu trưởng của trường đã cung cấp bằng giỏi nghiệp và đang cai quản sổ gốc cấpbằng giỏi nghiệp. Trường đúng theo trường cung cấp bằng xuất sắc nghiệpđã sáp nhập, chia, tách hoặc bao gồm sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người dân có thẩmquyền đưa ra quyết định chỉnh sửa văn bản bằng tốt nghiệp là thủ trưởng ban ngành đangquản lý sổ gốc cung cấp bằng giỏi nghiệp.

Điều 11. Những trường hợp chỉnh sửa nội dung bởi tốtnghiệp

Người được cấp cho bằng xuất sắc nghiệp có quyền yêu ước chỉnh sửanội dung ghi bên trên bằng giỏi nghiệp vào trường thích hợp sau:

1. Được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác thực việc biến hóa hoặccải bao gồm hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

2. Được cơ quan có thẩm quyền bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăngký khai sinh vượt hạn, đăng ký lại việc sinh theo hình thức của pháp luật.

3.<4>Người học đã ký kết nhận bằng giỏi nghiệp nhưng ngôn từ ghi bên trên bằng tốt nghiệp bịghi sai vì lỗi của phòng trường.

Điều 12. Hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục chỉnh sửa nội dung bằngtốt nghiệp

1. Hồ nước sơ đề xuất chỉnh sửa bằng xuất sắc nghiệp:

a) Đơn ý kiến đề xuất chỉnh sửa bằng giỏi nghiệp, theo mẫu pháp luật tạiPhụ lục 4 hẳn nhiên Thông tứ này;

b) Bằng tốt nghiệp đề nghị chỉnh sửa;

c) ra quyết định cho phép đổi khác hoặc cải thiết yếu hộ tịch, khẳng định lại dân tộc, xác địnhlại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng giỏi nghiệp do chuyển đổi hoặc cải bao gồm hộ tịch,xác định lại dân tộc, xác minh lại giới tính;

d) Giấy khai sinh so với trường hợp sửa đổi bằng giỏi nghiệp vì bổsung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đk khai sinh quáhạn;

đ) chứng tỏ thư dân chúng hoặc hộ chiếu hoặc sách vở tùy thân hòa hợp phápkhác có ảnh của người được cung cấp bằng giỏi nghiệp;

e) những tài liệu trong hồ nước sơ kiến nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp quy địnhtại những điểm b, c, d, đ khoản này hoàn toàn có thể là bạn dạng sao không có xác thực hoặc bản sao từsổ nơi bắt đầu hoặc phiên bản sao được chứng thực từ phiên bản chính;

g) giả dụ trường tất cả thẩm quyền sửa đổi nội dung bằng xuất sắc nghiệp chào đón tàiliệu trong hồ sơ là bản sao ko có xác nhận thì trường có quyền yêu mong ngườiđề nghị sửa đổi bằng giỏi nghiệp xuất trình bạn dạng chính nhằm đốichiếu; người đối chiếu phải ký chứng thực và ghi rõ họ tênvào bản sao và chịu trách nhiệm về tính đúng mực của phiên bản sao đối với bảnchính;

h) Nếu mừng đón tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ bỏ sổ nơi bắt đầu hoặcbản sao được xác thực từ bản chính thì trường gồm thẩm quyền chỉnh sửa nộidung bằng xuất sắc nghiệp ko được yêu mong xuất trình bản chính nhằm đối chiếu. Trường thích hợp có tín hiệu nghi ngờ bản sao làgiả mạo thì gồm quyền xác minh.

2. Trình tự, thủ tục chỉnh sửa bằng tốt nghiệp được cách thức như sau:

a) Người kiến nghị chỉnh sửa bằng giỏi nghiệp nộp 01 (một) cỗ hồ sơ theo quy địnhtại khoản 1 Điều này đến trường bao gồm thẩm quyền chỉnh sửa nội dung bằng tốtnghiệp. Câu hỏi nộp hồ nước sơ có thể thực hiện bằng phương pháp nộp trực tiếp hoặc gởi qua con đường bưuđiện;

b) vào thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhấn đủ hồ nước sơhợp lệ, trường bao gồm thẩm quyền chỉnh sửa nội dung bằng xuất sắc nghiệp coi xétquyết định việc chỉnh sửa; còn nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõlý do;

c)<5>Việc sửa đổi nội dung ghi trên bằng giỏi nghiệp được thực hiện bằng đưa ra quyết định chỉnh sửa, khôngchỉnh sửa trực tiếp bên trên bằng xuất sắc nghiệp.

Căn cứ đưa ra quyết định chỉnh sửa, người có thẩm quyền sửa đổi nội dungghi bên trên bằng giỏi nghiệp triển khai chỉnh sửa những nội dungtương ứng ghi trong sổ gốc cấp cho bằng xuất sắc nghiệp. Việc sửa đổi nộidung ghi bên trên sổ gốc được tiến hành bằng quyếtđịnh chỉnh sửa.

3. Nội dung thiết yếu của ra quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp gồm:

a) Họ, chữ đệm, tên; tháng ngày năm sinh của người có bằng xuất sắc nghiệp được chỉnh sửa;

b) Tên, số, ngày tháng năm cung cấp bằng xuất sắc nghiệp được chỉnh sửa;

c) ngôn từ chỉnh sửa;

d) nguyên nhân chỉnh sửa;

đ) hiệu lực thực thi hiện hành và nhiệm vụ thi hành quyết định.

Điều 13. Thu hồi, hủy vứt bằng xuất sắc nghiệp

1. Bằng tốt nghiệp bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợpsau đây:

a) tất cả hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập tập, thi cử, bảo vệ chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp hoặc ăn gian trong việc làm hồ sơ sẽ được cấp bằng tốtnghiệp;

b) Cấp cho người không đủ điều kiện;

c) bởi người không tồn tại thẩm quyền cấp;

d) Bằng giỏi nghiệp bị tẩy xóa, sửa chữa;

đ) Để cho những người khác sử dụng.

2. Trường trực tiếp cấp bằng giỏi nghiệp gồm thẩm quyền với trách nhiệmthu hồi, hủy bỏ bằng giỏi nghiệp; ví như trường cấp bằng tốtnghiệp đang sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ sở đang làm chủ sổ gốc cấpbằng tốt nghiệp tất cả thẩm quyền thu hồi, hủybỏ bằng giỏi nghiệp.

Điều 14. Công bố công khai thông tin về cấp bằng tốtnghiệp trên trang tin tức điện tử<6>

2. Thông tin công bố công khai về cấp cho bằng xuất sắc nghiệp gồm các nộidung ghi bên trên bằng tốt nghiệp và nên được cậpnhật liên tiếp trên trang thông tin điện tử bảo vệ để quản lí lý, tróc nã cập, tìmkiếm. Trường vừa lòng bằng xuất sắc nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủybỏ thì yêu cầu được cập nhật trên trang tin tức điện tử.

3. Việc chào làng công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy quăng quật bằng xuất sắc nghiệptrên trang thông tin điện tử được thực hiện đối với tất cả bằng giỏi nghiệpđã được cấp trước thời gian ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đối với cácchương trình đào tạo tiến hành theo nguyên lý của Luật giáo dục nghềnghiệp.

4. Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn câu hỏi cập nhật, chỉnh sửa,thu hồi, bỏ bỏ thông tin về bằng xuất sắc nghiệptrên trang tin tức điện tử.

Chương III

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC

Điều 15. Bạn dạng sao bằng xuất sắc nghiệp tự sổ gốc

Cấp bạn dạng sao bằng giỏi nghiệp từ sổ nơi bắt đầu là việc các trườngđang cai quản sổ gốc căn cứ vào sổ cội để cấp bản sao. Những nội dung ghi trong phiên bản sao bằngtốt nghiệp trường đoản cú sổ cội phải chính xác so cùng với sổ gốc.

Xem thêm: Những Bộ Phim Ma Hài Hước Hay Xem Sợ Vừa Vui, Top 10 Phim Ma Hài Thái Lan Hay Nhất

Điều 16. Giá trị pháp lý của bản sao bằng giỏi nghiệpđược cấp cho từ sổ gốc

1. Phiên bản sao bằng tốt nghiệp được cung cấp từ sổ gốc có giá trị thực hiện thaycho bản chính trong các giao dịch, trừ ngôi trường hợp lao lý có qui định khác.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai tiếp nhận phiên bản sao bằng giỏi nghiệp được cấp từ sổ cội khôngđược yêu ước xuất trình bạn dạng chính bằng xuất sắc nghiệp để đối chiếu,trừ trường phù hợp có địa thế căn cứ về việc bản sao giả mạo, phi pháp thì yêu cầu xuấttrình phiên bản chính để so sánh hoặc thực hiện xác minh trường hợp thấy cần thiết.

Điều 17. Thẩm quyền và trọng trách cấp bạn dạng sao bởi tốtnghiệp từ sổ gốc

Các trường đang cai quản sổ gốc cấp cho bằng xuất sắc nghiệp tất cả thẩm quyềnvà trọng trách cấp bạn dạng sao bằng xuất sắc nghiệp từ sổ gốc. Bài toán cấp bản sao bằng tốtnghiệp từ bỏ sổ nơi bắt đầu được triển khai đồng thời với việc cấp phiên bản chínhhoặc sau thời khắc cấp bạn dạng chính.

Điều 18. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốtnghiệp từ bỏ sổ gốc

Những người dưới đây có quyền yêu ước cấp bản sao bằng tốt nghiệptừ sổ gốc:

1. Bạn được cấp bản chính bằng giỏi nghiệp.

2. Người thay mặt đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của ngườiđược cấp bản chính bằng xuất sắc nghiệp.

3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế của ngườiđược cấp bạn dạng chính bằng xuất sắc nghiệp vào trường vừa lòng người đó đã chết.

Điều 19. Trình tự, giấy tờ thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệptừ sổ gốc

1. Tình nhân cầu cấp phiên bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc phảicó đơn ý kiến đề nghị cấp bản sao bằng giỏi nghiệp theo mẫu chế độ tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tứ này, xuất trình giấy chứngminh quần chúng. # hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân còn giá trị áp dụng để ngườitiếp nhấn hồ sơ kiểm tra.

Trường hợp tình nhân cầu cấp phiên bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc là bạn quy địnhtại khoản 2, khoản 3 Điều 18 của Thông tư này ngoài sách vở và giấy tờ theo phương tiện trên,phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bạn dạng chínhbằng tốt nghiệp.

2. Ngôi trường hợp tình nhân cầu cấp bạn dạng sao bằng tốt nghiệp từ bỏ sổ nơi bắt đầu gửiyêu cầu nhận công dụng qua bưu điện, kế bên hồ sơ theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều nàyphải gửi một (01) phong bì tất cả dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoạiliên lạc của bạn nhận.

3. Ngôi trường đang làm chủ sổ gốc cấp cho bằng giỏi nghiệp căn cứ vào sổ gốc đểcấp bản sao bằng giỏi nghiệp cho người yêu cầu; nội dung bạn dạng sao bằng tốtnghiệp nên ghi theo như đúng nội dung đang ghi trong sổ gốc.Trường hợp không thể lưu trữ được sổ gốc hoặc vào sổ gốckhông có tin tức về câu chữ yêu mong cấp bản sao thì nhà trường gồm trách nhiệmtrả lời bằng văn phiên bản cho tình nhân cầu.

4. Trường thích hợp không cấp bản sao bằng xuất sắc nghiệp tự sổ gốc cho tất cả những người yêucầu thì bên trường phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn cấp bản sao bằng giỏi nghiệp trường đoản cú sổ gốc được triển khai nhưsau:

a) Được tiến hành trong thời gian không thật 05 ngày thao tác sau khinhà trường dấn đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ;

b) Đối với trường hợp yêu cầu cấp cho nhiều bạn dạng sao bằng tốtnghiệp, ngôn từ bằng giỏi nghiệp tinh vi khó kiểm tra, so sánh mà đơn vị trườngkhông thể đáp ứng được thời hạn phép tắc tại điểm a khoảnnày thì thời hạn cấp bản sao được kéo dãn dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm cho việc.

6. Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc đề xuất trả lệ phícấp bạn dạng sao.

7. Lệ phí tổn cấp phiên bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ cội được triển khai theo hướngdẫn của bộ Tài chính và cỗ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, thống trị và sử dụnglệ tầm giá cấp phiên bản sao.

Điều 20. Sổ cấp bản sao và quản lý việc cấp phiên bản sao bằngtốt nghiệp trường đoản cú sổ gốc

1. Sổ cấp phiên bản sao bằng xuất sắc nghiệp tự sổ nơi bắt đầu làtài liệu vị trường có thẩm quyền phương pháp tại Điều 17 của Thông tư này lập rakhi thực hiện việc cấp bản sao bằng xuất sắc nghiệp trường đoản cú sổ gốctrong kia ghi chép không thiếu những văn bản như phiên bản sao mà trường này đã cấp.

2. Sổ cấp phiên bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc đề xuất được ghichép thiết yếu xác, đặt số trang, đóng dấu tiếp giáp lai, không được tẩy xóa,đảm bảo vệ lý nghiêm ngặt và tàng trữ vĩnh viễn.

3. Các lần cấp bản sao bằng giỏi nghiệp trường đoản cú sổ cội đều buộc phải ghi vào sổ cấp bảnsao bằng giỏi nghiệp trường đoản cú sổ gốc; đề xuất đánh số vào sổ cấp bản sao, bảo đảm an toàn mỗi số vào sổ cấp bảnsao được ghi duy nhất trên một phiên bản sao bằng xuất sắc nghiệp sẽ cấp cho tất cả những người học.

4. Số vào sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp được lập liên tiếp theo đồ vật tự sốtự nhiên từ bé dại đến phệ theo từng năm từ thời điểm ngày 01/01 đến khi hết ngày 31/12; đảm bảophân biệt được số vào sổ cấp bạn dạng sao của từng loại bởi tốtnghiệp, năm cấp phiên bản sao và khẳng định được trường cấp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Phân cấp, thống trị bằng xuất sắc nghiệp

1. Bộ Lao động - thương binh với Xã hội thống nhất làm chủ bằng xuất sắc nghiệp;quy định mẫu, vấn đề in, quản lý, cấp cho phát, thu hồi, hủy quăng quật bằng giỏi nghiệp.

2. Sở Lao động - yêu thương binh và Xã hội các tỉnh, tp trực thuộcTrung ương gồm trách nhiệm cai quản việc in, thực hiện phôi, cấp phát bằng tốtnghiệp của những trường tất cả trụ sở chủ yếu đóng trên địa phương mình.

3. Những trường tự chủ và chịu trách nhiệm trong bài toán in phôi, cai quản lý, cấpphát bằng tốt nghiệp theo quy định của bộ trưởng bộ Lao rượu cồn - thương binh vàXã hội.

Điều 22. Hiệu lực thi hành<7>

1. Thông tư này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 26 tháng tư năm 2017.

2. Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, tp trực thuộc Trung ương, tổ chức Chính trị - làng mạc hội và Tổng cụcGiáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao cồn - yêu thương binh với Xã hội, những trường trungcấp, ngôi trường cao đẳng, đại lý giáo dục đh có đk đào tạo chuyên môn cao đẳngvà các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thôngtư này./.

chỗ nhận: - Văn phòng cơ quan chính phủ (để đăng Công báo); - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - Cổng tin tức điện tử chính phủ; - Trung tâm thông tin (để đăng Cổng TTĐT cỗ LĐTBXH); - Lưu: VT, PC, TCGDNN.

XÁC NHẬN VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. B TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGTấn Dũng

PHỤ LỤC I<8>

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆPTRUNG CẤP(Kèm theo Thông tứ số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 mon 12 năm 2020 của cục trưởng cỗ Lao động - yêu đương binh với Xãhội)

*

*

PHỤ LỤC II<9>

MẪU BẰNG TỐTNGHIỆP CAO ĐẲNG(Kèm theo Thông tứ số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của cục trưởng bộ Lao động - yêu quý binh cùng Xãhội)

*

*

Hướng dẫn ghi nộidung trên bằng giỏi nghiệp trung cấp, cao đng

(1) Ghi chức thương hiệu trưởng trường cấp cho bằng giỏi nghiệp, bằng tiếng Việt.

(2) đề tên trường cấp bằng tốt nghiệp, bởi tiếng Việt.

(3) đề tên ngành, nghề giảng dạy mà bạn học đang học theo giấy triệu chứng nhậnđăng ký vận động giáo dục nghề nghiệp của trường được cấp theo mã ngành, nghềđào tạo cung cấp IV, bằng tiếng Việt.

(4) Ghi bọn họ tên của tín đồ được cung cấp bằng tốt nghiệp theo giấy khai sinh.

(6) Ghi xuất sắc, giỏi, khá, trung bình tương đối hoặc trung bình.

(7) Ghi địa điểm tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi trường cấp cho bằngtốt nghiệp để trụ sở chính.

(8) Ghi ngày, tháng, năm cung cấp bằng xuất sắc nghiệp.

(9) Ghi chức vụ của hiệu trưởng trường cung cấp bằng giỏi nghiệp; ký, ghirõ bọn họ tên cùng đóng dấu theo quy định.

(10) triển khai theo nguyên tắc tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số10/2017/TT-BLĐTBXH .

(11) triển khai theo phương pháp tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số10/2017/TT-BLĐTBXH .

(12) Ghi chức danh hiệu trưởng trường cấp bằng xuất sắc nghiệp bằng tiếng Anh.

(13) ghi tên trường cung cấp bằng giỏi nghiệp bằng tiếng Anh.

(14) đứng tên ngành, nghề huấn luyện và giảng dạy mà tín đồ học đã họctheo giấy ghi nhận đăng ký chuyển động giáo dục nghề nghiệp của ngôi trường được cấptheo mã ngành, nghề giảng dạy cấp IV bằng tiếng Anh.

(15) Ghi rất đầy đủ họ thương hiệu như đã ghi sinh sống điểm (4) bằng tiếngViệt nhưng không có dấu.

(16), (19) Ghi ngày cùng năm bởi số, ghi tháng bằng văn bản tiếng Anh.

(17) một số loại xuất nhan sắc ghi “high distinction”, loạigiỏi ghi “distinction”, một số loại khá ghi “merit", loại trung bìnhkhá ghi “strong pass”, loại trung bình ghi “pass”.

(18) Ghi địa điểm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trườngđặt trụ sở chính bởi tiếng Anh.

(20) tùy thuộc vào ngành, nghề đào tạo và giảng dạy mà bạn học vẫn học để ghi các từ “cử nhân thực hành” hoặc“kỹ sư thực hành”.

(21) phụ thuộc vào ngành, nghề huấn luyện và đào tạo mà người học sẽ học nhằm ghi cụmtừ “practical bachelor” hoặc “practical engineer”.

Ghi chú: Nếu người được cấp cho bằng giỏi nghiệp là người quốc tế thì ghicác thông tin tại điểm (4), (5), (15), (16) căn cứvào hộ chiếu.

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNGTỐT NGHIỆP(Kèm theo Thông tư số10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của cục trưởng cỗ Lao cồn - Thươngbinh cùng Xã hội)

TRƯỜNG CẤP BẰNG TT NGHIỆP -------

S GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐNG/TRUNGCẤP

Khóa học: ……………….…………………………………………………………………………………

Hình thức đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

Quyếtđịnh công nhận tốt nghiệp số ....ngày .... Mon .... Năm ……………………………

Số TT

Họ cùng tên fan học

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Ngành/nghề đào tạo

Năm xuất sắc nghiệp

Xếp loại tốt nghiệp

Số hiệu bằng TN

Số vào sổ nơi bắt đầu cấp bằng TN

Người nhận bởi TN ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú

 

……….., ngày ……. Tháng ……. Năm …….. THỦ TRƯỞNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ chúng ta tên)

PHỤ LỤC 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊCHỈNH SỬA LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP/CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC(Kèm theo Thông bốn số10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - Hạnh phúc-------------

ĐƠN Đ NGHỊ

CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP/CẤP BẢN SAO BẰNG TTNGHIỆP T SỔ GC

Kính gửi: ……………………………………

Tôi thương hiệu là: ………………………………………………… nam (nữ):…………………………..

Ngày sinh: ……………………………… Quê quán: ……………………………………………

Số CMND (số hộ chiếu/căn cước công dân): ..……………… Ngày cấp: ……/……/………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Trước phía trên tôi là học tập sinh/sinh viên của ngôi trường ………………………… thuộclớp …….……

Khóa: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành/nghề đào tạo: ……………………………… hiệ tượng đào tạo: ………………………….

Đào tạo tại: …………………………………………………………………………………………….

Đã được cấp bằng ngày ……. Tháng……. Năm …………………………………………………..

Số hiệu bằng: ……………………………… Số vào sổ cấp bằng: …………………………………

Nay tôi làm đối kháng này đề xuất nhà trường sửa đổi bằng tốt nghiệp/cấp bảnsao bằng xuất sắc nghiệp từ bỏ sổ gốc mà lại tôi đã có nhà ngôi trường cấp.