Bảng các tài khoản kế toán

-
*

Bạn đang xem: Bảng các tài khoản kế toán

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Khách Sạn Boton Blue Nha Trang, Boton Blue Hotel & Spa In Nha TrangHệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông tư 200 vận dụng cho các doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông tứ 200 miễn giá thành ở cuối bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng đang như sau:5212 Hàng buôn bán bị trả lại5213 giảm ngay hàng bán- Các bạn có nhu cầu xem chi tiết tài khoản như thế nào thì chỉ cần nhấn vào trái vào thông tin tài khoản đó nhé, trong các số ấy sẽ có cụ thể quy định về thông tin tài khoản đó như: chính sách kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; lí giải hạch toán một số ít nghiệp vụ cụ thể...- ngôi trường hợp chúng ta muốn tải Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 file Excel - Word thì rất có thể tải về sống cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán gớm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và mức sử dụng tài thiết yếu khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi bao gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ dùng liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao so bì luân chuyểnĐồ cần sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng thế thế
154Chi mức giá sản xuất, marketing dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất tỉnh sản
156Hàng hóa
1561Giá mua hàng hóa
1562Chi phí tổn thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất động đậy sản
157Hàng nhờ cất hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương lại trái phiếu chủ yếu phủ
211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Nhà cửa, thiết bị kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương một thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, nguyên lý quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật thao tác và cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.
213Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
2131Quyền thực hiện đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn gia tài cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản đầu tư
217Bất rượu cồn sản đầu tư
221Đầu tứ vào công ty con
222Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác
22812288Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khácĐầu tư khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanhDự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khácDự phòng bắt buộc thu nặng nề đòiDự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua mua TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa mập TSCĐ
242Chi tầm giá trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, ráng chấp, ký quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho tất cả những người bán
333Thuế và các khoản cần nộp nhà nước
3331Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế bên đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế khácThuế bảo vệ môi trườngCác loại thuế khác
3339Phí, lệ phí tổn và những khoản nên nộp khác
334Phải trả bạn lao động
3341Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả tín đồ lao đụng khác
335Chi phí yêu cầu trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn tởm doanhPhải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về ngân sách chi tiêu đi vay đủ đk được vốn hoáPhải trả nội cỗ khác
337Thanh toán theo giai đoạn kế hoạch hòa hợp đồng xây dựng
338Phải trả, cần nộp khác
3381Tài sản thừa ngóng giải quyết
3382Kinh mức giá công đoàn
3383Bảo hiểm làng mạc hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, phải nộp khác
341Vay với nợ mướn tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận cam kết quỹ, ký kết cược
347Thuế thu nhập hoãn lại cần trả
352Dự phòng nên trả
3521352235233524Dự phòng bảo hành sản phẩm mặt hàng hóaDự phòng bảo hành công trình xây dựngDự chống tái cơ cấu doanh nghiệpDự phòng cần trả khác
353Quỹ tâng bốc phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban làm chủ điều hành công ty
356Quỹ trở nên tân tiến khoa học với công nghệ
3561Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ
3562Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology đã ra đời TSCĐ
357Quỹ định hình giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu
41114111141112Vốn góp của chủ sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn biến hóa trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch reviews lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái
4131Chênh lệch tỷ giá do reviews lại các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến trình trước hoạt động
414Quỹ đầu tư phát triển
417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm nay
441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu hỗ trợ dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất hễ sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu mến mại
5212Hàng cung cấp bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, trang bị liệu
6112Mua hàng hóa
621Chi giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Chi giá tiền nhân công trực tiếp
623Chi phí sử dụng máy thi công
6231Chi giá thành nhân công
6232Chi phí tổn nguyên, đồ dùng liệu
6233Chi phí quy định sản xuất
6234Chi tầm giá khấu hao vật dụng thi công
6237Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí chế tạo chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi giá thành nguyên, thứ liệu
6273Chi phí cơ chế sản xuất
6274Chi tầm giá khấu hao TSCĐ
6277Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn hàng bán
635Chi giá tiền tài chính
641Chi phí chào bán hàng
6411Chi phí tổn nhân viên
6412Chi giá tiền nguyên vật liệu, bao bì
6413Chi tầm giá dụng cụ, đồ dùng
6414Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6415Chi phí tổn bảo hành
6417Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6418Chi phí bằng tiền khác
642Chi phí làm chủ doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí đồ dùng văn phòng
6424Chi giá tiền khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá thành và lệ phí
6426Chi tầm giá dự phòng
6427Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC
811Chi tổn phí khác
821Chi tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211Chi giá thành thuế TNDN hiện hành
8212Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH
911Xác định kết quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------