Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp án

-
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 hơn. Để tải tài liệu bài xích tập giờ Anh lớp 5 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp án

Mục lục bài bác tập giờ đồng hồ Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons bởi vì you have today?

Unit 7: How vì chưng you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What bởi you bởi on your không tính phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

Unit 19: Which place would you lượt thích to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ đồ sộ của chỗ ở: thành phố, thị trấn, tỉnh giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ vật ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn sót lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. đô thị C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who do you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi & Ho đưa ra Minh city are two big............. In the country.

A. Thành phố B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where do you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – to lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: hà nội là một thành phố lớn nghỉ ngơi phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy là số 187B con đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: gồm 2 tòa tháp to ở đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: các bạn sống thuộc ai? – mình sống với tía mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ của anh ấy sống xa trung thực tình phố.

6. Đáp án C

Dịch: thủ đô và tp. Hồ chí minh là 2 tp lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở căn hộ chung cư cao cấp 18, tầng 2, tòa công ty Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái mạnh ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Domain authority nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London city in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: tp Quảng phái mạnh là quê nhà của bố tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống tại một làng nhỏ ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tòa án nhân dân tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: có một tòa tháp cao lớn trước đơn vị tôi.

Xem thêm: (Phần 1) Đánh Giá Camera Lg G4 : Smartphone Có Màn Hình Và Camera Xuất Sắc

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là giữa những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của họ là sinh sống số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường tô là ngọn núi nhiều năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: bé dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: nhanh chóng – muộn

6. Đáp án b: thành phố - thôn quê

7. Đáp án c: lặng yên - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order khổng lồ make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp mắt không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó sinh hoạt số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống làm việc đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng rất ai?

……………………………………………………….

3.Quê của người tiêu dùng ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của người sử dụng trông như thế nào?

……………………………………………………….

5.Bạn có sống cùng với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who bởi vì you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: bởi you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 5 cho bé sẽ được khuyến mãi ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho con và được support miễn mức giá tại khoahoc.hydroxyzinex.com